Arbetslivsinstitutet.se

Områdeschef


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning enligt avtal. Tillsvidareanställning Tillträdesdag Enligt ök Heltid 0

Funktionshinderomsorgen, område Intellektuellt funktionshinder

Funktionshinderomsorgen inom Socialförvaltningen i Jönköpings kommun är uppdelad i tre områden under funktionschef och stab. Aktuella områden är; intellektuellt funktionshinder, personlig assistans och psykiskt funktionshinder. Till område intellektuellt funktionshinder söker vi nu en områdeschef som skall ha det övergripande ansvaret för enheterna inom området. Det innebär ansvar för 13 underställda enhetschefer, 7 administrativa assistenter samt metodhandledare i verksamheten som totalt innefattar cirka 400 medarbetare.

Områdeschefen ingår i funktionsteamet, som består av funktionschef och ytterligare två områdeschefer. Områdeschef har övergripande ansvar för verksamheten inom området intellektuellt funktionshinder. Det innebär att arbeta med strategisk planering, utveckling och uppföljning av verksamheten i nära samverkan med funktionsteamet. Områdeschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs med utgångspunkt från kommunens övergripande mål och visioner för verksamheten och i enlighet med gällande lagstiftning, framför allt LSS och SoL. Rollen innebär också att skapa förutsättningar för att bedriva den operativa verksamheten på ett adekvat sätt inom givna ramar och utifrån brukarnas behov genom att coacha, leda och entusiasmera verksamhetsteamen.

Vi söker dig som är öppen, lyhörd och engagerad i ditt ledarskap. Du är lösningsfokuserad och har förmåga att driva verksamheten framåt mot uppsatta mål i nära samverkan med kollegor och medarbetare. Du är trygg i ditt ledarskap och kan balansera prestigelöshet och ödmjukhet med en rak, tydlig och beslutsam ledarstil. Som person har du också förmåga att samverka och bygga goda relationer med såväl interna som externa kontaktytor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av gott ledarskap med personalansvar inom privat eller offentlig sektor. Vidare har du högskoleexamen inom socialt arbete eller annan utbildning med beteendevetenskaplig inriktning som bedöms likvärdig.

Kontaktpersoner på detta företaget

Sektionschef Caroline Agnehus
036 - 10 24 43
Områdeschef Iréne Folkevik
036 - 10 80 54
Områdeschef Lilian Elmqvist
036 - 10 68 12
Akademikerförbundet SSR Lena Rocksjö
036 - 10 73 81
Vision Berit Wallin-Berthu
036 - 10 27 52
Sektionschef Magdalena Blomgren
036 - 10 74 49, vecka 26
Vision Berith Wallin-Berthu
036 - 10 73 89
Sektionschef Greger Carlsson
036 - 10 68 84
Socialdirektör Cecilia Grefve
036-10 60 15
Personalchef Björn Svensson
036-10 68 30
SACO Lena Rocksjö
036-10 73 81
Vision Sajma Rylander
036-10 60 84
Enhetschef Ann Cunow Färg
036-102920
Facklig företrädare Kommunal Helene Renlie
036-103092
Sektionschef Lennart Reimbladh
036 - 10 75 76, 070 688 78 97
Enhetschef Lisa Kemi
036-10 80 12
Kommunal Maria Fantl
036-10 31 13
Vision Magnus Astenius
036-10 30 66
Enhetschef Liselotte Öberg
036-107837
Enhetschef/rekryteringssamordn Britt-Marie Nordholts
036-102105
Facklig företrädare Kommunal
036-105022,036-105023
Enhetschef Altijana Samardzija
036-107866
Facklig företrädare Kommunal
036-105022, 036-105023
FoU-ledare Barn och Unga Sofia Lager Millton
0722 303 307
Vision Berit Wallin-Berthu
036 - 10 73 89
Facklig företrädare Kommunal
036-105022. 036-105023
Sektionschef Peter Engman
036 - 10 26 88
1:e socialsekreterare Fredrik Axelsson
036 - 10 68 33
1:e socialsekreterare Anna Danielsson
036 - 10 28 37
Sektionschef Mikael Fornander
036 - 10 70 50
1:e socialsekreterare Lena Ahlin
036 - 10 29 66
1:e socialsekreterare Carina Tangen
036 - 10 26 29
Sektionschef Ann Grabow
036 - 10 75 56
Samordnare Thomas Bolin
036 - 10 70 12
Enhetschef Tommy Girmalm
036-10 52 90
Vision Richard Boson
036-10 80 11
Akademikerförbundet SSR Ingegärd Eknor
036-10 79 52
FSA Malin Forsén
036-10 23 43
Socialpedagog Anneli Putsén
036-10 72 74
Enhetschef Fitnete Gashi
036-10 53 87
Enhetschef Ingrid Jönsson
036-107028
Facklig företrädare Kommunal
036-105022
Enhetschef/rekryteringssamordn Britt-Marie Nordholst
036-10 21 05
Enhetschef Ingela Sandberg
036-10 68 18
Kommunal
036-10 50 22, 036-10 50 23, 036-10 57 14
Sektionschef Jenny Forsell
036 - 10 53 58
Förste socialsekreterare Agneta Settfors Lejon
036 - 10 58 40
Vision Berith Wallin-Berthu
036 - 10 27 52
Enhetschef Liselotte Öberg
036-10 78 37
Enhetschef/Rekryteringssamordn Britt-Marie Nordholts
036-10 21 05
Enhetschef Agneta Nilsson
036-107377
Facklig företrädare Kommunal Lisa Götberg
036-103445
Enhetschef Marianne Henttu
036-108017
Facklig företrädare Kommunal Hanna Bernandersson
036-103093
Enhetschef Lena Hedell
036-107066
Enhetschef Ann-Sophie Lundström
036-107546
Facklig företrädare Britt-Marie Edin
036-103864
Enhetschef Anna Eskdahl
036-10 76 34
Kommunal Ann-Marie Rogberg
036-10 57 14
Sektionschef Ricky Alexandersson
036-102416
Samordnare Jenny Sääv Hyltse
036-105244
Akademikerförbundet SSR Lena Rocksjö
036-107381
Vision Berit Wallin-Berthu
036-107389
Funktionschef Börje Olsson
036-105331
SACO Fatima Bergendal
036-102350
Vision Rickard Boson
036-108011
Enhetschef Ulrika Ström
036-10 81 13
Socialpedagog Marcus Snälls
036-10 34 91
Sektionschef Lotta Nordström
036 - 10 53 53
Samordnare Lise-Lott Karlsson
036 - 107499, 0722-325862
1:e socialsekreterare Karl-Göran Karlsson
036 - 10 68 57
Enhetschef Anna-Karin Magnusson
036-10 22 05
Sektionschef Lennart Reimbladh
036 ¿ 10 75 76, 070 688 78 97
Enhetschef Cacilia Johansson
036-10 79 37
Sektionschef Anna Bunninger
036 - 10 74 18
Vision Rickard Boson
036-10 80 11
Akademikerförbundet SSR Fatima Bergendal
036-10 23 50
Enhetschef Inger Jönsson
036-10 70 28
Samordnare Anna Alm-Mårtensson
036 - 10 29 56
Sektionschef Beng-Åke Trokelsson
036 - 10 76 78
Enhetschef Carina Dahlquist
036-10 20 82
Kommunal Susanne Johansson
036-13 81 13
Enhetschef Birgitta Lundahl
036-10 53 74
Arbetskonsulent Christin Eriksson
036-10 24 28
Akademikerförbundet SSR Lena Rocksjö
036-10 73 81
1:e socialsekreterare Anna E Danielsson
036 - 10 28 37
Enhetschef Harald Gondesen
036-10 21 38
Kommunal Håkan Jörnbom
036-10 34 03
Chef för handläggare LSS/SoL, Barbro Thunberg
036-10 81 01
Facklig företrädare, SSR Sanna Rosenquist
036-10 34 27
Facklig företrädare,Vision Eva-Lena Erfors
036-10 60 75
Sektionschef Greger Karlsson
036 - 10 68 84
1:e socialsekreterare Ann-Charlotte Svensson
036 - 10 28 42
Vision Berit Wallin-Berthu
036 - 10 50 00
IT-Chef Tommy Stillvall
036-10 56 91
Enhetschef Ingela Sandberg
036-106818
Facklig företrädare Kommunal Vård Omsorg
036-105022
Enhetschef Andreas Berglund
036-10 25 24
Kommunal Sektion vård och omsorg Jönköping
036-10 50 22, 036-105023
Kommunal Sektion vård och omsorg Jönköping
036-10 50 22, 036-10 50 23, 036-10 57 14
Arbetsmiljökonsult Lars Karlsson
036- 10 56 82
Chef för Biståndshandläggare Eva Rosenqvist
036- 10 53 85
Facklig företrädare, SSR Emma Westerberg
036-32 50 42
Enhetschef Birgitta Lundahl
036-10- 53 74
Områdeschef Per-Erik Samuelsson
036-102473
Facklig företrädare Vision Rickard Boson
036-108011
Facklig företrädare SSR Lena Rocksjö
036-107381
Ekonom Gunilla Andersson
036-102116
Sektionschef Johan Hjert
036-106343
SSR Lena Rocksjö
036-107381
Vision Berit Berthu Wallin
036-102752
Områdeschef Per-Erik Samuelsson
036-10 24 73
Enhetschef Carina Åberg
036-107367
Enhetschef Valbone Shosholli
036-105612
Facklig företrädare Kommunal Bo Eriksson
036-103083
Enhetschef Mikaela Kaya
036-10 52 90
Områdeschef Ewa Bjurenstedt
036-106838
Facklig företrädare Vision Rickard Bosen
036-108011
Facklig företrädare Kommunal Ann-Marie Rogberg
036-10 57 14
Enhetschef Anna-Karin Magnusson
036-102205
Enhetschef Joakim Pettersson
036-10 60 18
Enhetschef Peter Wolmarsson
036-10 76 70
Kommunal Anne-Marie Rogberg
036-10 57 14
Enhetschef Maria Alfredsson
036-10 24 64
Kommunal Mari Yrjälä Svensson
036-10 25 86
Vision Catarina Vetterlund
036-10 79 34
Samordnare Eva Jansson
036 - 10 58 66
Sektionschef Lena Fossheimer
036 - 10 74 21
PA-konsult Annika Werlefelt
036-10 70 62
Enhetschef Patric Danielsson
036-10 52 87
Facklig företrädare Kommunal Lindha Carlgren
036-10 77 97
1:e socialsekreterare Camilla Aronsson
036 - 10 73 85
1.e socialsekreterare Ann-Charlotte Svensson
036 - 10 28 42
Vik enhetschef Jonas Johannesson
036-102573
Facklig företrädare Kommunal Vård och Omsorg
036-105023
Vision Berit Wallin-Berthu
036-10 27 52
Enhetschef Britt-Marie Nordholts
036-102105
Personalen på Boendestödet
036-107650
Facklig företrädare Kommunal vård och Omsorg
036-105022
Enhetschef Agneta Nilsson
036-10 73 77
Facklig företrädare Kommunal Ann Hellström
036-10 22 46

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 28 October 2013
Ange referens: 13-70-8020
Övrigt: Ansökan skickas till: Socialförvaltningen Personalenheten 55189 Jönköping Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Socialförvaltningen, socialnämnd

Postadress

Rådhuset
JÖNKÖPING, 55189

Liknande jobb


Hagfors kommun, 10 October 2013 Verksamhetschef
Verksamhetschef InDies Omsorg AB 14 October 2013 Verksamhetschef
Verksamhetschef Gävle Attendo AB 16 October 2013 Verksamhetschef Gävle
Ockelbo kommun, Soci.. 21 October 2013 Samordnare dag och träffpunktsverksamhet