Arbetslivsinstitutet.se

Pedagog


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning Deltid/projekt

Sollentuna kommun är på frammarsch när det gäller elevernas måluppfyllelse. Målen är att kommunen ska ha landets högsta meritvärde, alla elever ska känna sig trygga och alla gymnasieelever ska nå behörighet till högskolan. I december 2013 ska vi ha nått målen!
I grundskolorna har vi nästan 9000 elever inklusive förskoleklassbarnen. Sollentuna är en trevlig kommun att arbeta i och ligger bra till för allmänna kommunikationer. Varje medarbetare erbjuds ett friskvårds-bidrag.


Är du pedagog med inriktning mot hörselnedsättning som söker bisyssla?

… då kanske detta är något för dig!

Välkommen med din ansökan!

Sollentuna kommun är på frammarsch när det gäller elevernas måluppfyllelse. Målen är att kommunen ska ha landets högsta meritvärde, alla elever ska känna sig trygga och alla gymnasieelever ska nå behörighet till högskolan.
I grundskolorna har vi nästan 9000 elever inklusive förskoleklassbarnen. Sollentuna är en trevlig kommun att arbeta i och ligger bra till för allmänna kommunikationer.

Orientering
Elevstödsenheten vid barn- och utbildningskontoret i Sollentuna har fått statsbidrag till kvalitetshöjande insatser för elever med hörselnedsättningar.

Statsbidraget ska användas för Projektet – Uppföljning av och Stöd till skolor i Sollentuna med elever som har hörselnedsättning – PUSH.
Projektet kommer att pågå mellan 1 september 2014 och 1 april 2015.

Kortsiktigt mål:
öka kunskapen om vilka utvecklingsbehov som finns på skolorna vad gäller undervisningen för målgruppen samt öka skolornas och barn- och utbildningskontorets medvetenhet om framgångsfaktorer i undervisning för målgruppen.

Långsiktigt mål:
skapa större måluppfyllelse för målgruppen.

Kompetens
Vi söker en hörselpedagog, alternativt specialpedagog eller motsvarande med hörselkompetens, som är intresserad av att arbeta på projektbasis.

Arbetstiden om i genomsnitt 8 h/vecka kan fördelas efter önskemål så länge målet med projektet uppnås under de sju projektmånaderna.

Arbetsinnehåll

* Följa upp skolor i kommunen som har elever med hörselnedsättning efter en nyss genomförd enkät.
* Inventera behov av stöd vad gäller teknikanvändning, ljudmiljö och lärarnas undervisning.
* Inventera andra vidtagna stödåtgärder till exempel av elevhälsan samt behov av kompetensutveckling för personalen.
* Utifrån konsultation ge skolorna den återkoppling och det stöd de behöver inom ramen för den projektanställdes hörselkompetens.
* Utforma en checklista för skolor med elever som har hörselnedsättning.
* Tillsammans med kontaktpersonen för projektet utforma ansökan om statsbidrag för uppföljande projekt.
* Genomföra utvärdering av projektet samt lämna redovisning av hur bidraget har använts.

 

Vi söker dig som
- har ett resultatinriktat och strukturerat arbetssätt
- har god samarbetsförmåga
- har förmåga att arbeta självständigt
- har ett flexibelt och anpassbart sätt
- kan uttrycka dig väl i tal- och skrift

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Samarbetspartners

Samarbete med sakkunnig för särskola och vissa specialplaceringar och med andra funktioner på elevstödsenheten inom barn- och utbildningskontoret, samt med Hörselhabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2014.

Ansökan skickas till:

Sollentuna kommun
Barn- och utbildningskontoret/Elevstödsenheten/Maria Gladh
191 86 Sollentuna

Märk kuvertet med: Ansökan projektanställning PUSH

Vid frågor kontakta Maria Gladh på
Tfn: 08-579 216 29

Kontaktpersoner på detta företaget

Ann Grundqvist Grybb
+46 08-57922954
Stefan Olofsson
08-5792 2955
Ingrid Norberg
08-579 226 64
Maria Andersson
08-579 226 60
Tomas Hedlund
08-5792 1951
Rosa Ghamsary
+46 08-5792 2451
Ann-Charlotte Zetterberg
08-57921701
Ann Grundqvist-Grybb
08-5792 2954
Linda Ekstrand
+46 0735392826
Maria Nyström
+46 0735460603
Tapio Liimatainen

Lillin Langebäck
+46 08-754 12 51, +46 08-579 222 05
Rektor Marie Tiedemann
+46 0857922984
Christine Johansson
08-6261602
Lotta Dagnå
08-57921277
Siv Kevin
+46 08-57922613
Ingela Wall, Rektor
08-579 214 90
Ulla Backman, bitr rektor
08-57922943
Maria Gladh
08-5792 1629
Tapio Liimatainen, Rektor
08-579 221 87
Jonas Bolander
+46 08-5792 2942
Lena Widström
+46 859496631, +46 739152496
CarinaOsmén
+46 08-57922904
Annika Ekman

Thomas Näslund, kulturskolechef
+46 857921422, +46 739151462
Elisabeth Cedergren
08-59496714
Kim Nersing
08 579 225 43
Rose-Marie Larsson
08-5792 1482
Jan Eriksson
08-5792 2952
Jenny Swärd
08-5792 1269
Veronica Holmberg
+46 08-579 22 666
Birgitta Ejderfjäll
08-57922532
Elisabeth Österman
08-579 221 53
Tony Falk, Lärarförbundet
08-579 221 60
Helena Elmquist, avdelningschef
08-579 212 04
T f enhetschef Vlasta Marcikic
08-5792 12 97
Christine Elm
+46 857922821
Reza Moein
+46 0857921348
Anette Ceder
08-579 216 23
Kari Tsutsunen
+46 0739152516
Carina Osmén
08-5792 2904
Ingela Wall, Rektor
08-579 214 90
Anita Lidman
08-579 229 84
Anette Ceder
08-5792 1623
Karin Schmidt Bohgard
08-5792 2765
Linda Mattsson Kledzik

Filip Olofsson, Bygglovchef
08 579 217 67
Christina Lundström
+46 08-579 229 03
Anders Nilfjord, Chef ekonomi och administration
08-57921332
Ann-Charlotte Zetterberg
08-579 217 01
Maria Tideström, Avdelningschef Projekt
08-57921727
Linda Ekstrand
+46 0735392826
Ola Lagerström, rektor

Ingela Wall
08-5792 1490
Anita Lidman, rektor
08-579 229 84
Carina Osmén
+46 08-57922904
Micael Linefjell
08-5792 2602
Katarina Österberg
+46 739152575, +46 739152575
Susanne Leffler
08-5792 1239
Inger Jansson, Enhetschef
08-579 212 88
Bitr rektor Micael Linefjell
08-57922602
Anders Unosson

Susanne Leffler, Enhetschef
08-579 212 39
Anette Lundqvist, Rektor

Enhetschef Mikael Nissén
08-5792 2331
Micael Linefjell
08-57922602
Cecilia Sundström
08-5792 2904
Elisabeth Österman
08-5792 1587
Christina Wiklund, Avdelningschef
08-5792 2060
Rutger Carlheim-Gyllenskiöld

Helena Appelgren, Tf kanslichef (semester 13/8-17/8)
08-5792 1010
Pierre Carlsson, Administrativ chef (semester 3/8-20/8)
08-5792 1520
Anette Ceder, avdelningschef
08-579 232 01
Elena Grgic, enhetschef överförmyndarenheten
08-579 231 10
Anna Hamberg, Avdelningschef
0739-15 29 80
Mona Birgetz, Personalchef
08-579 214 29
Katarina Tittelbach, facklig företrädare
08-5792 1475
Mats Nilsson, Teamledare
08-5792 3760
Pirjo Körsén, Miljö- & hälsoskyddschef
08-579 224 87

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 26 May 2014

Sollentuna Kommun

Besöksadress

Sollentunavägen 265-267
None

Postadress

Storkvägen 13-15
Sollentuna, 19155

Liknande jobb


Ambulerande hörselpedagog Hässleholms kommun 24 June 2014 Ambulerande hörselpedagog
Vi söker specialpedagog till hörsel- och dövenheten Landstinget Kronober.. 21 July 2014 Vi söker specialpedagog till hörsel- och dövenheten
Hörselpedagog till Hörselvården Landstinget Västerno.. 5 August 2014 Hörselpedagog till Hörselvården
Hörselpedagog LD Hjälpmedel Landstinget Dalarna 21 December 2016 Hörselpedagog LD Hjälpmedel