Motorikpedagog/ Leg.sjukgymnast

Arbetsbeskrivning

Nacka kommun med ca 85 000 invånare är en attraktiv kommun med stora grönområden, insjöar, kust och skärgård. Nacka är en expansiv kommun som prövar nya ideer inom många verksamhetsområden. Stöd & Hälsa är en resultatenhet inom den kommunala produktionen. Resultatenheten består av skolhälsovård, psykologer, kuratorer, logopeder och specialpedagoger med spetskompetens. Respektive professionsgrupp har en gruppchef som närmaste chef. Resultatenheten avtalar uppdrag med kommunala och fristående för-, grund- och gymnasieskolor. ARBETSUPPGIFTER Som motorikpedagog i Stöd & Hälsa ska du arbeta med anpassad fysisk aktivitet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i sin motoriska utveckling. Du ska också arbeta med kartläggning av elevers motoriska utveckling, förebyggande och stödjande åtgärder för barn/elever, individuellt och i grupp, utbildning för personal i motorisk screening av sexåringar, ergonomi för elever och personal. Det finns utrymme för, och är önskvärt att, du utvecklar arbetsuppgifterna. KVALIFIKATIONER Du ska vara utbildad idrottslärare och/eller sjukgymnast med erfarenhet av anpassad fysisk aktivitet med barn och ungdomar. Du ska kunna arbeta med rörelseglädje i förskolor och skolor och entusiasmera både barn och vuxna. Erfarenhet av arbete i förskola och skola är meriterande. Vi förutsätter att du är lyhörd, flexibel, självständig och initiativrik. Viktigt är att du också tycker om att arbeta i team, i samverkan med skolans personal och med kollegor i Stöd & Hälsa. Personlig lämplighet krävs.

Sammanfattning

Liknande jobb


7 april 2020

Fysioterapeut, sommarvikariat

Fysioterapeut, sommarvikariat

7 april 2020

Fysioterapeut/sjukgymnast

Fysioterapeut/sjukgymnast

7 april 2020