Arbetslivsinstitutet.se

Postdoktor


1 platser 6 månader eller längre Heltid Månadslön 100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse visstidsanställning

Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration opportunities. More than 4 300 employees and 31 500 students have already chosen Umeå University. We welcome your application!

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Institutionen
för klinisk mikrobiologi söker en postdoktoral forskare inom B-cellsimmunologi.

Positionen är tidsbestämd till 2 år och är baserat på avdelningen för
immunologi, med start senast 1 oktober 2015.

Den primära arbetsuppgiften är att undersöka och beskriva vika processer serotonin
påverkar i normala B-celler och i B-cellsderiverade lymfom.Minimikrav
är att ansökanden disputerat för mindre än 3 år sedan och innehar en Ph.D. i
medicin / immunologi eller likvärdig annan utbildning. Utmärkta kunskaper in
det engelska språket är ett krav.

För vidare information om anställning, arbetsuppgifter och ansökningsprocess
hänvisas till den engelska versionen av utlysningstexten, eller kontakta
Mattias Forsell på [email protected]

Umeå University wants to offer an environment where open dialogue between people with different backgrounds and perspectives lay the foundation for learning, creativity and development.
In each recruitment we aim to increase diversity and the opportunity to affirmative action.

We kindly decline offers of recruitment and advertising help.

Kontaktpersoner på detta företaget

Forskare Vasili Hauryliuk, [email protected]
090-785 08 07
Marie-Louise Hammarström
+46-(0)90-785 1777
Tufve Nyholm
090-7858432
Mikael Karlsson
090-7852459
Andrei Chabes
090-786 59 37
Chatarina Carlen
090-786 65 09
Ewa Sundgren
090-785 61 44
Lina Holm
090-785 6111
Peter Andersen
+46 90 7852372
Anders Sjöstedt, Professor/Prefekt
090-785 11 20
Mari Norgren, Professor/Programansvarig
090-785 23 47
Christina Lindén
090-785 37 71
Vasili Hauryliuk, [email protected]
090-785 08 07
Maria Nilsson
090-785 27 32
Prefekt Christina Lindén
090-785 37 71
Enhetschef Martin Fahlström
090-785 39 11
Åsa Gylfe
090-785 29 45
Anders Sjöstedt
090-785 11 20
Bernt Eric Uhlin, bernt.eric.uhlin(at)umu.se
090-785 67 31
Maria Fällman, maria.fallman(at)umu.se
090-785 67 25
Anneli Ivarsson, enhetschef
[email protected], 090-785 33 44
Magnus Evander
090-7851790
Enhetschef Anneli Ivarsson
[email protected], 090-785 33 44
Karin Johansson
090-786 55 11, 090-785 27 69
Prefekt Margareta Molin Thorén
090-785 62 49
Katarina Konradsson
090-785 62 34
Prefekt Anders Sjöstedt, anders.sjostedt(at)umu.se
090-785 11 20
Marlene Sandlund
090-786 95 30
Magnus Hultin, docent, [email protected]
090-786 9109
Universitetslektor Paolo Medini, [email protected]

Universitetslektor Mikko Lammi,[email protected]

MyNetwork Admin
0520-580050
Hanna Nilsson
090-7867768
Susanne Fahlgren
090-786 56 31
Mattias Forsell/Forskarassistent
073-0211221
Anders Sjöstedt/Professor
090-785 1120
Ann Sörlin
090-786 92 38
Nasim Sabouri
0725662505
Björn Zackrisson
090-785 13 57
Katrine Åhlström Riklund
090-785 16 17
Tufve Nyholm
090-785 84 32
Anne Larsson Strömvall
090-785 24 87
Prefekt professor Mikael Karlsson
090-7852459, [email protected]
Enhetschef Anneli Ivarsson
090-785 33 44, [email protected]
Jörgen Johansson, professor, [email protected]
090-785 25 35
Sun Nyunt Wai, professor, [email protected]
090-785 67 04
Nelson O Gekara, forskare, [email protected]
+46 90-785 08 20
Bo Carlberg
090-7851401
Bethany Van Guelpen
070-272 1069
Magnus Domellöf, Enhetschef/Professor
090-785 21 28
Christer Rönnqvist
090-785 04 68
Jurgen Schleucher
0907865000
Dr Sara af Bjerkén, [email protected]

Marene Landström
090-785 24 58
Gunnevi Sundelin
090-786 98 86
Cecilia Elofsson
090-786 57 05
Professor Stig Jacobsson
090-785 27 13, [email protected]
Professor Jan Malm
090-785 19 96, [email protected]
Bengt Järvholm, [email protected]
090 - 785 2241, 070 - 619 2241
Professor Helena Edlund, [email protected]
090-785 44 29
Magnus Hultin
090-786 91 09
Åsa Ågren, [email protected]
090-785 28 62
Paolo Medini, univlektor, [email protected]

Emma Persson
090-785 14 25
Helena Karlsson
090-785 14 01
Bernt Eric Uhlin, professor
+46 90 785 67 31, bernt.eric.uhlin[at]umu.se
Eva-Maria Diehl, [email protected]
+46 90 786 57 31
Tommy Bergenheim
090-7851914
Ingeborg Nilsson
090-786 6133
Karin Wadell
090- 786 98 87
Christer Grönlund
090-785 40 85
Charlotte Häger
090-7869275
Åsa Gylfe, Bitr universitetslektor
090-785 29 45
Niklas Arnberg
090-7858440
Bernt Eric Uhlin, professor
090-785 67 31
Linda Sandblad, UCEM Föreståndare
0709-32 49 36
Linda Sandblad, föreståndare UCEM
0709-32 49 36
Anncristine Fjellman-Wiklund
090-7869756
Håkan Jonsson
090-785 24 19
Constantin Urban
090-785 11 43
Prefekt Ann Sörlin, [email protected]
090-786 92 38
Professor Yngve Gustafson, [email protected]
090-785 87 60
Britt-Marie Lindgren, Prefekt
090-786 92 61
Malin Degerman, administrativ chef
090-7869791
Diana Berggren, Dekan
090-785 14 60
Anders Eklund
090-7854024
Ann Sörlin, prefekt
090-786 92 38
Margareta Lindberg, enhetschef/studierektor
090-786 98 96
Ulf Näslund, Prefekt, professor
[email protected]
Margareta Norberg, docent
[email protected]
Christer Grönlund, docent
[email protected]
Per Lindqvist, docent
[email protected]
Ellinor Nordsvahn, HR-specialist
090-786 77 68
Susanne Fahlgren, Kanslichef
090-786 56 31
Therese Stenlund
090-7869138
Elin Sonning, HR-specialist
090-786 52 55
Jörgen Johansson, professor
090-785 25 35, [email protected]
Marie Bixo, prefekt
090-785 04 50
Krister Tano, enhetschef
070 5569043
Prefekt, Ann Sörlin
090-786 92 38
Bitr Prefekt, Bo Carlberg
090-785 19 65
Universitetslektor, Aase Wisten
070-228 29 75
Thomas Brännström
090-785 15 23
Marie Eriksson, personalsamordnare
072-2046599
Christina Ljungberg, prefekt
090-785 29 82
Docent Peter Sundström, [email protected]
090-7851942
Kerstin Waling, enhetschef
090-786 91 27
Docent Karl-Gunnar Westberg, prefekt
Arbete: 090-786 69 48 Mobil: 070- 352 4645
Jonna Wilén
090-785 17 12
Anna Berghard, prefekt
+46 90-785 67 01, [email protected]
Selma Grönlund, personaladministratör
090-785 67 02, [email protected]
Margareta Lindberg
090-786 98 96
Stig Jacobsson, prefekt
090-785 27 13 / 070-664 72 38
Linda Olsson, administratör
090-785 09 89
Marie Bixo, prefekt, professor
090-785 04 50, [email protected]
Ann Lalos, enhetschef Obstetrik och gyn, Professor
090-785 04 72, e-post [email protected]
Ellinor Salander Renberg, Enhetschef
090-785 63 23
Daniel Öhlund
070-555 40 86
Francesca Aguilo
+46-70 371 81 28
Britt-Marie Lindgren
090-786 92 61
Niklas Arnberg, Professor
090-7858440
Magnus Evander, Professor
090-7851790
Jan Malm, Enhetschef
090-785 19 96 / [email protected]
Tommy Bergenheim, Professor
090 785 10 00 / [email protected]
Professor/föreståndare Kjell Grankvist
090-785 12 62
Anders Bergh, professor
090-785 15 30
Bo Carlberg, enhetschef medicin
070-5775883, [email protected]
Christina Ljungberg, prefekt kirurgisk och per vet
070-3220504, [email protected]
Anders Sjöstedt, prefekt klinisk mikrobiologi
090-7851120, [email protected]
Pär Nordin, Ortansvarig vid Östersund
070-693 38 73
Felipe Cava
090-785 67 55
Anders Sjöstedt, Prefekt
090-785 11 20
Nelson O Gekara
090-785 08 20
Bernt Eric Uhlin, UCMR Föreståndare
+46-(0)90-7856731
Erik Rosendahl
090-786 91 37
Ulf Ahlgren, Professor
090-785 44 34
Anna Överby Wernstedt
090-785 0922
Olov Rolandsson, enhetschef
090-785 35 71
Åke Forsberg, Professor
[email protected]
Ulf Näslund, prefekt
070-514 63 22
Bo Carlberg, enhetschef
070-577 58 83
Jenny Bagglund, personalsekreterare
090-786 54 17
Karl-Gunnar Westberg, prefekt, k-g[email protected]
090-786 69 48
Mikael Karlsson, prefekt
090-785 24 59
Professor Ludmilla Morozova-Roche
+46 90 786528
Christina Ljungberg, prefekt kirurgisk o perio vet
090-785 29 82
Richard Lundmark, universitetslektor
[email protected]
Robin Fåhraeus
[email protected]
Ronnie Berntsson
+46 90 7865235
Anna Berghard
+46 90-785 67 01
Lena Lejon
0907866696
Anders Bergh, professor/överläkare
[email protected]
Elin Enqvist, Personalsamordnare
072-204 65 99
Börje Ljungberg, Professor
090-785 13 30
Professor Jürgen Schleucher
[email protected]
Amir Sherif, enhetschef
070-522 91 04
Ulf Näslund, Professor
090-785 00 00
Michael Henein, Professor
090-785 00 00
Jörgen Johansson, Professor
[email protected]
Prefekt, Margareta Molin Thorén
090-785 62 49
Pedagogiskt ansvarig, Anders Berglund
090-785 60 69
Anneli Ivarsson
090-785 33 44
Andreas Ekholm
090-7851346
Stig Jacobsson, prefekt
090-785 27 13
Sofia Mattsson, programansvarig
090-785 37 91
Margareta Molin Thorén, prefekt vid odontologi
090-785 62 49
Gunilla Olivecrona
090-785 44 91
Terry Persson
090-785 44 89
Mari Norgren
090-785 2347
Lena Gunhaga, professor, [email protected]
090-785 44 35
Mari Norgren, avdelningschef
073-620 51 25
Margareta Molin Thorén, prefekt
090-785 62 49
Jan Malm, [email protected]
090-7865097
Birgitta Nordin, [email protected]
090-7851931
Dr. Ronnie Berntsson
+46 76 5501440
Elin Enqvist
072- 204 65 99

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 30 June 2015
Ange referens: AN 2.2.1-643-15

Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


Forskningsassistent, förste Umeå universitet, Me.. 10 June 2016 Forskningsassistent, förste
Forskare i onkologi/immunteknologi Lunds Tekniska Högsk.. 22 August 2016 Forskare i onkologi/immunteknologi
Forskare Lunds Tekniska Högsk.. 25 August 2016 Forskare
Förste forskningsingenjör Linköpings Universitet 16 September 2016 Förste forskningsingenjör