Missbruksbehandlare, Rättspsykiatrin Säter

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsbeskrivning

Tycker du om att arbeta långsiktigt i en verksamhet som spelar en viktig roll i samhället? Nu söker Rättspsykiatriska Kliniken i Säter Missbruksbehandlare.
Vi står inför spännande utmaningar och hos oss har du möjlighet att bli en del av dem. Vi arbetar just nu med en långsiktig strategi för att säkra kompetensförsörjningen inom rättspsykiatrin. Bland annat genom en individuell utbildningsplan, möjlighet till forskning och delaktighet i utveckling av klinikens arbetssätt. Att arbeta inom rättspsykiatrin är utvecklande och intressant, och ibland svårt. Som anställd hos oss får du introduktion och handledning. Vi arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, men även patienter som insjuknar under pågående kriminalvård eller under häktningstiden. Vissa patienter vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Totalt har vi 63 vårdplatser uppdelat på sex avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare. Inom kliniken finns även specialistläkare, missbruksbehandlare, psykologer, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter vilket tillsammans med omvårdnadspersonalen utgör en styrka på cirka 180 personer.
Arbetsbeskrivning: Patienter som vårdas inom rättspsykiatrisk vård har ofta en missbruksdiagnos i kombination med annan psykiatrisk diagnos. Missbruk är även en riskfaktor för återfall i förnyad brottslighet. Detta gör att behandling inom detta område är prioriterat och vi arbetar för att utveckla denna vård ytterligare. Grunduppdraget är individuell behandling och gruppbehandling av missbruk. MI är en av våra grundstenar när vi arbetar. Personal i behandlingsteamet har även en viktig roll i handledning- och utbildningssammanhang, särskilt i metodutveckling och uppföljning tillsammans med övrig personal i vård- och rehabiliteringsarbetet.

Vi söker missbruksbehandlare, gärna med kbt-inriktning motsvarande steg 1.
Du kan vara t.ex. socionom, leg. Sjuksköterska eller annan vårdprofession med erfarenhet av arbete med missbruksbehandling och MI. Meriterande är erfarenhet av rättspsykiatrisk verksamhet. Den vi söker ska även ha stort intresse av utveckling- och kvalitetsarbete, och vilja arbeta med förändringsprocesser över tid. Viktiga personliga egenskaper är nyfikenhet, uthållighet och god samarbetsförmåga, stor vikt läggs vid bedömning av personlig lämplighet.

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Kontaktpersoner på detta företaget

Karin Stikå Mjöberg
0250-49 34 30
Pia Ohlsson
023-49 02 08
Mona Månsson

Elisabeth Grop Gyllenhak
0250-49 34 90
Kerstin Erlandsson
023-79 20 48
Margaretha Nordman
023-49 08 50
Eva Törnqvist

Karin Arvidsson
0250-493250
Helena Bevring
0250-493250
Margareta Nordman/Elisabet Norgren
023-49 08 50
Pia Ohlsson

Kerstin Erlandsson

Erica Schytt
023-183 08
Monika Brahn Andersson
0226-496191
Katarina Zetterlund

Christian Olgerfelt
0226-496000
Saco Pia Ohlsson
023-49 02 08
Vårdförbundet Kerstin Erlandsson
023-79 20 48
Vision Margaretha Nordman
023-49 08 50
LEDARNA Elisabeth Gyllenhak Grop
0250-49 34 90
Kommunal Mona Månsson

Förvaltningschef Karin Stikå Mjöberg

Avdelningschef Dietisterna Anna Sjödin
023 - 49 29 35
Tf Verksamhetschef för Sjukgymnastik och dietistve Malin von Hoffsten
Tel: 023 - 49 29 53
Naturvetarna Inger Nilsen
0250- 49 31 06
Tjänstetandläkarna Ann Broman
0240-49 59 60
Vision Camilla Eklund
0241-105 60
SRAT Helen Lindkvist
023-49 19 80
Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg
070-686 38 20
Kommunal Åsa Olars
023-49 27 88
Ledarna Elisabeth Grop Gyllenhak
0250-49 34 90
Kommunal Mona Månsson
070-581 56 28
Ledarna Gunilla Rosendal
0240-49 53 09
Bitr.enhetschef avd 60 Eva-Lott Zetterqvist
023-492060
Avdelningschef kir avd 42, Mora lasarett Susanne Fyhr
0250-493007
Avdelningschef Karin Johnsson
023-491032
Landstingsdirektör Karin Mjöberg
023-490002
Chef Roger Lindberg
0226-496723
1:a tandsköterska Maria Åmark
0226-496231
Chef Harald Broberg
023-492108
1:a tandsköterska Ann-Katrin Boström
023-491365
Enhetschef Marit Bond
070-5987150
Avdelningschef Linda Enström
0250-493520
Avdelningschef Kerstin Smids
023-492251
Avdelningschef Ann-Christin Hedberg
023-492120
Avdelningschef Agneta Frieberg
023-490520
Avdelningschef Annika Scott
023-490252
Avdelningschef Mikko Talala
0250-493015
Sektionsledare Jenny Falk
0250-493262
Avdelningschef Stefan Tysk
023-492898
Biträdande avdelningschef Dan Gustafsson
023-491045
Avdelningschef Jonas Bergström
0225-496620
Assistent Carina Jonsson
023-490652
Samordnare Monica Magnusson
073-7758050
Enhetschef Marielle Lindgren
0248-494761
Avdelningschef Agneta Frieberg
070-5320720
Verksamhetschef Ann-Sofie Enlund
023-490658
Medarbetare Mattias Tejde
023-490000
Medarbetare Gabriel Lundberg
023-490000
Avdelningschef Gabriella Hult
0240-495169
Samordnare Helena Ahlgren
0240-495178
Avdelningschef Marita Viklund
0226-496164
Avdelningschef Karin Hult
0250-493101
Verksamhetschef Krister Wahlén
0225-496530
Avdelningschef Jenny Einarsson
0225-496538
Avdelningschef Mona Tallberg
023-490716
Avdelningschef Annika Alho
023-490743
Enhetschef Maria Andersson
0243-497671
Enhetschef Marita Björkman
0243-497679
Verksamhetschef Jeanette Hjortsberg
076-809818
Enhetschef Verone Johansson
072-2438117
Avdelningschef Susanne Fyhr
0250-493007
Verksamhetschef Anna-Lena Norin
023-492589
Medarbetare Martin Kropp
023-490233
Avdelningschef Carina Jonsson
0250-493254
Avdelningschef Lena Andersson
023-491225
Psykolog Ann Ekspong
023-491200
Teamchef Mikael Lind
023-490949
Teamchef Fredrik Olérs
023-490934
Teamchef Linda Haglund
023-490915
Kliniksamordnare Annika Margareta Morin
0243-497788
Kliniksamordnare Rose-Marie Gustavsson
0243-497983
Chef Meral Karakas
0243-497083
Verksamhetschef Agnieszka Trentowska
023-490419
Avdelningschef Susann Arvidsson
0243-497752
Avdelningschef Elisabeth Bogg
0243-497059
Avdelningschef Britt-Marie Kans
0250-493012
Verksamhetschef Maria Törnfeldt
023-86118
Medarbetare Birgitta Winlöf
023-86117
Chef Jan Nordin
023-490263
Verksamhetschef Carin Larnemark
0253-498712
Avdelningschef Margareta Östensson
0253-498747
Enhetschef Laila Jönsson
023-490984
Avdelningschef Annelie Yvonne Pihlgren
0225-496770
Yrkesutvecklare Merja West
0226-496766
Enhetschef Michaela Fornstedt
0251-498609
Yrkesutvecklare Charlotta Mellergård
0240-495532
Biträdande verksamhetschef Diana Stark
023-491222
Avdelningschef Carina Gustafsson
0243-497728
Chef Anita Blomberg
0241-498504
Medarbetare Margareta Ekebris
0241-498513
Biträdande verksamhetschef Kerstin Kvist
023-490651
Avdelningschef Annika Strid
023-490776
Avdelningschef René Bauer
0226-496362
Verksamhetschef Stefan Thungström
023-490871
Chefssjuksköterska Agneta Melander
023-492302
Chef Kia Henriksson
023-492818
Verksamhetschef Anna-Karin Meissner
023-492652
Avdelningschef Marie Janers
023-491516
Medarbetare Karin Hedin
0246-491521
Avdelningschef Eva Törnqvist
0250-493568
Administrativ chef Ewa Nilsson
023-492835
Avdelningschef Maria Ryberg
023-492973
Avdelningschef Camilla Torbjörnsdotter
023-492913
Avdelningschef Ann-Marie Hällströmer
023-492740
Avdelningschef Eva Brolin
023-491857
Avdelningschef Ylva Åström
023-490560
Yrkesutvecklare Sigrid Norén
0240-495548
Chef Bernt Dalgärde
023-490528
Enhetschef Kerstin Vesterholm
0226-496154
Avdelningschef Eva-Lotte Lundin
0226-496496
Chef Anneli Hedberg
0240-495873
Kliniksamordnare Ann-Catrine Johansson

Verksamhetschef Maria Vågbratt
0248-494743
Verksamhetschef Ulrika Gärdsback
0243-497112
Biträdande verksamhetschef Sivert Stenman
023-492734
Överläkare Mattias Aldrimer
023-492776
Teamledare Karin Börsholm
0247-494912
Verksamhetschef Susanna Höglund
0247-494924
Yrkesutvecklare Eva Rieem
0243-497268
Chef Annelie Hedberg
0240-495965
Kliniksamordnare Anette Nyman

Enhetschef Anneli Andersson
0226-496256
Enhetschef Michael Andersson
0225-494304
Avdelningschef Annette Masgård
023-491661
Avdelningschef Malin Engvall
0226-496330
Avdelningschef Ulrika Fjelling
0243-497115
Verksamhetschef Thomas Husmark
023-492899
Avdelningschef Åse Golles
070-6120624
Avdelningschef Maria Rosén
0280-498274
Medarbetare Karin Margareta Hedin
023-491523
Avdelningschef Hans Furuhed
0225-494432
Avdelningsföreståndare Siv Astrid Andersson
0243-497769
Avdelningschef Maria Björklund
023-490217
Avdelningschef Katarina Olsson
023-490270
Avdelningschef Marie Svensson
023-491866
Biträdande avdelningschef Lena Prins
023-491888
Biträdande verksamhetschef Carl Widman
070-6947997
Platschef Marie Pettersson
023-492780
Biträdande verksamhetschef Annika Olofsson
023-492826
Verksamhetschef Mikael Fransén
0225-496614
Avdelningschef Tobias Dicander
073-0774330
Avdelningschef Monica Bergman
0225-494302
Medarbetare Vivi-Ann Lindvall
0225-494306
Avdelningschef Maria Vestling
023-492454
Biträdande avdelningschef Malin Häggström
023-492252
Verksamhetschef Malin von Hofsten
023-492953
Avdelningschef Jessica Bryggare
023-492662
Avdelningschef Ulrika Bergdahl
072-5729853
Avdelningschef Tobias Dicander
023-490889
Avdelningschef Elin Karlsson
0243-497950
Avdelningschef Lina Gran
0250-493273
Chefsläkare Susanne Nyberg
070-6972524
Avdelningschef Mikaela Näslund
023-492871
Verksamhetschef Ingela Thomsson
023-491150
Avdelningschef Susanne Hellgren
023-490295
1:a tandsköterska Annika Villén

Chef Marie Jansson
0225-494534
Medarbetare Mattias Mood
023-491200
Avdelningschef Anna Anulf
0240-495107
Avdelningschef Karin Lundström
0240-495751
Avdelningschef Åsa Koivisto
0226-496174
Biträdande avdelningschef Helena Kvarnström Sonnbäck
0226-486174
Psykolog Ann Ekspong
023-491214
Verksamhetschef Vesa Juujärvi
0243-497715
Avdelningschef Marie Nordström
0243-497730
Chef Katarina Gustafsson
023-490857
Klinikassistent Brita Lindholm
023-490569
Avdelningschef Karolina Estman
023-491753
Medarbetare Maria Palmqvist Olofsson
023-491739
Avdelningschef Elisabeth Grop
0250-493490
Biträdande verksamhetschef Anna Samuelsson
023-490476
Sektionsledare Emma Westberg
023-490727
Avdelningschef Per-Magnus Hassel
0225-494388
Medarbetare Mailin Larsson
0225-494326
Verksamhetschef Annelie Gylling
023-498962
Verksamhetschef Agneta Romin
023-491155
Biträdande verksamhetschef Emelie Sternö
023-4920 00 växel
Verksamhetschef Karin Florén
0241-498589
Biträdande avdelningschef Carina Oskarsson
023-492271
Yrkesutvecklare Karin Tuomi
0240-495549
Divisionschef Pär Lennart Ågren
023-490041
Verksamhetschef Ulf Björnfot
0225-494366
Överläkare Gabriel Lundberg
023-490000
Överläkare Mattias Tejde
023-490000
Biträdande verksamhetschef Anders Hallin
023-490365
Chef Karin Voxheden
0250-498863
Platschef Christina Boberg
0250-493488
Biträdande avdelningschef Inger Blumenberg

Chef Inger Persson
023-492919
Tandhygienist Marie Viola Dicksved
023-490570
Enhetschef Vanja Kuru

Verksamhetschef Helene Kviele
0250-493251
Enhetschef Sylvia Enochsson
023-491250
Avdelningschef Angela Männikkö
023-491844
Chef Karin Hellgren
023-490156
Verksamhetschef Sivert Stenman
023-492734
Biträdande verksamhetschef Anna Andersson
023-490654
Verksamhetschef Lena Lundin
023-490680
Avdelningschef Ingrid Anna Maria Wallin
0226-496319
Administrativ chef Majbritt Sunebäck
023-490797
Avdelningschef Per Olof Holmqvist
0250-493490
Avdelningschef Eleonore Persson
0225-494271
Avdelningschef Stefan Hast
0225-494324
Avdelningschef Annette Almroth
0225-494328
Enhetschef Ann-Chatrin Dahlberg
0225-494329
Avdelningschef Hans Sandgren
0280-498291
Biträdande verksamhetschef Camilla Mangs
0250-493853
Avdelningschef Inger Bäcklund
0243-497809
Medarbetare Carina Jarl
0243-497812
Yrkesutvecklare Ingrid Ahle
0243-497813
Biträdande avdelningschef Annelie Haglind
0243-497882
Avdelningschef Uwe Ebert
0250-493066
Avdelningschef Crister Olsson
0243-497148
Verksamhetschef Anna Lassbo
0225-494364
Avdelningschef Mats Rydell
0250-493211
Avdelningschef Ingela Thomsson
023-491150
1:a tandsköterska Inger Erlandsson
0225-496582
Verksamhetschef Martina Nissas
0225-496589
Enhetschef Vanja Kuru
070-2174477
Avdelningschef Åsa Jareholm
0248-494759
Biträdande avdelningschef Helena Sonnbäck
0226-496174
Enhetschef Ronny Lundh, avd 65
023-49 29 05
Verksamhetschef Ulrika Flinth
0247-494973
Kliniksamordnare Linda Karlehag
0247-494972
Avdelningschef Katarina Zetterlund
0226-496191
Biträdande avdelningschef Linn Hansdotter
0226-496353
Kliniksamordnare Hellny Prahl
023-49 04 00
Överläkare Anna Sivander
023-490264
Avdelningschef Anna Sjödin
0250-492935
Avdelningschef Ann-Catrin Sterner

Vårdutvecklare Sofia Pollack
0243-497091
Avdelningschef Ingrid Wåhlstrand
0243-497187
Avdelningschef Carina Schütt
023-492087
Chef Marianne Östman
0243-497986
Kliniksamordnare Maria Lagerqvist
0240-495442
Chef Christian Richaud
023-490246
1:a linjens chef Annelie Enochsson
0250-493749
Enhetschef Marita Robelin
0250-493608
tf Avdelningschef Elin Darnerud
023-490340
Avdelningschef Anna Karin Berndtsson
0243-497218
Medarbetare Jesper Nilsson
0243-497231
Avdelningschef Marie-Louise Liljergren

Avdelningschef Agneta Haraldsson

Avdelningschef Marie-Louise Olsson
0240-495550
Yrkesutvecklare Merit Niidu
023-490582
Avdelningschef Nina Magnusson
023-490806
Enhetschef Lars Ludvigsson, avd 60
023-492846
Rektor Per-Erik Kaj
0243-239505
Avdelningschef Eva Fogd
023-490565
Avdelningschef Lina Uleander
0250-493679
Medarbetare Eva Löfqvist
0250-493698
Psykolog Anna Calderon
0250-493673
Medarbetare Irja Jakobsson
0250-493684
Medarbetare Gunnel Bergholtz
0250-493687
Avdelningschef Ann-Christin Joelsson
0280-498427
Biträdande avdelningschef Kenneth Estvind
023-490387
Verksamhetschef Tibor Tot
023-492696
Enhetschef Lena Söderqvist
0225-494467
Medarbetare Max Jakob Mildenberger
0225-494455
1:a tandsköterska Karin Sigås
0250-498852
Chef Evelina Berglund
0250-498857
Avdelningschef Margareta Eriksson
0250-493980
Avdelningschef Eva Elisabet Hases
023-491065
1:a linjens chef Kristina Martinsson
0280-498415
Yrkesutvecklare Charlotta Mellegård
0240-495532
Chef Carina Johansson
0280-498305
Biträdande avdelningschef Eva Haglund
023-490593
Avdelningschef Ingegerd Nygårds
023-492309
Medarbetare Ann Engqvist
0243-497233
Avdelningschef Eva Lena Skönebrant

Verksamhetschef Åke Fridman
023-490690
Yrkesutvecklare Merja West
0225-496766
Avdelningschef Marie-Louise Strömqvist
023-492202
Avdelningschef Eva Lena Skönebrant
023-490735
Avdelningschef Eva Börjesson
023-491620
Enhetschef Lena Westin
023-491372
Verksamhetschef Mats Carlsson
072-6505310
Yrkesutvecklare Carina Jarl
0243-497812
Medarbetare Åsa Wetter
023-490523
tf verksamhetschef Anna Samuelsson
023-490476
Biträdande enhetschef Marita Stråhle
023-490729
Medarbetare Malin Larsson
0225-494326
Sektionsledare Nina Gustafsson
023-499439
Chef Marie Pettersson
0250-493490
Avdelningschef Carina Linder
023-491732
Avdelningschef Elisabeth Gyllenhak Grop
0250-493490
Personaldirektör Anna Cederlöf

Medarbetare Erik Bäckvall
023-490178
Avdelningschef Jeanette Carle
0225-496519
Avdelningschef Agneta Björklund
0226-496266
Biträdande avdelningschef Katarina Loukonen
0226-49 61 07
Verksamhetschef Helena Strandberg
0226-496372
Avdelningschef Ingrid Bergström
023-496096
Verksamhetschef Gunilla Forsling
0243-497931
Avdelningschef Ola Jönsson
070-2729597
Enhetschef Maria Tjäder
0250-493888
Avdelningschef Lena Morén
023-492303
Avdelningschef Angelica Sjödin
023-490231
Avdelningschef Susanne Olsson
023-492283
Avdelningschef Lisa Östling
023-490232
Utbildningschef Niklas Hermansson
023-490023
Regionala styrgruppens ordförande Dan Gustafsson
023-777012
Biträdande verksamhetschef Crister Zedigh
023-49 27 26
Enhetschef Michael Andersson, avd 95
0225-494304
Utvecklingsstrateg Ulrika Öhrn
023-490194
HR-specialist Marie Eriksson
023-490344
Tandläkare Ingrid Altin
0281-498170
Medarbetare Presstjänst
070-2987555
Avdelningschef Maria Rosell
023-492530
Avdelningschef Anna Hedberg
023-492393
Chef Ann Norin
0250-493120
Avdelningschef Rita Norin
023-492336
Avdelningschef Nina Sjöö
023-492808
Samordnare Kenneth Halvarsson
070-6113368
Verksamhetschef Anita Nääs
0251-498645
Medarbetare Helena Berglund
0250-498811
Biträdande avdelningschef Inger Blumenberg
0250-493471
tf verksamhetschef Annika Olofsson
023-492826
tf Avdelningschef Katarina Olsson
023-490270
Enhetschef Pia Karlsson
0225-494418
Avdelningschef Inger Bäcklund
070-2113384
Samordnare Eira Alanko
073-0834170
Chef Helen Lindkvist
070-6003846
Avdelningschef Elisabet Nordström
023-491407
Chef Marina Magnusson
023-490393
Förvaltningsledare Björn Sternhammar
023-490609
Förvaltningsledare Kari Hyvönen
023-490278
Verksamhetschef Anette Gerlström
0240-495365
Läkare Lars Karlsson
0240-495621
Avdelningschef Lisa Andersson
070-2108280
Avdelningschef Kerstin Pennonen
023-491876
Avdelningschef Eva Samuelsson
023-492760
Teamledare Malin Ericsson
0226- 49 64 64
Yrkesutvecklare Iréne Alderman
023-490313
Samordnare Susanne Holmbäck
070-5207796
Biträdande avdelningschef Tanja Olofsson
023-492346
Avdelningschef Anna-Karin Meissner
023-492652
Yrkesutvecklare Eleonor Brännström
072-5245655
Samordnare Sofia Eklund
0225-494315
Avdelningschef Lena Anttila
023-490869
Verksamhetschef Susanna Berglund
0240-495071
Avdelningschef Irma Nyberg
023-491237
Kliniksamordnare Katarina Flink
0248-494772
Biträdande enhetschef Leif Alm
0243-497016
Klinikassistent Anne-Marie Sundström
023-490655
Medarbetare Elisabet Brockman
0225-494459
Avdelningschef Majt Eriksson
023-491752
Medarbetare Sofia Borgström
0243-497096
Medarbetare Anneli Garbergs
023-492377
Avdelningschef Therese Göras
023-492915
Kurator Gabrielle Pyka
023-492732
Kurator Birgitta Maria Knudsen
023-490350
Verksamhetschef Karin Lundström
0240-495751
1:a linjens chef Ulrika Vieweg
0240-495812
Enhetschef Vanja Kuru, avd 90
070-2174477
Verksamhetschef Mats Carlsson
072-5505310
Kliniksamordnare Anette Vestman
0281-498171
Avdelningschef Liza Andersson
023-492715
ST-läkare Agnes Bratt
0250-493000
Avdelningschef Lena Lundin
023-490248
Arbetsledare Marie Stenback
070-3645464
Expeditionsföreståndare Inga-Britt Johansson
023-491836
Avdelningschef Mona Engqvist
0243-497106
Biträdande avdelningschef Helena Vuckovac
023-492863
Avdelningschef Olov Henri Bruselius
0250-493041
Personalchef Bo Mikael Svensson
023-490158
Avdelningschef Åsa Nordin
0250-493051
Verksamhetschef Anna Samuelsson
023-490476
Avdelningschef Linda Eklund
0240-495048
Psykolog Klara Kuutmann

Rektor Lena Öjehagen
0225-494457
Förvaltningschef Kristina Fahlgren
023-490138
Ansvarig förvaltare mellersta distriktet Marica Bladin
023-490019
Enhetschef Jonas Hopfgarten

Avdelningschef Britt-Marie Strand
0250-493153
Överläkare Grimur Tord Göran Arvidsson
0226-496355
Medarbetare Joanna Iwanczuk

Avdelningschef Carina Kronqvist
0250-493149
Studierektor PTP Lena Öjehagen
0225-494457
Psykolog Knut Sturidsson
0225-494313
Medarbetare Malin Nylund
0251-498622
Chef Per-Olof Tellander
023-492458
Medarbetare Emma Gustafsson
0225-494419
Chef Marita Albinsson
023-490211
1:a linjens chef Birgitta Liljedal
0250-493462
Sektionsledare Ing-Marie Hedlund
0250-493486
Psykolog Monica Simpanen
0241-498557
Medarbetare Anna Rönnqvist
0241-498518
Avdelningschef Maria Ädling
0250-493201
Verksamhetschef Thomas Lindberg
0250-493220
Enhetschef Gunilla Westling
023-490635
Medarbetare Gunilla Storgärds
023-492780
Verksamhetschef Monica Björseth
0280-498494
Vårdenhetschef Rut Ingegerd Lille
023-492584
Klinikassistent Eva Haglund
0243-497716
Avdelningschef Linda Engholm
023-491971
Medarbetare Elfar Bragason
0225-494311
Kliniksamordnare Ann-Britt Lundin
023-492433
Avdelningschef Hans Furuhed
0225-490598
Avdelningschef Anna Dahlback
023-490351
Avdelningschef Eva Lindberg
023-490781
Chef Rose-Marie Gustavsson
0243-497983
Expeditionsföreståndare Birgitta Andersson
023-490446
Avdelningschef Inger Marianne Bergström
0226-496096
Psykolog Anna Kristina Östnäs
0243-497068
1:a tandsköterska Anna Nygren

Verksamhetschef Matts Lindgren
0281-498195
Chef Åsa Eriksson
070-2451624
Chef Ulla Fridh
023-492028
Avdelningschef Annika Olofsson
023-490217
Biträdande avdelningschef Katarina Olsson
023-490270
Biträdande avdelningschef Erika Jacksson
0250-493622
Enhetschef Anette Sahlin
023-490865
Verksamhetschef Monica Ordéus
023-491364
1:a tandsköterska Anna-Lena Lissjanis
0246-491540
Biträdande avdelningschef Johan Göransson
023-490864
Avdelningschef Kristin Gifvanes
023-492964
Avdelningschef Britta Vallén
023-491167
Medarbetare Anette Örn Liberg
023-499428
tf verksamhetschef Eva Lissdaniels
0280-498221
Verksamhetschef Ulrika Bergvall
023-492003
Läkare Henric Hummelgård

Verksamhetschef Anna Ståhlkloo
023-490065
Biträdande verksamhetschef Margaretha Lindberg
0250-493165
Arbetsledare Malin Abrahamsson
0241-498539
Psykolog Kristina Boberg
0241-498516
Chef Johanna Blavier

Verksamhetschef Annika Scott
023-490252
Verksamhetschef Anita Karlsson
023-26275
Verksamhetschef Jeanette Hjortsberg
076-8098181
Avdelningschef Karin Hammarström
023-490437
Chef Anders Nordahl
023-490017
Biträdande avdelningschef Anna-Lena Fältsjö
023-492808
Avdelningschef Elin Darnerud
023-492288
Psykolog Lena Öjehagen
0225-494457
Enhetschef Laila Pettersson
0240-495062
Avdelningschef Ann-Sofi Forssparre
0240-495048
Verksamhetschef Kristina Ragnarsson
023-491613
Medarbetare Ingrid Bäckbro
023-491449
Avdelningschef Lena Törnqvist
0240-495345
Avdelningschef Ulrika Andersson
0243-497722
Chef Monica Frisén
0250-493647
Chef Harald Broberg
023-492409
1:a tandsköterska Ann-Katrin Boström
023-492409
Förvaltningschef Malin Lagergren
023-490687
Medarbetare Christina Olsson
023-490347
Chef Marianne Östman
0240-495450
Avdelningschef Ulf Bond
0250-493364
Läkare Enrico Mansfeld

Medarbetare Marie Thelander
0250-493726
Rektor Karin Danielsson
0280-14314
Avdelningschef Ingrid Graff
023-492483
Kursansvarig Helena Uhlbäck
0243-239521
Samordnare Lennart Brunberg
0243-497863
Biträdande avdelningschef Malin Ekdahl
023-492605
Biträdande avdelningschef Eva Kari Ilar
023-492225
Avdelningschef Tove Nilsen
0250-493297
Avdelningschef Eva Fröberg
023-492571
Divisionschef Ulf Börjesson
070-621 13 15
Läkare Benny Eriksson
023-491818
Avdelningschef Carola Lindblom
0226-496423
Verksamhetschef Inger Kristina Mattsson
023-492566
Biträdande verksamhetschef Torbjörn Roos
023-492102
Avdelningschef Tobias Dahlström

Verksamhetschef Anna Klara Levin
023-491754
Avdelningschef Anette Fröbom
023-490295
Samordnare Maria Hillström
070-3172732
Enhetschef Lars Ludvigsson
023-492846
Biträdande enhetschef Malin Trapp
0250-493893
Avdelningschef Camilla Norling
023-492137
Medarbetare Annelie Nordman
0247-494920
Avdelningschef Marie Ganters
023-491607
Verksamhetschef Karin Lundström
070-3448224
Chef Marianne Östman
0241-10560
1:a tandsköterska Inger Erlandsson
0225-496580
Verksamhetschef Martina Nissas
0225-496580
Biträdande verksamhetschef Maria Tjäder
0250-493888
Medarbetare Lisa Friberg
0225-494469
Avdelningschef Eva Svedenström
023-492922
Biträdande avdelningschef Anna-Karin Vedin
023-492537
Kliniksamordnare Ann-Margreth Ronnersjö
0280-498480
Avdelningschef Agneta Frieberg
070-5320520
Verksamhetschef Carina Källström
0251-498650
Kliniksamordnare Eva Eriksson
0251-49 86 50
Kliniksamordnare Karin Eriksson
0280-498302
Avdelningschef Carina Lagnelius
023-492190
Kliniksamordnare Annelie Leijon
023-491985
Verksamhetschef Linus Nielsen
0243-497846
Kontinenssamordnare Inger Blomgren
0243-497839
Avdelningschef Anders Gundersen
0240-495105
Medarbetare Katarina Sjökvist
0225-494206
Avdelningschef Stefan Jakobsson
0240-495339
Biträdande avdelningschef Marie Classon
023-490207
Biträdande avdelningschef Monica Kilström
023-492868
Avdelningschef Maria Gradén

Biträdande avdelningschef Sofia Nordin

Verksamhetschef Karin Florén
072-1475918
Expeditionsföreståndare Malin Staffas
0241-498533
Avdelningschef Carina Oskarsson
023-492271
Medarbetare Magdalena Samuelsson
023-490758
Avdelningschef Åsa Haglund
0250-493454
Medarbetare Anna-Karin Björklund
0240-495551
Avdelningschef Liselotte Lindblom
0240-495392
Enhetschef Kerstin Vesterholm
070-3767440
Psykolog Dan Frisk
0226-496317
Avdelningschef Christina Hedman
023-492314
Biträdande avdelningsföreståndare Emma Cecilia Sjöberg
023-490346
Medarbetare Ulrika Östlund
023-490329
Medarbetare Ewa Birgitta Gyllner
023-492373
Medarbetare Mats Lundkvist
023-492373
Medarbetare Lena Granér
023-492373
Medarbetare Erica Karlsson
023-490516
Medarbetare Kristina Åkerman
023-490147
Avdelningschef Bernt Dalgärde
023-490528
Sektionschef Håkan Loman
023-490541
Psykoterapeut Kristina Emilsson
0248-494731
Kurator Kerstin Sundell
0247-494932
Arbetsledare Katarina Wahl
0250-493269
Medarbetare Peter Leon Zwakman
0250-493726
Medarbetare Monika Rosén
023-491295
Avdelningschef Karl Henrik Eriksson
0240-495040
Medarbetare Carina Magnusson
023-499070
Verksamhetschef Ulla Rönnols
023-490522
Avdelningschef Anette Sahlin
023-490865
Chef Erland Grundberg
023-490951
Teamchef Ingela Bergström
023-491172
Avdelningschef Ulrika Bergdahl
072-5729868
Avdelningschef Rosalie Johnsson

Chef Per Lindberg
023-490454
Medarbetare Kjerstin Bondjers-Garming
023-490450
Verksamhetschef Anders Grawé
023-492826
Biträdande verksamhetschef Peter Erensjö
023-492742
Enhetschef Anna Winter
0248-494751
Psykolog Ola Zetterström
023-491657
Avdelningschef Anette Junger
023-492393
Biträdande avdelningschef Anna Elfqvist
023-492068
Psykolog Jannica Wunge
023-490519
Chef Marcus Möller
072-5175769
Medarbetare Stig Jonas Boberg
0241-498558
Klinikassistent Ann-Chatrin Dahlberg
0225-494329
Chef Elisabet Franson
023-490074
Avdelningschef Maria Gradén - läkemedelsavdelningen
0705-21 71 22
Avdelningschef Maria Gradén - läkemedelsavdelningen
0705-217122
Avdelningschef Vivi-Ann Lindvall
0225-494306
tf klinikassistent Helena Jonsson
023-492757
Sektionsledare Jenny Falk
0250-493262
Verksamhetschef Lennart Kviele
0250-493286
tf Avdelningschef Tove Nilsen
0250-493297
tf Avdelningschef Anette Junger
023-492393
Avdelningschef Kerstin Pennonen
070-6784602
Medarbetare Michael De Wit
023-492950
Överläkare Maria Huledal
023-491366
Chef Perols Rolf Gudmundson
0250-493572
Kliniksamordnare Karin Djos

Psykolog Eva Siversson
0243-497695
Avdelningschef Gisela Olsson
023-491280
Chef Patrik Östman
023-491594
Avdelningsföreståndare Marie Hansson
0250-493146
Enhetschef Carina Jonsson
023-490652
Medarbetare Annika Ullberg
023-492335
Avdelningschef Christine Riman
023-49075
Verksamhetschef Marie Janers
023-491516
Administrativ chef Eva Dahlander
076-212 83 21
Sektionschef Torbjörn Lingemyr
023-490535
Klinikassistent Ann-Chatrin Dahlberg
023-490569
Avdelningschef Anna Karin Andersson
0226-496336
Avdelningschef Ann-Marie Wallin
0226-496319
Chef Hellny Prahl
023-491544
Verksamhetschef Stefan Ek

Föreståndare Marie Lennestig
0225-494509
Enhetschef Åsa Gustafsson
0225-494242
Medarbetare Lena Granér
023-490472
Verksamhetschef Lotta Jansson

Avdelningschef Marita Olsson
023-492506
Biträdande avdelningschef Björn Rehnström
023-491153
Avdelningschef Johanna Blavier

Avdelningschef My Sandberg
0226-496421
Biträdande avdelningschef Nina Bartholdson
0226-496421
Biträdande avdelningschef Victoria Jonsson
023-490270
Verksamhetsansvarig Anna Kristina Östnäs
0243-497068
Enhetschef Helena Berglund
0250-498811
Enhetschef Anette Look
0250-498845
Verksamhetschef Mattias Scandola
0250-552210
Avdelningschef Peter Anders Lindner
0243-497831
Medarbetare Ingrid Liss
023-490644
Biträdande avdelningschef Linda Persson

Biträdande avdelningschef Liselott Hammarbäck
0250-493391
Avdelningschef Marie Ganters
023-492232
Verksamhetschef Olof Ehrs
070-6292239
Bitr platschef Kornelia Nordholm
070-2503345
Områdeschef Martin Ekberg
023-490903
Medarbetare Malin Björ
023-492972
Avdelningschef Joel Valtanen
023-490317
Biträdande avdelningschef Linda Persson
072-5171740
Avdelningschef Anna Skogberg
023-490193
Avdelningsföreståndare Erica Schytt
0722 25 29 66
Medarbetare Ewa Birgitta Dunkars
023-490472
Avdelningschef Hans Furuhed
023-490598
Avdelningschef Malin Liljekvist
0247-494864
Biträdande avdelningschef Maria Hjerpe
023-492794
Psykolog Josefine Moszny
0225-494201
Kliniksamordnare Eva Östling
023-490407
Enhetschef Carina Jonsson
0225-494329
Medarbetare Jenny Börjesson
0243-497028
Enhetschef Pernilla Eriksson
0243-497136
Verksamhetschef Åsa Hammarbäck
023-490243
Medarbetare Carina Magnusson
023-499076
Yrkesutvecklare Eva Rieem
0243-497249
Avdelningschef Torsten Engel
0250-493101
Teamchef Susanne Foss
0250-493394
Teamledare Ingela Karlsson
0250-493065
Avdelningschef Anna-Lena Selgeryd
072-1421160
1:a linjens chef Eva Lissdaniels
0280-498221
Medarbetare Karin Asp
023-492242
HR-chef Cecilia Lundin
023-490906
HR-chef Hannah Ekendahl
023-491094
HR-chef Hannele Asplund
023-490902
Sakkunnig Claudia Silveira Motta
023-490455
Psykolog Birgitta Ståhle
0243-497063
Teamledare Marie Tillman
023-491384
Teamchef Thomas Johansson
023-491383
Teamledare Anna Sjögren
072-2427070
Teamchef Stefan Wikberg
070-2177868
Teamchef Marcus Möller
072-5175769
Teamchef Tommy Notes
0243-497365
Enhetschef Benny Lindberg
0225-494388
IT-direktör Jens Bergqvist
023-490280
Chef Marie Palevik
023-491054
Avdelningschef Jan Cederlund
0243-497660
Medarbetare Kristina Karis
0251-498624
Verksamhetschef Ida Döl
0281-498110
Enhetschef Carina Berg
0281-498153
Biträdande verksamhetschef Cecilia Björklund
023-490330
Rektor Gabriel Lindborg
023-490287
Verksamhetschef Michal Wiaderny
023-492608
Yrkesutvecklare Mathilda Folkesson
0240-495537
Medarbetare Susanne Sparrman
0243-497924
1:a linjens chef Maja Myrén
023-491571
Avdelningschef Carina Margareta Carlsson
0226-496232
Teamchef Sara Ograhn
023-490932
Teamchef Britha Niklasson
023-490931
Teamchef John Olof Diegnér
023-491257
Kliniksamordnare Irma Persson
0240-495402
Verksamhetschef Ann-Charlotte Järlinge
0240-495450
Avdelningschef Margareta Östensson
0253-498713
Medarbetare Åsa Gruvris
0248-494741
Enhetschef Niklas Wall
0250-493434
Verksamhetschef Marie Janers
0246-491516
Verksamhetschef Gunilla Forsling
070-6025430
Avdelningschef Gunilla Fransman
023-492998
Samordnare Yvonne Lundin
0243-497319
Studielönehandläggare Kristina Lundberg
023-492515
Klinikassistent Camilla Torbjörnsdotter
023-92353
Verksamhetschef Kristina Hambraeus
023-492311
1:a tandsköterska Ingrid Karlsson
0243-497082
Yrkesutvecklare Catharina Ernström
0240-495544
Chef Lars-Göran Fernström
023-490759
Psykolog Susanna Sjögren
023-490566
Verksamhetschef Asbjörn Österberg
0250-493327
Biträdande avdelningschef Annika Wallin
0250-493062
Filialansvarig Benita Lindholm
070-5162965
Servicechef Marit Sjögren
0280-14323
Medarbetare Magdalena Wagner
023-491872
Avdelningschef Cecilia Sjöberg
023-493679
Verksamhetschef Maud Karlsson

Avdelningschef Rosalie Johnsson
0240-495704
Biträdande avdelningschef Sofia Nordin
0226-496140
Chef Mikael Stenlund
0240-495332
Förvaltningschef Kristina Appelberg
023-490138
Ansvarig förvaltare norra distriktet Mats Johansson
023-490011
Samordnare Samtalsmott Barn och unga Ola Zetterström
023-491657
Avdelningschef Conny Kristoffersson
0243-497860
Samordnare Anders Jonsson
0243- 497898
Samordnare Anders Jonsson
0243- 49 78 98
Avdelningschef Camilla Eriksson
0240-495111
Verksamhetschef Marie-Louise Albertsson
0226-496114
Biträdande verksamhetschef Marcus Carlsson
0226-496207
Studierektor AT internmedicin Johanna Pallin
0226-49 60 00 vxl
Verksamhetschef Annica Jönsson
0253-498754
Medarbetare Nea Hedefalk
023-491877
Verksamhetschef Inger Mattsson
023-492566
Klinikadministratör Annelie Johansson
0250-493334
Biträdande avdelningschef Helene Marie Almqvist
0243-497648
Kliniksamordnare Maria Tillman
023-490407
Chef Anders Lindblom
023-492326
Medarbetare Annika Blomkvist
023-490322
Medarbetare Erica Nyman
023-490276
Medarbetare Marianne Janson
023-490275
Avdelningschef Catarina Forsberg
023-492956
Medarbetare Lina Englund
0243-497212
Förvaltningschef Ulf Cristoffersson
023-490901
Medarbetare Gunilla Mats
023-491617
1:a linjens chef Anna Jurland Ståby
0250-493855

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Landstinget Dalarna
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidare

Besöksadress

Personalenheten 79182 FALUN
None

Liknande jobb


Psykolog eller psykoterapeut till Traumagrupp i BUP

Psykolog eller psykoterapeut till Traumagrupp i BUP

21 February 2020

29 December 2016

6 March 2015

6 November 2013