Områdeschef

Arbetsbeskrivning

Olivia Omsorg erbjuder omsorg i olika boendeformer inom LSS. Våra verksamheter präglas av närhet och tillgänglighet i en utvecklande miljö där den enskilde är i fokus. Det uppfylls genom personalens inställning till sitt uppdrag, deras kunskap, bemötande och pedagogiska förmåga men framförallt förmågan att ge omsorg med känsla.

.

Olivia Omsorg är det småskaliga alternativet som värnar om omsorg med hög kvalitet. Arbetet vid Olivia omsorg präglas av närhet, engagemang och ständig utveckling av arbetssätt och metoder.
Vi satsar på kvalitetsutveckling som ska gagna den enskilde och vi har skapat interna resurser för att kunna ge våra medarbetare snabba förutsättningar för det arbetet. Vid företaget arbetar ca 320 anställda.

Olivia omsorg söker nu en områdeschef. Som områdeschef ansvarar du för att leda och utveckla vårt verksamhetsområde riktat mot insatser enligt LSS. Olivia omsorgs 24 enheter drivs idag på entreprenaduppdrag från kommuner i Stockholm och Uppsala området.
Områdeschefen är sakkunnig i frågor rörande området och ansvarar för tillväxt av området, främst genom deltagande i att lämna anbud på nya verksamheter som lagts ut på upphandling eller genom att arbeta med att starta egen regi verksamheter. Vid anbud säkerställa erbjudanden och förutsättningar i lämnade anbud och nystarter av verksamheter samt vara delaktig i att utveckla koncept och erbjudanden i anbud- och uppstartsprocessen.

Områdeschef tillser att områdets verksamheter håller en hög kvalitet genom att följa upp att kvalitetsledningssystem är välkänt, använt och förankrat, verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftningar, avtal med kommuner är väl förankrat och efterlevs, tillstånd från IVO finns och förändras vid ändrade förutsättning, rutiner för synpunkter och klagomål avvikelsehantering efterlevs
Områdeschef driver området genom att säkerställa budget på områdesnivå, säkerställa att budget/prognos efterlevs, följa företagets regelverk och attestordning samt att omförhandling av avtal sker vid behov
Områdeschefen verkar genom verksamhetschefer och är deras närmaste chef vilket innebär att följa samtliga personalprocesser enligt instruktion och regelverk, ansvara för arbetsmiljöarbete enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Områdeschefen bidrar till utveckling av företaget och verksamhetsområdet genom att delta i och utveckla företagets ledningsgrupp, leda och utveckla möten för den operativa ledningsgruppen
Din bakgrund och egenskaper:
* Högskoleutbildning med beteendevetenskaplig inriktning
* Förtrogenhet med vilka krav som ställs på LSS-verksamhet, dess ledning och medarbetare
* Kunskaper om att leda organisationer i förändring och att leda chefer
* Kunskap och erfarenhet av att organisera, planera, följa upp och utveckla
* Tydliga värderingar och ett starkt engagemang, god samarbetsförmåga, självständighet och integritet
* Flerårig erfarenhet från liknande ledande befattning med operativt och strategiskt ansvar.
* Tydlig och kommunikativ
* Lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och förändrade krav.
* Du är strukturerad i ditt arbete och driver dina processer på ett självständigt sätt och har förmågan att se helheten.


Heltid, tillsvidare, provanställning 6 månader.
Tjänsten tillsätts efter överenskommelse. Intervjuer påbörjas under annonseringstiden.
Fast lön, individuell lönesättning.
B-körkort ett krav. Resor förekommer i arbetet.
Vi avböjer kontakt med rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ida Rönnell
0765559078
Verksmhetschef Anders Hölmström
076-559 74 78
Davidsson Otto
0735206626
Verksamhetschef Anna Björkman
0722-535694
Verksamhetschef Otto Davidsson
0735206626
Verksamhetschef Hans Eriksson
070-445 94 05
Verksamhetschef Lisa Bergström
0760507288
verksamhetschef Lisa Nyström
0728581401
Verksamhetschef Johanna Huuki
070-445 94 04
Verksamhetsledare Hans Eriksson
070-3506737

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Olivia Omsorg AB Danderyd
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Heltid Tillsvidare

Besöksadress

Vendevägen 85 A 18291 Danderyd
None

Postadress

Vendevägen 85A
Danderyd, 18291

Liknande jobb


Biträdande områdeschefer/enhetschef

6 december 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016