Arbetslivsinstitutet.se

Post doktor


1 platser 6 månader eller längre Heltid Individuell lönesättning tillämpas. Det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan. Tidsbegränsad anställning under 2 år.

Postdoktor i datorbaserad läkemedelsformulering: Molekyldynamiksimuleringar av molekylära interaktioner involverade i solubilisering av läkemedelsmolekyler i tarmsaft
vid Institutionen för farmaci
UFV-PA 2013/1163

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning inom läkemedelsformulering, biofarmaci, galenisk farmaci, farmaceutisk fysikalisk farmaci, utvärdering av läkemedelsanvändning samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webplatsen www.farmfak.uu.se/farm/.

Projektet är knutet till forskargruppen Läkemedelsformulering. Forskargruppens forskning syftar dels till att utveckla effektiva provrörsmetoder som alternativ till djurförsök, dels att utifrån dessa metoder förstå hur läkemedel tas upp, sprids och ackumuleras i människokroppen. Vår vision är att utifrån denna kunskap bidra till att ta fram effektivare strategier för läkemedelsutveckling och administrering.

Postdoktorprojektet Molekyldynamiksimuleringar av molekylära interaktioner involverade i solubilisering av läkemedelsmolekyler i tarmsaft är finansierat av Innovative Medicine Initiative (IMI; www.imi.europa.eu). Projektet ingår i ett större europeiskt samarbete med syfte att förbättra verktyg för att förutsäga biofarmaceutiska egenskaper för orala beredningar. Det övergripande målet med postdoktorprojektet är ta fram datorbaserade simuleringsmetoder för att studera vilka mekanismer som styr läkemedelssubstansers upplösningsprofil i tarmsaft. Fokus ligger på processer involverade under upplösning, solubilisering, övermättnad och utfällning. Stor kraft kommer att läggas vid att etablera fysiologisk relevanta simuleringsmiljöer där gallsalter, fosfolipider och hjälpämnen är ingående komponenter. Vi förväntar oss att resultaten leder till signifikant förbättrade in silico prediktioner av fysiologisk upplösning samt ökad förståelse för molekylära interaktioner mellan läkemedelssubstans och lipidaggregat (miceller/vesiklar) i tarmsaft.

Sökande är disputerad, lämpligen inom datorbaserad kemi eller fysik och har gedigen erfarenhet av MD simuleringar. God förmåga att uttrycka sig väl på såväl svenska som engelska i tal och skrift är ett krav. Inom tjänstens ram förväntas en framgångsrik sökande utföra forskning av hög kvalitet, publicera resultaten, handha och vidareutveckla relevanta experimentella tekniker, samt självständigt driva forskningsprojektet. Han/hon förväntas också medverka i närliggande projekt inom forskargruppen.

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Ansökningshandlingar ska omfatta ett beskrivande brev om dig själv, dina kvalifikationer och dina forskningsintressen. Ansökan ska innehålla ett CV, kopior på betyg/examina samt kontaktinformation till minst två referenser.

Upplysningar lämnas av Docent Christel Bergström, tel 018-471 4118, e-post [email protected]

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315
Annette Weyde, OFR/ST
018-471 00 00 (vxl)
Halina Hohethal
018-471 00 00 (vxl)
Kajsa Angerdal Skoglund

Martin Wahlén, bitr kanslichef
+46 18 4711881
Stellan Sandler, vicerektor
+46 18 4714430

Ansök

> Övrigt: Välkommen med din ansökan senast 18 juni, UFV-PA 2013/1163. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret. http://www2.personalavd.uu.se/jobb/appform.php?lang=sv&case=UFV-PA%202013/1163

Uppsala universitet

Besöksadress

Engelska Parken, Thunbergsvägen 3 P
None

Postadress

Box 256
UPPSALA, 75105

Liknande jobb


Sjukhuskemist Karolinska Universit.. 16 August 2013 Sjukhuskemist
Sjukhuskemist Karolinska Universit.. 4 September 2013 Sjukhuskemist
Umeå universitet 30 January 2014 Postdoktor (2 år), inriktning mot läkemedelskemi