Nätstrateg

Arbetsbeskrivning

Kraftringen Nät AB driver distributionsverksamhet inom Lunds Energikoncernen. Vi ansvarar för distribution inom koncernens produktområden el, gas, och fiber i södra Sverige.

Till vår nätmarknadssektion söker vi nu Nätstrateg                

Sektion Nätmarknad har följande verksamhetsansvar:
Nätmarknad består av 9 medarbetare. Medarbetarna arbetar självständigt utifrån individuella mål och handlingsplaner inom ansvarsområdet. Verksamheten bedrivs processorienterat i interaktion med övriga verksamhetsgrenar. Sektionen har ansvar för och driver affärsutveckling. Det innebär bl.a. nätutveckling inom ramen för den reglerade distributionsverksamheten utifrån ett omvärldsperspektiv. Med nätutveckling avses analys av hur genomförda investeringar och underhållsåtgärder förhåller sig till gällande regleringsmodell och myndighetskrav samt utveckling och implementering av åtgärdsförslag i verksamheten. I samarbete med den operativa verksamheten utarbetas långsiktiga planer för såväl drift & underhåll som investeringar. Till det ingår även ansvar för löpande revideringar av verksamhetens risk- och sårbarhetsanalyser.
Sektionen ansvarar även för el- & gasnätets intäkter och kreditförluster. Driver affärs- och verksamhetsplanearbetet inom distributionsverksamheten. Sektionen företräder koncernens distributionsverksamhet gentemot myndigheter. Sektionen ansvarar dessutom för bolagets processer, miljöarbete, kvalificerade utredningar samt storkundsansvar.

För att lyckas i arbetet som nätstrateg bör du ha

- Minimum högskolexamen (BSc) eller motsvarande.

- Kännedom om och erfarenhet från energibranschen.

- Erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete är ett krav.

- Erfarenhet från liknande position och mycket god vana från myndighetsreglerad verksamhet och beslutsprocesser är meriterande.

- Vara inspirerad av förändringsarbete.

Som nätstrateg inspireras du av att arbeta i matrisform inom verksamheten.
Du stimuleras av att utifrån kollegornas erfarenhet och kunskap i kombination med rådande tekniska utveckling, kommande regleringar och myndighetskrav, leda utvecklingen av verksamheten där kundens behov är i fokus för ett hållbart samhälle.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta HR-partner Annika Bengtsson, 046-212 77 25.

Ansökan
Du ansöker senast den 17 juli med CV och personligt brev. Om du har några frågor gällande din ansökan, kontakta Marie Persson, 046-35 60 97.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Postadress

Scheelevägen 16
Lund, 22100

Liknande jobb


Hej Nätutvecklare!

Hej Nätutvecklare!

13 maj 2020

Beredare

22 september 2010

Utredningsingenjör/Ekonom

22 september 2010