Arbetslivsinstitutet.se

Områdeschef tidig bedömning


1 platser Tillsvidare Heltid Dag , Heltid , Tillsvidareanställning
Referens: 036737-2013Försäkringskassan söker till Verksamhetsområde tidig bedömning sjukförsäkring område syd

Områdeschef

Vår organisation för Tidig bedömning sjukförsäkring satsar för framtiden och söker dig som är engagerad, driven och vill göra verklig skillnad för våra kunder. Vill du tillsammans med kompetenta medarbetare och kollegor vara en del av ledningen för och vidareutvecklingen av verksamhetsområde sjukförsäkring tidig bedömning?

Till uppdraget söker vi en ledare som ska omsätta vår övergripande vision och mål i värdeskapande processer i verksamheten och som kan skapa förutsättningar för medarbetarna att vara ännu mer framgångsrika i en miljö som kommer att präglas av lean.

Du kommer att leda och ansvara för Försäkringskassans verksamhet sjukförsäkring tidig bedömning område syd som har omkring 200 medarbetare placerade i Malmö och Lund. Du rapporterar till och biträder högsta ledningen för Försäkringskassans lokala försärkringscenter.

Försäkringskassans vision är ett samhälle där alla känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vill du jobba hos oss och delta i vår resa mot visionen? Läs mer om vision och verksamhetsidé och om Försäkringskassan som arbetsgivare www.forsakringskassan.se/omfk och www.forsakringskassan.se/jobbahososs

Ansvar och arbetsuppgifter

Du har det samlade ansvaret för Försäkringskassans enheter för tidig bedömning sjukförsäkring område syd. Du leder områdets långsiktiga utvecklingsarbete så att verksamheten fungerar väl och ständigt förbättras i takt med nya krav och förväntningar. En väl avvägd balans mellan löpande kvalitetsförbättringar i produktionen å ena sidan och strukturella förbättringar som innebär investeringar i nya arbetssätt å den andra sidan är den väg vi valt för utvecklingen av verksamheten med det övergripande målet att den ska ha kundernas och statsmakternas fulla förtroende. Till din hjälp har du bl.a. sex underställda enhetschefer, en försäkringssamordnare, fyra specialister samt en controller, administrativ assistent och verksamhetsnära HR.

Ett aktivt medarbetarskap är målbild för Försäkringskassans strategiska förnyelsearbete med lean som verksamhetsstrategi. Kunden och kundens livssituation samt försäkringens krav är utgångspunkten för ledning och styrning av den teambaserade verksamheten. Du säkerställer att medarbetarna har rätt kompetens, leder förändrings- och utvecklingsarbetet mot en än mer utvecklande arbetsplats samt agerar med lyhördhet för de krav och förväntningar som finns. Genom dialog skapar du förutsättningar för dina medarbetare att ta ansvar för sitt uppdrag, sina mål och sin kompetensutveckling och du har inom området

• det samlade ansvaret för att våra kunder får rätt ersättning i rätt tid, att en likartad bedömning tillämpas och att handläggningen sker enligt gällande regler och processer,
• ansvar för områdets strategiska utveckling med införande av förändrade arbetsmetoder i syfte att uppnå ett förbättrat förtroende från våra kunder och statsmakterna, en bättre uppfyllnad av kundernas behov samt en kostnadseffektivare handläggning av stora ärendeflöden,
• personal-, resultat-, produktions-, arbetsmiljö- och budgetansvar,
• ansvar för samverkan med arbetstagarorganisationerna.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida

www.forsakringskassan.se/omfk

Övrigt

Stationering i Malmö eller Lund, anställning tills vidare med tillträde enl. ök. Vill du veta mer om uppdraget kontaktar du Ara Zarei, tfn 010-1162353. För frågor om rekryteringsprocessen: Hans Åkerlund, tfn 010-1167969, e-post: [email protected]  

Kontaktpersoner i fackliga frågor: ST Johanna Ryderling, Saco Mats Jönsson och Tommy Persson samt SEKO Ann-Charlotte Pagden tfn 08-7869000.

Ansökan

Sista ansökningsdag: lördagen den 24 augusti 2013. Du registrerar din ansökan på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se/omfk


Försäkringskassan arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering.


Ansök

>

Försäkringskassan

Besöksadress

Klara Västra Kyrkogata 11
STOCKHOLM

Postadress

Personalenheten
-, -

Liknande jobb


Bolagsverket, Utveck.. 5 August 2013 Avdelningschef Utvecklingsavdelningen
Vill du leda och utveckla kontrollavdelningen? Jordbruksverket, Kon.. 22 August 2013 Vill du leda och utveckla kontrollavdelningen?
Vill du leda och utveckla kundavdelningen? Jordbruksverket, Kun.. 22 August 2013 Vill du leda och utveckla kundavdelningen?
Avdelningsföreståndare Statens institutions.. 23 August 2013 Avdelningsföreståndare