Arbetslivsinstitutet.se

Nationalekonom med inriktning på transporter och infrastruktur


1 platser Tillsvidare Heltid Dag , Heltid , Tillsvidareanställning-Transportenheten, Näringsdepartementet

Staten kommer att satsa 522 miljarder kronor i det svenska transportsystemet de kommande 12 åren. Detta innebär en kraftig ökning i förhållande till tidigare. Regeringen förstärker nu organisationen vid Transportenheten på Näringsdepartementet och har beslutat om ökade insatser som möjliggör fördjupade utredningar och effektivare styrning av de transportpolitiska frågorna. Beslutet innebär att kompetensen förstärks och ytterligare en grupp inrättas vid Transportenheten. Transportenheten ansvarar för frågor och ärenden inom transportpolitikens område. Ansvarsområdet omfattar transportinfrastruktur och dess finansiering, marknad och regelverk samt styrning och uppföljning av transportmyndigheter och bolag. Många av frågorna har stark internationell koppling, såväl till EU som till olika FN-organ. Transportpolitiken berör människor och företag i deras vardag och intresset från företag, organisationer och allmänhet är stort.

Vi söker dig med hög kompetens och stort intresse för samhällsekonomi med inriktning på transporter och infrastruktur. Den svenska transportpolitiken styrs av övergripande mål där samhällsekonomisk effektivitet står i fokus. Genom statsbudgeten används för närvarande nästan 45 miljarder kronor årligen på det transportpolitiska området. Vi behöver därför ytterligare fördjupa kunskapen och förmågan att analysera och styra verksamheten i ett samhällsekonomiskt perspektiv för att säkerställa en effektiv användning av statens resurser.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som nationalekonom initierar du kvalificerade analyser inom transporter och infrastruktur. Din roll blir också att granska beslutsunderlag ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och att följa utvecklingen av samhällsekonomiska bedömningar i transportsektorn. Tillsammans med övriga medarbetare utvecklar du det samhällsekonomiska perspektivet i styrningen av verksamheten, till exempel gällande underhåll och investeringar i transportinfrastruktur och utveckling av regelverken. Du kommer att ha löpande kontakter med andra departement liksom med myndigheterna inom transportområdet, bland annat Trafikanalys och Trafikverket. Du kommer även bereda inkomna ärenden, statsrådens svar på frågor och interpellationer från riksdagen och andra underlag till Näringsdepartementets politiska ledning. Dina insatser ska bidra till ökad effektivitet och produktivitet och på så sätt bidra till att nå den politiska ledningens mål för verksamheten. Tjänsten är placerad i den nya gruppen Transport och samhälle inom Transportenheten.

Din bakgrund och kompetens
Du har en doktorsexamen eller annan hög akademisk examen med inriktning på nationalekonomi. Du har också några års erfarenhet av att arbeta med samhällsekonomiska metoder och verktyg. Erfarenhet av transportområdet är meriterande. Arbetet förutsätter att du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift både på svenska och engelska. Har du erfarenhet av arbete i Regeringskansliet och/eller myndighet ser vi det som meriterande.

Dina egenskaper
För att nå framgång i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och lätt för att skapa relationer och nätverk Du ska vara flexibel och snabbt kunna sätta dig in i nya frågor. Du har specialistkunskap inom ditt område, en god analytisk förmåga, hög arbetskapacitet och arbetar strategiskt och långsiktigt. Det är också viktigt att du kan planera och organisera ditt arbete och att du är resultatinriktad.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta gruppchef Niklas Lundin på telefon 08-405 36 20. Du är också välkommen att kontakta HR-specialist Kristina Ebbestedt på telefon 08-405 12 44. Fackliga kontaktpersoner är Bengt-Gunnar Herrström, SACO och Per-Anders Widell, ST. Du når dem på telefon 08-405 10 00.

Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 april 2014. 


Regeringskansliets uppdrag är att biträda regeringen i arbetet att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 600 personer, varav 600 utomlands. Näringsdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för näringspolitik, energi- och it-politik, regional tillväxt och frågor inom politikområdet transporter och infrastruktur.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35
Peter Wahlquist, Sektionschef
08-405 29 68
Kia Wallberg Hjorth, Personalhandläggare
08-405 46 45
Ola Hennung, Sektionschef
08-405 10 00
Magnus  Kindbom, Statssekreterare
08-405 11 45
Mats Wiberg, Expeditions- och rättschef
08-405 10 74
Malin  Eriksson, Personalchef
08-405 91 99
Linda Persson, SACO/S-L
08-405 28 65
Agneta Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Jenny Forkman, Sekretariatschef
08-405 40 84
Marie-Louise Falck, Jurist
08-405 15 84
Michael Philipsson, Sektionschef
08-405 40 34
Ulrika Norberg, Personalhandläggare
08-405 91 75
Karin Sedvall, stabschef
072-578 15 79
Åsa Ring, personalchef
070-214 35 68
Johan Olsson, Personalspecialist
08-405 11 94
Linda Utterberg, SACO/Ju
08-405 18 00
Susanna Wiener, ST-Ju/SB
08-405 46 19
Pernilla Ivarsson, Enhetschef
08-405 48 70
Annelie Ström, Personalhandläggare
08 -405 23 85
Linda Persson, SACO S/L
08-405 28 65
Agneta  Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Personalfunktionen Utbildningsdepartementet,
08-405 10 00
Annica  Dahl, Enhetschef

Hedvig Feltelius, SACO/U

Marie Ottinger, ST/U

Ann-Charlotte Wallin, Ämnesråd (nås v 29 och fr.o.m. v 34)
08-405 46 61
Maud Bergkvist, Ämnesråd (nås v 30-33)
08-405 22 35
Gunnel Lindersson, Personalhandläggare
08-405 31 07
Christine Wälikangas, SACO/U (nås fr.o.m. v 32)
08-405 36 61
Magnus Blümer (fr.o.m. v. 32), Gruppchef
08-405 28 49
Jan-Olof Lundgren (fr.o.m. v 32), Kansliråd
08-405 34 12
Kristina Ebbestedt, HR-specialist
08-405 12 44
Göran Millbert, Enhetschef
08-405 46 25
Fredrik Nygren, Kansliråd
08-405 38 43
Åsa Ring, Personalchef
08-405 44 48
Susanna Wiener, ST-RK/SB-Ju
08-405 46 19
Björn Dufva, Enhetschef
08-405 22 91
Ann-Sofi Jupiter, Personalhandläggare
08-405 21 19
Lotta Lindgren, Personalhandläggare
08-405 80 24
Eva-Lena Fahlström, ST
08-405 10 00
Viktoria Chlot, SACO
08-405 10 00
Anna Josefsson, Saco
08-405 10 00
Maria Kelt, Enhetschef
070-2277028
Gunilla Berglund, Bitr. enhetschef
08-405 34 18
Anna-Karin Hedström, Enhetschef
08-405 25 85
Peter Knutsson, Enhetschef
08-405 18 76
Per Lennerbrant, Enhetschef
08-405 40 51
Monika Wiklund, Personalspecialist
08-405 18 81
Johan Danelius, Enhetschef
08-405 46 94
Lena Jenée, Sektionschef
08-4053952
Gunilla Lundberg, Personalhandläggare
08-405 24 51

Ansök

>

Regeringskansliet

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333

Liknande jobb


Två handläggare på vägområdet Regeringskansliet 26 March 2014 Två handläggare på vägområdet
Erfaren myndighetshandläggare Regeringskansliet 2 July 2014 Erfaren myndighetshandläggare