Arbetslivsinstitutet.se

Naturbevakare till Bullerö naturreservat


1 platser Tillsvidare Heltid måndagslön Heltid/ Ej specificerat

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen och samordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 450 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

 Arbetsuppgifter:

Tjänsten innebär arbete med besöksmottagning, naturvårdsskötsel, underhåll av byggnader och friluftsanordningar samt övervakning av Bullerö naturreservat och vissa andra skyddade områden i närområdet. Under sommarsäsongen förstärks bemanningen med timanställd personal. Du kör själv Länsstyrelsens båt för transporter inom området. På Bullerö finns tillgång till tjänstebostad med enklare standard. Arbetet sker i en ytterskärgårdsmiljö där väder- och sjöförhållanden tidvis ställer mycket stora krav på kunskap om och erfarenhet av vistelse i skärgårdsmiljö.


• du tar emot dagbesökare och övernattande gäster inklusive bokning, in-utflytt samt skötsel av gästhem och stugor
• du utför guidning och information/vägledning för besökare inklusive skolklasser
• du arbetsleder säsongsanställda naturbevakare på Bullerö
• du utför mindre reparationer och underhåll av hus och friluftsanordningar inklusive skyltar, stigar, spänger m.m.
• upphandlar,planerar och vägleder arbeten som utförs av underentreprenörer
• du sköter renhållning av toaletter, sopmajor, raststuga, museum, bastu m.m.
• du utför naturvårdsskötsel såsom avverkningar, röjningar, slåtter och fällfångst av mink
• du har tillsyn av betesdjur i området
• du har tillsyn av öar genom övervakning av att reservatsföreskrifter följs samt strandstädning
• du utför basal sjukvård, sjöräddning och annan hjälp till besökare.

Kvalifikationer
Krav:


• nautisk behörighet klass 8
• maskinbehörighet klass 8
• stor båtvana och erfarenhet från ytterskärgård
• B-körkort
• erfarenhet av besöksmottagning, naturvägledning, guidning eller motsvarande
• erfarenhet av praktiskt naturvårdsarbete som slåtter eller röjningar
• erfarenhet av enklare reparation och underhåll av byggnader och anläggningar samt båtar
• muntlig färdighet i engelska, kunna guida på engelska

 Meriterande:


• utbildning inom naturvård och/eller naturvägledning
• lokalkännedom om området
• jägarexamen
• sjöräddningsutbildning
• erfarenhet av att hantera betesdjur (får, nöt)
• erfarenhet av hantering av och enklare reparationer av motormanuella redskap som slåtterbalk
• intresse och kunskap om skärgårdens natur miljö och kulturhistoria
• tala andra språk än svenska och engelska

Personliga egenskaper:

Arbetet omfattar dels återkommande uppgifter men är också händelsestyrt, vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt, ansvarsfullt och tidvis under press. Vi förutsätter god kommunikations- och samarbetsförmåga då du kommer att ha huvudansvar för alla kontakter inom sakområdet samt kontakter såväl internt inom Länsstyrelsen som med andra myndigheter, organisationer och privatpersoner. Du är resultatorienterad, initiativrik, ordningsam och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team. Du är serviceinriktad och har samtidigt ett praktiskt handlag. Du har en god förmåga att behålla ditt lugn vid olyckor och krissituationer och har ett strategiskt förhållningssätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetsplatsbeskrivning:

Enheten för naturvård har drygt 30 medarbetare.Tjänsten är placerad i Bullerö naturreservat som är ett av Stockholms skärgårds främsta naturreservat och blivande nationalpark. Reservatet har en area av cirka 4 500 hektar och består av 900 öar. Läs mer: Bullerö naturreservat

Anställningsvillkor:

Tillsvidareanställning med förtroendearbetstid
Heltid men större delen av arbetet sker under vår, sommar och höstsäsong (mars-okt.)  Kompensationsledighet och semester bör inte tas ut under högsäsong. Vi tillämpar förtroendearebtstid för denna tjänst.
Tillträde: 2017-06-01 eller efter ök.
Sista ansökningsdag: 2015-02-24
diarienr: 5088-2017.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Lundgren Axell, Enhetschef
072-7154705
Elin Gradeén, ST
08-7854495
Curt-Åke Karlson, SACO
08-7854019
Birgitta Brehmer, Enhetschef
08-7855017
Therese Jernberg, Huvudregistrator
08-785 41 67
Åke Lente, ST
08-785 44 50
Susanne  Mellberg, SACO
08-785 44 37
Lisa Lundeberg,
08-452 33 67
Åsa Ryding, Avdelningschef
070-920 65 94
Susanna Grege, SACO
010-223 13 36
Anita  Attersand, ST
010-223 12 23
Katarina  Thomasson, Experis
08-736 11 26
Björn Carlberg, Tf. naturvårdschef
010-223 12 68
Matilda Apelquist, SACO
010-223 12 19
Gianna  Nicole, ST
010-223 14 69
Eva Merkel, Tf. avdelningschef
010-223 14 61
Åke Lente, ST
010-223 14 28
Peter Eklind, SACO
010-223 12 96
Lena  Pettersson, Enhetschef
010-223 15 14
Emma Kihlberg, SACO
010-223 14 05
Nicklas  Boussard, ST
010-223 12 59
Anders Lindblom, Enhetschef
010-223 14 31
Helen  Barda, SACO
010-223 12 29
Helena Wyser, Enhetschef
010-223 16 96
Susanne  Mellberg, SACO
010-223 15 29
Gitte Carlsson, Personaldirektör
010-223 12 72
Karina Uddén, Enhetschef
010-223 16 09
Patric Cederlöf, SACO
010- 2231275
Katarina  Edlund, ST
010-223 12 93
Johan Beckman, stf. Försvarsdirektör Länsstyrelsen Stockholm
010-2231232
Leif Gustavsson, Försvarsdirektör Länsstyrelsen Värmland
010-224 72 97
Tina  Johansson, Försvarsdirektör Länsstyrelsen Örebro
010-224 82 61
Britt Forsén, SACO
010-223 13 14
Mia  Olausson, Enhetschef
010-223 14 94
Ulrika Geber, Enhetschef
010-223 13 29
Erika  Söderström, ST
010-223 15 97
Anna Mattson, SACO
010-223 14 58
Lars  Carlsson, SACO
010-223 12 73
Kristin Marklund, Enhetschef
010-223 16 65
Moa Karlsson, ST
010-223 12 15
Patrik Cederlöf, SACO
010-223 12 75
Torsten Jakobsson, Tf enhetschef
010-2231720
Eva Mo, ST
010-223 14 62
Johan Beckman, T f Försvarsdirektör
010-2231226
Mia Lindström, SACO
010-223 15 01
Louise Schlyter, Enhetschef
010-223 15 51
Hanna Gelotte Fernandez, SACO
010-223 13 30
Gerd Norrman Evhammar, ST
010-223 14 87
Eva Lundgren Axell, Enhetschef
072-7154705
Sara Beckman, Enhetschef
010-2231233
Barbro Rohdin, Enhetschef
010-223 15 29
Mia  Olausson, Enhetschef naturvård
010-223 14 94
Gianna  Nicolone, ST
010-223 14 69
Johnny Kjellström, Enhetschef
010-223 17 30
Ylva Disheden, SACO
010-223 16 66
Tatjana Joksimovic, Enhetschef
010-2231677
Valter Perselli, SACO
010-223 17 22
Lisa Palmér, ST
010- 223 16 98
Katarina Popovic, ST
010-223 15 17
Anne Öster, SACO-S
010-223 16 44
Johan Beckman, Enhetschef
010-2231226
Emma  Ström, SACO
010-223 15 78
Lisa Palmér, ST

Viveka Appeltofft, Enhetschef
010-223 12 20
Anna Hedberg, Enhetschef
010-223 12 86
Katarina  Thomasson, Experis
08-736 11 26
Lisa Lundeberg, Experis
08-452 33 67
Johan Beckman, Enhetschef
010-223 12 32
Lisa Palmér, ST
010-223 16 98
Katarina De Verdier, utvecklingsledare
010-223 12 85
Catrine Björn, HR konsult
010- 223 14 68
Elin Agnvall, Samordnare djurskyddsenheten
010-2231655
Joakim Johansson, Enhetschef
010-2231299
Lena Pettersson, Enhetschef
010-223 15 14
Nicklas Boussard, ST
010-223 12 59
Sara Beckman, Enhetschef
010-2231233
Cecilia Westerberg, ST
010-223 16 17
Christina Ericson, Saco
08-2231390
Torwald Snickars, SACO
010-2231565
Anne-Jeanette Johansson, ST
010-2231387
Vahid Fararos, Tf Ebhetschef
010-223 13 08
Erika Söderström, ST
010-223 15 97
Olof Harlaldsson, SACO
010-2231737
Ulrika Geber, Avdelningschef
010-223 13 29
Olof Harlaldsson, SACO
010-2231737
Pernilla Ek, Enhetschef
010- 223 1396
Mia Olausson, Enhetschef
010-223 314 94
Emma Skoog, ST
010-223 315 64
Karin Joelsson, SACO
010-223 313 85
Mia Olausson, Enhetschef naturvård
010-223 14 94
Per Claesson, SACO
010-2231519
Therese Jernberg, Enhetschef
010-223 13 82
Johan Beckman, Enhetschef
070-785 53 88
Lisa Palmér, ST
010-2231698
Lars Lundberg, Enhetschef, frågor besvaras från vecka 33
010-2231501
Lars Bredberg, ST
010-223 12 96
Anna Arborelius, Rekryteringskonsult Experis
072-537 50 11
Katarina Thomasson, Rekryteringskonsult Experis
070-231 28 05
Göran Åström, Miljödirektör
010-223 16 41, 070-583 58 30
Katarina Thomasson,
08-736 11 26
Per Claesson,
010-223 15 19
Elin Gradeén, ST
010-223 13 33
Henrik C Andersson, Länsfiskekonsulent
010-2231213
Susanne Sass-Jonsson, SACO
010-223 15 50
Anders Lindblom, Enhetschef
010-2231431
Joakim Johansson, enhetschef

Anna Mattsson, facklig företrädare SACO

Eva Mo, Facklig företrädare

Khrosh Nori, ST
010-223 17 39
Helena Remnerud, Enhetschef
010-223 16 96 eller 072-204 20 75
Therese Jernberg, Huvudregistrator
010-223 13 82
Per Claesson, SACO
010-223 15 19
Olof Haraldsson, SACO
010-223 14 25
Anders Larsson, Samordnare
010-223 14 21
Åsa Pettersson, Samordnare
010-223 15 16
Olof Haraldsson, SACO
010-223 17 37
Annika Lindvall, Tf enhetschef
010-223 14 41
Anne-Jeanette Johansson, Facklig kontaktperson ST
010-2231387
Anders Wasell, Saco
010-2231613
Anette Zackrisson, ST
010-223 1633
Elin Gradeén, ST
010-223 13 33
Sara Beckman, enhetschef
010-223 12 33, 072-725 50 23
Åsa Grönberg, Enhetschef
010-223 14 91, 076-130 63 69

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 24 February 2017

Länsstyrelsen i Stockholm

Besöksadress

Box 22067
None

Postadress

Hantverkargatan 29
Stockholm, 11221

Liknande jobb


Naturvårdsstrateg Uppsala kommun 17 February 2017 Naturvårdsstrateg
Vikarierande reservatshandläggare till Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Stoc.. 3 February 2018 Vikarierande reservatshandläggare till Länsstyrelsen
Reservatshandläggare till Länsstyrelen Länsstyrelsen i Stoc.. 3 February 2018 Reservatshandläggare till Länsstyrelen