Postdoktor (2 år) i genetik

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och drygt 32 400 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan!

Postdoktor (2 år) i genetik

Institutionen för molekylärbiologi, som tillhör både den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och den medicinska fakulteten, har idag ca 200 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är forskning och forskarutbildning, grundutbildning och samverkan med det omgivande samhället. För mer information, se www.molbiol.umu.se.

Många gener som är involverade i organogenes är evolutionärt konserverade. Detta gör att man med fördel kan studera geners funktion och proteiners interaktion i organismer där embryonalutvecklingen sker utanför kroppen, men ändå få värdefull kunskap som är allmängiltig. Drosophila är ett utmärkt modellsystem för att studera vilka gener som styr ögats utveckling, då hela dess genom är känt, mutanter finns tillgängliga och avancerade tekniker för att studera geners samspel har utarbetats. I det aktuella projektet kommer reglering av ett flertal gener och genprodukter att studeras med hjälp av genetisk analys, kromatin immunoprecipitering, samt somatisk klonanalys av knock-out respektive ektopiskt uttryck, för att erhålla ny kunskap om vilka faktorer som är kritiska för utveckling av våra synorgan.

Till detta projekt söker vi nu en person för att bedriva forskning baserat på genetisk analys, transgenteknologi, immunohistokemiska tekniker samt konfokalmikroskopi. Anställningen omfattar två år och är på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Kompetenskrav
Sökanden ska ha doktorsexamen inom genetik, molekylärbiologi eller relaterat område, eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Personen vi söker ska ha dokumenterad erfarenhet av Drosophila-genetik, molekylärgenetiska och immunohistologiska tekniker samt konfokalmikroskopi. Tidigare dokumenterad erfarenhet av arbete med utvecklingsbiologi hos Drosophila är meriterande. Sökande kommer även att bli bedömda utifrån personliga kvalitéer såsom samarbets- och kommunikationsförmåga, analytisk kapacitet samt drivkraft. Det är viktigt att sökande har en god initiativförmåga och kan arbeta självständigt. Sökande kommer att arbeta i en miljö där mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas (1) en meritförteckning (CV), (2) kopior av examensbevis och publikationer, (3) namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner samt (4) ett följe-/ansökningsbrev med motivering. Ansökan kan antingen inlämnas elektroniskt (handlingar i word- eller pdf-format) eller i pappersformat (2 kopior).

Närmare upplysningar kan lämnas av professor Åsa Rasmuson Lestander, Institutionen för Molekylärbiologi, tel, 090-785 67 87, [email protected]

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, [email protected], SEKO civil, tel 090-786 52 96, [email protected] samt ST, tel 090-786 54 31, [email protected]

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr AN 2.2.1.4-964-14. Skicka den till [email protected] (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå senast 2014-09-21.

Sammanfattning

Liknande jobb


Postdoktor i funktionell genetik

14 september 2010

Sjukhusgenetiker

12 juli 2010

1 doktorand i populationsgenetik

7 april 2010

Forskare

26 november 2010