Pärlan Hotell kan erbjuda arbetsträning

Arbetsbeskrivning

ARBETSTRÄNA PÅ ETT HOTELL

Pärlan Hotel är ett litet personligt hotell med 9 rum (http://parlanhotell.com/).Vi finns sedan många år tillbaka på Skeppargatan 27 på Östermalm.Vi söker nu en person som kan arbetsträna hos oss för att sedan, för rätt person, kan det eventuellt finnas möjlighet till anställning.

Aktuella arbetsuppgifter för en praktikant
Eftersom det är ett litet hotell spänner arbetsuppgifterna över ett brett område och dessa får naturligtvis ses över för att passa just dig som ska arbetsträna.

De uppgifter som kan bli aktuella är bl a följande allmänna uppgifter på ett hotell:

Skötsel
-Städning av rum och allmänna ytor.
-Bäddning av rum.
-Tvättning av t ex handdukar
-Tvätt av fönster, mm
-Tillredning och uppdukning av frukost.Vi har egen frukostmatsal.

Administrativa arbetsuppgifter
-Receptionsarbete, vilket inkluderar mycket hjälp till våra gäster för att hitta i Stockholm och ge förslag på olika aktiviteter utifrån gästens önskemål.
-Bokning av restauranger, teater, taxi m m.
-Uppdatering av hotellets informationsmappar måste genomföras löpande.

Hantverksuppgifter
Vi hyr våra lokaler och måste själva sköta visst underhåll.Det förekommer därför regelbundet att vi ska utföra större eller mindre underhållsuppgifter, t ex:
-Hotellet behöver regelbundet underhållas på olika sätt.Rensa avlopp är en sådan uppgift.Målning och lagning av förslitningsskador mm tillhör också de normala arbetsuppgifterna ("hustomte tjänst").


Arbetstider och öppettider
Våra arbetstider är från 06.00 vardagar och 07.00 på helger om man öppnar hotellet.Arbetstiden kan variera beroende på hur mycket bokningar vi har.Bokningar kan ändras i sista stund och det är då svårt att ge ett schema för varje dag.Vi får jobba fram ett arbetssätt tillsamman som passar alla parter.
Då vi är ett litet hotell så gör vi allt själva.Vi har öppet 7 dagar i veckan, vilket innebär helgarbete.Kvälls och nattarbete förekommer inte eftersom vi inte har bemannat efter "kontorstid".

Jag har ägt hotellet sedan den 1 november 2003.Vi ser fram emot en dialog och arbetsträning hos oss.

Sammanfattning

Liknande jobb


16 maj 2020

Hotellvärd/Hotellvärdinna

Hotellvärd/Hotellvärdinna

14 maj 2020

29 april 2020