Omvårdnadschef till Barnneurologmottagning och -dagvård i Huddinge

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder 
Du blir omvårdnadschef för en entusiastisk arbetsgrupp som har genomgått en del förändringar under det senaste året. Fokus i arbetet kommer att ligga på kvalitetsutveckling, nya rutiner och arbetssätt samt att förvalta det som redan är bra i nuläget. Du ansvarar för kompetensutveckling av medarbetarna och för den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Det finns ett upparbetat nära samarbete med patientflödescheferna inom patientflödet barnneurologi. Du ingår i Omvårdnadsrådet tillsammans med fler omvårdnadschefskollegor samt i Ledningsgruppen för hela vårt Patientområde Högspecialiserad barnortopedi och medicin.  
 
Om tjänsten 
Du har ansvar för en personalstyrka bestående av barnspecialistsjuksköterskor och undersköterskor; du leder arbetet och ansvarar för mottagning och dagvårdsverkssamheten. Du har även ansvar för utfall, kvalitet och produktion av vården på din enhet, samt budgetansvar och ansvar för att kunna bedriva forskning och utveckling (FoU) på din enhet. 
 
I denna tjänst ingår upp till 50% planerad klinisk tjänstgöring på barnneurologmottagning och barnneurologdagvården på Albatross i Huddinge. 
 
Vi söker 
Vi söker dig som är intresserad av att kombinera en chefstjänst med kliniskt arbete. Du får energi av att skapa utvecklingsmöjligheter för andra människor. Du är handlingskraftig och en inspirerande ledare och har en förmåga att se helheten. Du är modig och inkluderande och gillar att var bollplank för dina medarbetare, samt att du kan delegera och lämna ansvar till dem. 
Du har stor klinisk kunskap från omvårdnadsarbete och är lyhörd för vårdytans patientgrupper. 
 
Kvalifikationer  
Krav: Legitimerad sjuksköterska med ledarskapserfarenhet  
Meriterande: Barnspecialistsjuksköterska med erfarenhet från barnneurologi och öppenvårdsarbete. 
 
Ansökan 

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 
 
Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.
 
Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.  
 
Välkommen med din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.  
 
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  
1. Personligt brev  
2. CV
3. Övriga bilagor
4. Genomförda tester (MAP och Matrigma)  
 

Tema Barn- och Kvinnosjukvård med 3200 medarbetare är verksamma inom sex patientområden och två intertematiska funktionsområden. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus. Temat är organiserat i 25 patientflöden och cirka 160 patientgrupper inom barn- och kvinnosjukvård.    
 
Till oss kommer de allra svårast sjuka barnen från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar och akuta tillstånd samt tar hand om för tidigt födda barn. Temats kvinnosjukvård innefattar områden som graviditet och förlossning, gynekologi och reproduktionsmedicin. Temat har cirka 310 000 patientbesök per år, varav 105 000 akuta besök. Varje år sker cirka 8 500 förlossningar. Barn- och Kvinnosjukvård har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete.   
 
Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Sammanfattning

Liknande jobb


Sektionschef, Klinisk Patologi, Laboratoriemedicin, Umeå

Sektionschef, Klinisk Patologi, Laboratoriemedicin, Umeå

26 maj 2020

Sektionschef onkologi

Sektionschef onkologi

6 maj 2020