Miljöprovtagare

Arbetsbeskrivning

Skellefteå kommun samhällsbyggnad har uppdraget att kartlägga egenskaperna i den restprodukt som uppstår vid anrikningen av järnmalm vid Bolidens anläggning i Skelleftehamn. Restprodukten har under en längre tid nyttjats bland annat som anläggningsmaterial vid gatuombyggnad av kommunen. Järnsanden som den allmänt benämns har bra anläggningstekniska egenskaper, då den dels är vattengenomsläpplig och även har en isolerande effekt. En mycket bra egenskap i den del av landet som Skellefteå är beläget med djup tjäle under vinterhalvåret.

Järnsanden har på senare tid ifrågasatts då dess innehåll av grundämnen och tungmetaller vid vissa betingelser skulle kunna laka ut i omgivande mark och även påverka grundvattnet. För att bättre kunna förstå järnsandens egenskaper och spåra eventuell omgivningspåverkan från materialet så har samhällsbyggnads avdelning för gator och parker startat en utredning, där vi med hjälp av ett provtagningsprogram ska klarlägga materialets egenskaper.

Till detta behöver vi därför projektanställa en miljöprovtagare.

ARBETSUPPGIFTER
Att självständigt utifrån framtagen metodbeskrivning planlägga provtagning, provhantering och dokumentation i en provtagningsplan. Genomföra provtagningen på ett kvalitetsäkert sätt som dokumenterar alla moment och avvikelser. Lägga upp en databas för dokumentation och resultatpresentation. Presentera data i en överskådlig rapport som kan utvärderas av extern kompetens.

Du kommer att vara ett ansikte ut mot allmänheten och behöver vara öppen och ansvarsfull i den kommunikationen. Arbetsuppgifterna innebär arbete både inomhus och utomhus. En stor del arbetet ska utföras självständigt och problem som uppstår ska lösas på ett kreativt sätt.

Du kommer att ha tillgång till en handledare och vid behov i dialog med certifierad provtagare och den arbetsgrupp som utvecklat metoden. I mån av tid finns möjlighet till fördjupning och utveckling av metoden och arbetssätt. Även andra arbetsuppgifter inom området provtagning och utredning kan aktualiseras.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning inom hydrologi, geovetenskap, miljö, ekologi eller motsvarande utbildning. Meriterande är om du är certifierad provtagare. Goda kunskaper i svenska och/eller engelska samt goda kunskaper i Excel och Word. Du kan följa och förstå metoder i provtagning och du ska kunna dokumentera och sammanställa resultatet.

Som person är du nyfiken, drivande och ansvarsfull. Du är van att samarbeta och gillar utmaningar. Du är noggrann, strukturerad och van att dokumentera ditt arbete. Vidare har du en öppen attityd och har lätt att etablera kontakter.

I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald. Vi ser det som en tillgång om du är flerspråkig, kan teckenspråk eller har andra kulturella kompetenser som berikar vår verksamhet.

ÖVRIGT
På samhällsbyggnad tänker vi kretslopp, framtid och människor. Vi erbjuder kommunal service av hög klass, för våra kommuninvånare och det lokala näringslivet. Med teknik av god kvalitet och mångfald, både sett till verksamhetsområden, personal och teknisk utveckling, gör vi ett växande Skellefteå möjligt. Vår kunskap finns inom områdena miljö, gator, parker, räddningstjänst, sotning, fysisk planering, hamn, service samt vatten och avfall.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Kontaktpersoner på detta företaget

Bert Söderström, sektionschef
0910-73 50 00
Olov Karlsson, Kommunal
0910-73 50 00
Thomas Rudholm, transportledare
0910-73 50 00
Pär Hellgren, funktionschef
0910-73 50 00
Johan Stålnacke, funktionschef
0910-73 50 00
Gösta Westin, avdelningschef
0910-73 50 00
Petra Lindberg, Vision
0910-73 50 00
Helena Jonsson, verksamhetschef
0910- 73 50 00
Susanne Pettersson, Vision
0910-73 50 00
Sofie Pettersson, funktionschef
0910-73 50 00

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Skellefteå kommun, samhällsbyggnad Skellefteå
  • 1 platser
  • 3 - 6 månader
  • Heltid
  • Vi tillämpar individuell lönesättning.
  • Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Allmän visstidsanställning med eventuell förlängning. Tillträde enligt överenskommelse -- 2018-03-31.

Besöksadress

Trädgårdsgatan 6
None

Postadress

Skellefteå kommun
Skellefteå, 93185

Liknande jobb


13 maj 2020

Utsvarskoordinator till Environment, Lidköping

6 maj 2020

Miljöstrateg

Miljöstrateg

24 april 2020

Miljöcontroller Miljö- och Hållbarhetsenheten

15 oktober 2010