Postdoktor i Arkeologi

Arbetsbeskrivning

Postdoktor i Arkeologi
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för historiska studier, Göteborg
Tillträde: 2014-02-01
Diarienummer: PER 2013/321


Ämne
Arkeologi

Ämnesbeskrivning
Inom ämnet arkeologi bedrivs en bred, gränsöverskridande och internationell forskning som kronologiskt spänner från stenålder till samtidsarkeologi. Frågor rörande arkeologin i samhället och kulturarvsfrågor med arkeologisk anknytning är också centrala forskningsområden. Inom institutionen sker ett nära samarbete med ämnena historia och antikens kultur och samhällsliv.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för innehavaren av anställning som postdoktor i arkeologi består främst av egen forskning. Innehavaren förväntas också medverka i ämnets och institutionens vetenskapliga, pedagogiska och strategiska utvecklingsarbeten, samt delta (max 20 %) i undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå.Behörighet

Behörig är den som har avlagt doktorsexamen i arkeologi, eller har en motsvarande utländsk examen. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år räknat från sista ansökningsdag. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten och vid tillsättningen tillämpas Göteborgs universitets policy i likabehandlingsfrågor (http://www.gu.se/omuniversitetet/varderingar/jamlikhet). Institutionen uppmuntrar sökande av underrepresenterat kön och/eller annan social, kulturell och språklig bakgrund än majoriteten av de anställda att söka. Vidare välkomnar institutionen sökanden med erfarenheter av studier, forskning och/eller undervisning från andra lärosäten.


Bedömningsgrund

Vid tillsättning läggs störst vikt vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen granskas även sökandens avsiktsförklaring som skall innehålla en projektplan samt en beskrivning av hur den sökande ämnar bidra till ämnets utveckling.

Beslut om innehavare fattas av prefekt efter extern sakkunnigprövning samt intervju av institutionens ledningsgrupp.


Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online" på
http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar/?id=19144&Dnr=554033&Type=S

Ansökan skall innehålla:
- Meritförteckning
- Kopia av bevis för doktorsexamen
- Avsiktsförklaring (max 4 sidor). Avsiktsförklaringen skall innehålla en beskrivning av det vetenskapliga arbete den sökande avser att utföra. Vidare bör ingå en kortfattad beskrivning av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska grundsyn samt en förklaring av hur den sökande i tjänsten önskar bidra till ämnets utveckling.
- Publikationslista
- Högst fem skrifter

Ev. vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till: Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier, Box 200, 405 30 GÖTEBORG

Ange diarienummer tydligt på försändelsen.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning.


Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs universitet GÖTEBORG
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Tidsbegränsad anställning, 2 år

Liknande jobb


LYFT-Arkeolog

8 juli 2010

Animalostelog och arkeolog

27 mars 2020

Arkeolog till Länsstyrelsen i Hallands län

Arkeolog till Länsstyrelsen i Hallands län

19 mars 2020

Arkeolog/Kulturmiljökonsult

Arkeolog/Kulturmiljökonsult

18 mars 2020