Arbetslivsinstitutet.se

Områdeschef vård och omsorg


1 platser Tillsvidare Heltid Lön enligt avtal Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Vård och stöd verksamheten leds övergripande av en verksamhetschef. Vård och omsorg är organiserat i fem områden med 91 platser inom särskilda boenden för äldre och dementa, 15 platser inom korttidsvård, dagvård och hemvård inklusive nattpatrull.


ARBETSUPPGIFTER
Som områdeschef ansvarar du för planering, samordning, utredning och uppföljning av verksamheten. Med uppdraget följer ett uttalat ekonomi och personalansvar. Du ingår i Vård och Stöds ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen.

KVALIFIKATIONER
Högskoleutbildning med vård- eller beteendeinriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du skall vara framtidsinriktad och omvärldsbevakande och leda verksamheten med fokus på verksamhetens behov. Goda erfarenheter av arbetsledning är en förutsättning för att lyckas med uppgiften, liksom god analytisk förmåga. Det är viktigt att du har en positiv syn på dej själv och andra. Vi förväntar oss att du har förmåga att uppnå goda resultat på ett kostnadseffektivt sätt.

B-körkort och vid behov tillgång till bil erfordras.

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Nordström, tf avdelningschef
0571-281 56
Anne-Louise Brunzell Forslund, Vision
0571-283 30
Charlotte Sundfält, SSR
0571-283 31
Jennie Gustafson, SSR
0571-281 56
Maj-Liis Hempel, Vision
0571-281 56
Annika Karlsson, sjuksköterskesamordnare
0571-28326
Catarina Jansson, vik områdeschef
0571-283 25
Linda Nordling, Vårdförbundet
0571-283 34
Lilian Eriksson
0571-283 51
Vision
0570-817 13
Göran Svensson, tf verksamhetschef
0571-281 00
Annika Karlsson, sjuksköterskesamordnare
0571-28326
Göran Svensson, tf verksamhetschef
0571-281 53
SSR
0571-281 00
Vision
0570-817 13
FSA, Yvonne Myhrberg
0571-283 24
LSR, Britt Granum
0571-283 21
Vårdförbundet, Linda Nordling
0571-283 34
Inger Höglund, 1:e socialsekreterare
0571-281 62
Jennie Berglund, SSR
0571-281 56
Annika Karlsson, sjuksköterskesamordnare
0571-283 26
Ulrika Johansson, områdeschef
0571-283 25
Sjuksköterskesamordnare Annika Karlsson
0571-283 26
Yvonne Myhrberg, FSA
0571-283 24
Britt Granum, LSR
0571-283 21
Sofie Edvinsson, enhetschef LSS
0571-283 50
Kommunal
0571-281 70
Kerstin Skoog Olsson, assistent
0571-282 62
Annika Karlsson, sjuksköterskesamordnare
0571-283 26
Elin Andersson, Kommunal
0571-281 70
Inger Höglund, tf avdelningschef
0571-281 62
Anna-Karin Torell, SSR
0571-281 56
Unni Adolfsson, enhetschef
0571-282 41
Verksamhetschef vård och stöd Cecilia Hane
0571-281 53
Personalchef Hans Engström
0571-281 00
Helen Låbbman, enhetschef LSS
0571-283 51
Anna-Karin Torell, tf 1:e socialsekreterare
0571-281 56
Inger Höglund, områdeschef
0571-281 62
Ulrika Johansson, områdeschef
0571-283 25
Kerstin Skoog Olsson, assistent
0571-282 62
Anki Olsson, enhetschef LSS
0571-283 51
Catarina Rydén, områdeschef vård och omsorg
0571-283 56
Ann-Cathrine Olsson, enhetschef LSS
0571-283 51
Anna-Lena Bryntesson, MAS
0571-282 66
Unni Adolfsson, områdeschef
0571-28241
Områdeshef, VoS område 4
0571-283 25
Suzanne Normark, områdeschef
0571-283 33
Kjell Handfast, tf områdeschef
0571-281 62
May Hansson, verksamhetschef vård och stöd
0571-281 53
Unni Adolfsson, områdeschef LSS/Socialpsyk
0571-282 41
Bo Mörling, tf områdeschef
0571-283 25
Jenny Wennberg, områdeschef
0571-283 25
Birgit Albrektsson, områdeschef
0571-282 75
Karoline Larsson, områdeschef LSS
0571-283 51
Områdeschefer inom vård och omsorg nås via kommu
0571-281 00
Tomas Andreasson, områdeschef LSS
0571-283 51
My Wikstöm, områdeschef
0571-283 33

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 3 January 2014
Ange referens: A368888
Övrigt: Välkommen med din ansökan innehållande meritförteckning. Helst digital ansökan via Offentliga Jobb, annars via post till Eda kommun, Vård och Stöd, Box 66, 673 22 Charlottenberg

Eda kommun, Vård och stöd

Besöksadress

Storgatan 20 67322 CHARLOTTENBERG
None

Postadress

Box 66
CHARLOTTENBERG, 67322

Liknande jobb


Vård & Omsorg 3 January 2014 Semestervikarier - Enhetschefer Vård och Omsorg