Arbetslivsinstitutet.se

Musiklärare låg-/mellanstadiet


1 platser Tillsvidare Heltid Marknadsmässig Friskvårdsbidrag Heltid/ Ej specificerat

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi. 

Här på Grönkullaskolan blickar vi framåt och söker inför höstterminen 2018 en musiklärare till mellanstadiet, åk 1-5. Vi är en skola på frammarch men vill bli ännu bättre med hjälp av dig. Mitt i Rissne, Sundbyberg, ligger Grönkullaskolan. Vi är en F-9 skola med ca 725 elever. I vår skola finns det riktigt bra undervisningssalar, en trevlig omgivning och en stark framtidstro. Vår skola har många utmaningar men vi tycker att våra elever förtjänar de bästa lärarna. Hos oss kan du göra skillnad! Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med våra andra skickliga lärare och medarbetare.

Som musiklärare kommer du bland annat att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningen/verksamheten enligt gällande styrdokument. Du kommer att samarbeta i arbetslag, samverka med
föräldrar och vara med och utveckla vår nya skola. På Grönkullaskolan arbetar vi utifrån teamkänslan och bygger på arbetslagets styrkor för eleven och medarbetarens bästa i fokus.

Dina arbetsuppgifter innebär också att du inspirerar eleverna och ger dem lektioner och upplevelser och kunskaper som de annars kanske inte får. Vi på Grönkullaskolan satsar på de praktisk estetiska ämnena och har tillsammans med dig 8 lärare i våra praktiska ämnen.

Vi vill att du har adekvat utbildning inom musik och pedagogik. Du har ett stort hjärta för elever och deras behov, här på Grönkullaskolan har du verkligen chans att göra skillnad! Du ska ha ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Du är självgående, kan fatta egna beslut och har gott omdöme i hanteringen av både små och stora frågor.

Befattningen är en tillsvidareanställning på 100 %. Tillträde enligt överenskommelse utifrån eventuell uppsägningstid. Ansök senast den 30 augusti 2018. Intervjuer kommer att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

KatarinaHjalmar, Rektor
08-706 8591
SaraWallin, Miljöchef
08-706 8205
JörgenSmederöd, Rektor
08 706 8782
Ann-CharlotteHalén, Förskolechef

CamillaHolstein, Förskolechef

EvaTholse, Förskolechef
08-706 8885
GöranLanger, Förvaltningschef
08-706 8029
MadeleineNilsson, Personalkonsult
08-706 85 94
Fackligkontaktperson, Nås via kommunens växel
08-706 80 00
BeritJacobsson-Landberg, Förskolechef
08-706 6516
Niklas Werge, Kommunikationschef
08 706 8309
TeaMiettinen, samordnare/kommunikatör
08-706 65 64
CarinaHasselrot, Rektor
08-7066652
KarinRehnstedt, Förskolechef
08-706 8614
MarieNyhed, Rektor
08-706 6700
CarinaSandell, Dramapedagog
08-7068418
SofieAspeqvist, Musikskolechef
08-706 8660
CarolineHolmström, Förskolechef
08 7068312
Magdalena Wiberg, Projektledare

MonicaVesterlund Olsson, Verksamhetschef

Ann-BrittSjöberg, Rektor
08-706 8517
YlvaRemme-Larsen, Skoladministratör
08-706 8214
ErikByström, Rektor
08-706 8509
AnnikaHolm, Enhetschef
08-706 8819
KarinRehnstedt, Förskolechef
08-706 8614
Fackliga organisationer, nås via växeln
08-706 80 00
FridaChristensson, Samordnare
08-706 80 54
KjellSundin, Verksamhetschef
08-706 82 63
MirvaJanzon, Förskolechef
08-706 6524
carinahasselrot, rektor
08-7066652
EwaAutrieb, Gruppchef
08-7068421
ThereseJohansson, Gruppchef
08-7068319
maheshSudalaimani, Gruppchef
08-7068238
Jörgen Smederöd, Rektor
08 706 8782
Ann-Britt Sjöberg, Rektor
08-706 8517
Caroline Holmström, Förskolechef
08 7068312
Erik Byström, Rektor
08-706 8509
Katarina Hjalmar, Rektor
08-706 8591
Berit Jacobsson-Landberg, Förskolechef
08-706 6516
Karin Rehnstedt, Förskolechef
08-706 8614
Annikki Alaniva, Enhetschef
08-706 8846
Marie Nyhed, Rektor
08-706 6700
mahesh Sudalaimani, Gruppchef
08-7068238
Therese Johansson, Gruppchef
08-7068319
Ewa Autrieb, Gruppchef
08-7068421
Michaela Håkansson, Samordnare
08-706 82 52
Akademikerförbundet  SSR , nås via växelnr
08-706 80 00
Marianne Nilsson, Enhetschef
08-706 8395
Åsa Steen, Projektchef
08-706 8176
Niro Salih, Rektor
08-706 6562
Tuuli Eriksson, Rektor
08-7068734
Fackliga  organisationer, nås via växeln
08-706 80 00
Mikael Eljenmyr, Idrottschef
08-706 8669
Johan Malmgren, Förvaltningschef Kultur och fritid
08-706 8471
Ulrika Jansson, Enhetschef
08-706 8244
Carina Hasselrot, Rektor
08-7066652
Inger  Fransson, Verksamhetschef

Zahra Mobini, Bitr.förskolechef
08-7068564
Eva Tholse, Förskolechef
08-706 8885
Berit Jacobsson-Landberg, Förskolechef
08-706 6516
Ann-Charlotte Halén, Förskolechef

Lisbeth Capitelli, Förskolechef
08-706 8661
Zahra Mobini, Bitr.chef
08 706 85 64
Annika Holm, Enhetschef
08-706 8819
Monica Vesterlund Olsson, Verksamhetschef

Monica Arvidson, Enhetschef
08-706 8853
Petri Peltonen, Enhetschef
08-706 8160
Annika Holm, Enhetschef
08-706 88 19
Johanna Holmqvist , Enhetschef
+46 8-706 82 94
Emma Sundling, Miljöhandläggare
08-706 82 71
Åsa Steen, Utvecklingschef
08-706 8176
Sanna Hansen, Gruppledare
087068208
Facklig kontaktperson, Nås via kommunens växel
08-706 80 00
Frida Christensson , enhetschef
08-706 80 54
Anna Åström Brewitz, Planerings- och utredningsledare
08-706 83 61
Farid Chibout, ungdomsvägledare/koordinator
08-706 85 35
Leena Andersson (ej v. 26), enhetschef
08-706 84 26
Elin  Öman, Tf Projektchef
08-706 81 73
Ann-Christin Ek, Verksamhetschef
08-706 8034
FSA Förbundet Sveriges arbetster.,
08-466 24 40
Lena Zettergren, Gruppledare
08-7068453
Birger Friberg, Enhetschef
08-706 8036
Eva Kåverud, Planchef
08-7068324
Annalotta Skarp, Tf enhetschef
08-706 87 90
Nina Isaksen, Chef för vatten, avfall och geodata
08-706 8169
Ramona Ankarberg, Enhetschef
08-706 8060
Susanne  Helén, Förskolechef
08 706 8386
Eva Tholse, förskolechef
08-7068885
Per Fjällström, Verksamhetsledare Sundbybergs musikskola
0706282398
Sofie Aspeqvist, kulturchef

Per Fjällström, verksamhetsansvarig
070-6282398
Anna Åström Brewitz, Avdelningschef
08-706 83 61
Fackliga organisationer, nås via växeln
08-706 80 00
Niro Salih, Rektor
08-7066562
Annika Holm, enhetschef daglig verksamhet
08-706 88 19
Susanne Helén, Förskolechef
08-7068386
Katarina Hjalmar, Rektor
08-706 85 91
Karin Ljunggren, Förskolechef
08-7068448
David Ottosson, Biträdande rektor
08 7068786
Göran Hjort, Enhetschef
08-7066773
Karin Olson Stameus, Enhetschef
08-7066775
Maria Lindblad, Förskolechef
08-7068563
Mirva Janzon, Bitr förskolechef
08-706 6524
Martin Hamrin, Verksamhetsansvarig

Mikael Eljenmyr, Idrottschef

Pia Edström, Enhetschef
08-706 89 32
Per Koij, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
08-7333980
Karin Rehnstedt, Förskolechef
08 706 86 14
Eva-Christina Arvidsson, Miljöchef
08-706-8127
Haza Ahmad from 18 juli, Enhetschef ekonomiskt bistånd

Ninni  Schulze Norin from 18 juli, tf Enhetschef famhvård

Helena Helin tom 15 juli, from 1 aug, tf. enhetschef barn o ungd

Kristina Eriksson tom 8juli,from 15 aug, enhetschef mottagning
08-706 88 80
Ann-Christin Ek, Avdelningschef
08/7068034
Per Koij, MAS
08/7068272
Emma Svensson, Chef för exploateringsenheten
08-706 8801
Ildiko Nordgren, Chef Globala

Elisabet Streling, Rektor
08/706 8868
Helena Helin, Tf enhetschef Myndighet barn och ungdom
08 -706 84 26
Kalle Löfgren, enhetschef
08-706 67 64
Tuuli Eriksson, Rektor
08-706 87 34
David Ottosson, Biträdande rektor
08-706 87 86
Johanna Holmqvist, enhetschef boendet Skvadronen
08-706 82 94
Jonas Hellerup, Gruppledare
08-706 67 89
Ulrika Nordquist, IT-chef
08-706 80 00
Facklig kontakt ,
08-706 80 00
Anita Lidman, Rektor
08-706 81 40
Iréne Svensson, Biträdande rektor
08-706 67 17
Haza Ahmad, Enhetschef Ekonomiskt bistånd
Tel: 08-706 89 61
Ann-Charlotte Halén, Förskolechef
08-706 83 99
Anders Andersson, Samordnare för elevhälsa
08-706 86 02
Ulrika Jansson, Enhetschef
08-7068244
Stefan Grufman, Biträdande rektor
08-706 83 40
Titti de Verdier, Trafikchef
08-706 89 50
Pilar Sanhueza, Biträdande förskolechef
08-7068073
Mirva Janzon, Biträdande förskolechef

Maria Hallbäck, Biträdande rektor
08-7068876
Fredrik Ekdahl, Rektor
08-706 80 26
Eva Örtoft, Lokalombud LR

Anneth Löfgren, enhetschef familjehemsvård

Therese Johansson, Gruppchef
08-706 83 19
Carina Hasselrot, Rektor
08706 66 52
Svante Tolf, Förvaltningschef
08-706 81 06
Petri Peltonen, Enhetschef - Fritid Sundbyberg
08-7068160
Angelica Aronsson, Miljösamordnare
08-707 8058
Sharif Pakzad, Näringslivschef
08-706 8762
Sanaz Shams, EU-samordnare
08-706 8093
Karin Lindbom, Enhetschef
08-706 8997
Kalle Löfgren, Enhetschef
08 706 6764
Eija Örberg, Områdeschef
08-706 8384
Mattias Wiberg, Tf Upphandlingschef
08-706 87 06
Peter Lindsröm, Mark- och Anläggningschef
08-7066868
Anna Collins Gustafsson, Rektor

Karin Ankarudd, Gruppchef
08-706 8552
Ewa Autrieb, Administratör
08-706 6794
Maria Lindblad, Förskolechef
08-706 8563
Mirva Janzon, Förskolechef
08-706 6524
Ulrika Nordqvist, IT-chef

Lars Petersson, IT-infrastrukturansvarig

Johanna Holmqvist, Enhetschef
08-706 82 94
Karin Lindbom, Enhetschef ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen
08-706 8997
Kristofer Gisslén, Avdelningschef
08-706 6847
Helene Delsanti, Bitr. rektor
08-706 86 04
Susanne Helén, Föreskolechef

Tuuli Eriksson, Rektor
08-706 87 34
Leopold Vilhelmsson, Rekryteringskonsult
072-382 70 97
Johan Malmgren,

Marie Nyhed, Rektor
08-706 67 00
Elisabet Streling, Rektor
08-706 8868
Jonathan Ekblad, Hälsopedagog
08-706 6866
Christina Mugnosso, Biträdande rektor
08-706 81 53
Veronica Sanhueza,

Kristina Bergström,
08-706 80 00
Birgitta Fahlgren-Sylvén, Förvaltningschef
08-706 8270
Carina Bergstedt, Myndighetschef

Christina Mugnosso, Biträdande rektor

Iréne Svensson, Bitr. rektor
08-706 67 17
Eija Örberg, måltidschef
08-706 8384
Kristina Bergström, Enhetschef
08-706 8839
Birger Friberg,
08-7068036
Anna Håkansson, Ekonomichef
08-706 68 05
Pia Selkama Edström, Enhetschef
08-706 89 32
Per Koij, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
08 – 706 82 72
Margareta Engstrand, Bibliotekschef
08-706 8479
Helene Svensson, Vision
08-7068473
Mie Björkman, Skolbibliotekssamordnare
08-706 8518
Kristina Bergström, Specialistsocionom
08/7068839
Per Nilsson, Rektor

Inga-Lill Skogqvist, Utförarchef
08-706 66 29
Christina Mugnosso, Lärare

Linda Peltonen, Enhetschef, Fritid Sundbyberg
08-706 81 60
Marcus Ingemarsson,

Anna Collins Gustafsson, Rektor
08-706 83 56
Charlotta Carlsson Norström, Förskolechef
08-7068312
Zaid Nackshbandi, Enhetschef
08- 706 67 60
Elisabet Streling, Rektor
08-706 88 68
Tomas Lindvall, Teknisk Chef
08-706 89 60
Ewa Lindau, Fackligt ombud Lärarförbundet
08-706 85 66
Sofie Aspeqvist, Kulturchef
08-7068660
Charlotta Carlsson Norström,

Titti de Verdier,
08-706 89 50
Anna Håkansson, VIce stadsdirektör
08-706 68 05
Zahra Mobini,

Monica Nyberg, Förskolechef
08- 706 86 61
Reza Rashidi, Enhetschef
08-706 82 56
Maria Olofsson, Gruppledare
08-706 81 46
Kristina Bergström, enhetschef vuxen och omsorg
08-706 88 39
Åsa Arnström, Biträdande rektor
08-7068786
Carina Hasselrot, Rektor
08-706 66 52
Kristina Eriksson, Enhetschef
08-706 88 80
Marianne Nilsson, enhetschef
08-706 8395
Helene Svensson, Vision
08-706 8473
Anna Branteby Schnelzer, DIK
08-706 8461
Monica Nyberg, Förskolechef

Joakim Ehrenberg, Gruppledare/Socionom

Facklig kontaktperson,
08-706 80 00
Johan Malmgren, Förvaltningschef
08-706 84 71
Fackliga organisationer,
08-706 80 00
Karin Ljunggren, Förskolechef
08-706 8448
Jonathan Ekblad, Hälsopedagog
08-7066866
Annikki Alaniva, Biträdande enhetschef
08-706 69 34
John Reinbrand, Planchef
08-706 6755
Håkan Blanck, Landskapsarkitekt
08-706 67 97
John Reinbrand, Planchef
08-706 67 55
Tina Hatt, Planarkitekt
08-706 66 71
Sofia Söder Lejon, Gruppchef Servicecenter
087068802
Jessica Ingemarsson, Gruppledare
08-706 89 13
Monica Nyberg, Förskolechef
08-7068661
Haza Ahmad, Enhetschef
08-706 89 61
Mika Larsson, Gruppledare
08-706 87 04
Annalotta Skarp, Enhetschef
08-7068790
Margareta Eklund, Bitr rektor

Carina Hasselrot,
08-706 66 52
Johanna Holmqvist, Enhetschef
+46 8-706 82 94
Catrine Grip, gruppledare
08-706 66 90
Katarina Hjalmar,

Anneli Lindehag, Bitr. rektor

Daniel Nilsson, Bitr. rektor

Kalidah Meka, Biträdande rektor
08-706 83 42
Per Fjällström, Kulturskolechef
08-706 83 51
Kai Sundquist, Lärarförbundet, lokalt ombud
070-087 5031
Susanna Solander, Biträdande förskolechef
08-706 68 84
Eva Tholse, Förskolechef
08-706 8885
Kaldah Meka, Biträdande rektor
08-706 83 42
Gustaf Andersson, Biträdande enhetschef
08-7068000
Matti Sinisalo, Behandlare/behandlingsassistent
08-706 80 13
Ulrika Telerud, Behandlare/behandlingsassistent
08-706 84 88
Kalle Löfgren, Enhetschef
08 7066764
Lena Zettergren, Gruppledare
08 706 8841
Leena Kosonen, Gruppledare
08 706 8000
Kalle Löfgren, Chef
08 706 6764
Satu Sönner, Gruppledare
08 7066761
Kalle Löfgren, Enhetschef
08 7066761
Satu Sönner, Gruppledare
08 706 6761
Kristina Bergström, Enhetschef
08-706 88 39
Therese Johansson, Enhetschef

Therese Johansson, Gruppchef

Annelie Odén, Biträdande förskolechef
08-706 8967
Helena Böhrens, Kvalitetssamordnare
08-706 66 24
Gunnela Lammers, Leg arbetsterapeut
08-706 84 09
Michaela Håkansson, Enhetschef
08/7066796
Carina Bäsén, Föräldrastödssamordnare
08-706 82 17
Annika Kirstein, Tf.Myndighetschef
087068322
Fackliga representanter,

Daniel Nilsson, Bitr rektor
08-706 8942
Anneli Lindehag, Bitr rektor

Sofia Söder Lejon,

Karin Lindbom,

Klas Strömberg, IT-Driftchef

Per Bengtsson,


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 September 2018

Sundbybergs stad

Besöksadress

Mässvägen 1
None

Postadress

Kavallerivägen 4
Sundbyberg, 17292

Liknande jobb


Speciallärare till vår grundsärskola Botkyrka kommun, Fit.. 12 August 2018 Speciallärare till vår grundsärskola
Lärare i idrott och hälsa åk 1-3, Olaus Petri skolan Stockholms Stad, Utb.. 16 August 2018 Lärare i idrott och hälsa åk 1-3, Olaus Petri skolan
Lidingö Stad 16 August 2018 Extralärare åk 1-3 till Torsviks skola
Lärare till åk 3-6 Fruängens skola Stockholms stad, Utb.. 17 August 2018 Lärare till åk 3-6 Fruängens skola