Arbetslivsinstitutet.se

Överläkare, specialistläkare. LUS, Centrum för obstetrik och gynekologi Väs


2 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.

Vi bygger en god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten - vill du vara med och göra skillnad? Vårt huvuduppdrag är hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering, rehabilitering och folkhälsoarbete. Landstinget ansvarar också för den högspecialiserade sjukvården inom norra sjukvårdsregionen samt för forskning, utbildning och utveckling. "Ständigt bättre – Patienten alltid först!" är vår värdegrund och kompass när vi dagligen arbetar för en rättvis välfärd.

Vill du jobba på kvinnokliniken i Umeå?
Kom och arbeta tillsammans med trevliga kollegor på Sveriges bästa universitetssjukhus!

Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten är en nybildad länsorganisation för kvinnosjukvård i Västerbotten och alla tidigare kvinnokliniker på länets tre sjukhus ingår i centrumet.

Umeå är en ungdomlig stad med öppen och tillåtande attityd och rum för alla. Staden har ett pulserande kulturliv men även ostörd norrländsk natur med Umeälven i centrum.

Vi kan erbjuda dig ett intressant arbete med trevliga arbetskamrater i trivsamma lokaler. Kvinnokliniken består av specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning och vårdavdelning. Vid kvinnokliniken vid NUS är vi cirka 150
medarbetare.

Som universitetssjukhus och regionsjukhus behandlar/opererar vi majoriteten av regionens tumörfall. Vi är regionalt centra för ovarialcancer behandling och har ambitionen att även bli nationellt center för ytterligare diagnoser. Vi har ett väl inarbetat samarbete med andra kliniker på sjukhuset och i länet.
Som universitetssjukhus och regionsjukhus för hela norra sjukvårdsregionen handlägger vi förutom Umeå områdets kvinnor med normal graviditet och förlossning även kvinnor från regionen med komplikationer från graviditetsvecka 22. Vi har ca 1870 förlossningar/ år.


ARBETSUPPGIFTER
Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus
Du ska självständigt ansvara för det kliniska arbetet inom enheten. Vi förväntar oss att du är aktiv i utbildning av studenter och blivande specialister. Vi har ett välfungerande samarbete med enheten för Obstetrik och Gynekologi för forskning och utvecklingsarbete.
Som en del av vår kompetensutveckling har vi arbetsrotation vilket innebär att du tjänstgör på mer än en avdelning inom enheten.
Du kommer att delta i jouren.KVALIFIKATIONER
Specialistläkare i obstetrik och gynekolog.

Om den sökandes meriter inte är sakkunniggranskade tidigare ska det ske före tillträde. Därför ska följande dokumentation bifogas.
* Legitimationsbevis från Socialstyrelsen.
Specialistbevis från Socialstyrelsen, i berörd specialitet enligt kravspecifikation
* Om aktuellt – intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
* Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt, annars kan ej vetenskapliga meriter åberopas.
* Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och
eventuellt andra pedagogiska meriter.
* Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den
sökande vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten.


ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Eva Innala
090-785 04 77
Vårdförbundet Marie Wallgren

Kommunal Margareta Nevalainen
090-785 39 43
Läkarföreningen Assar Isberg
090-785 68 25
Vision Lena Granberg
090-785 03 44
Ledarna Eva Siewertz
090-785 15 12
Verksamhetschef Eva Innala
090-785 04 77
Läkarföreningen Assar Isberg
090-785 68 25
Avdelningschef Kia Lindståhl
090-785 03 70
Vårdförbundet Åsa Molén
090-785 03 51
Bitr avdelningschef Sara Höglund
090-785 21 75
Avdelningschef Stefan Silverlöv
090-785 86 26
Avdelningschef Camilla Sjölund
090-785 11 86
Avdelningschef Elisabeth Sundqvist
090-785 13 32
HR-specialist Boel Magnusson
090-785 37 15
Avdelningschef Kia Lindståhl
090-785 0370
Bitr avdelningschef Birgitta Sondell
090-785 04 27
Bitr avdelningschef Sara Höglund
090-785 2174
Bitr avdelningschef Birgitta Sondell
090-785 05 27
Läkarsekreterare Lena Granberg
090-785 03 44
Verksamhetschef Eva Innala
090-7850477
Medicinsk chef Maria Smedberg
070-8127552
Medicinsk chef Evangelina Moraiti
070-7616062

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 25 May 2017
Ange referens: A665147

Västerbottens läns landsting, Kvinnoklinik Umeå

Besöksadress

90185 Umeå
None

Postadress

Landstingshuset, Köksvägen 11
Umeå, 90185

Liknande jobb


Specialistläkare/Överläkare till Rättspsykiatrin! Sahlgrenska Universi.. 20 April 2017 Specialistläkare/Överläkare till Rättspsykiatrin!