Arbetslivsinstitutet.se

Postdoktor i Arkeologi


1 platser 6 månader eller längre Heltid Tidsbegränsad anställning, 2 år

Postdoktor i Arkeologi
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för historiska studier, Göteborg
Tillträde: 2014-02-01
Diarienummer: PER 2013/321


Ämne
Arkeologi

Ämnesbeskrivning
Inom ämnet arkeologi bedrivs en bred, gränsöverskridande och internationell forskning som kronologiskt spänner från stenålder till samtidsarkeologi. Frågor rörande arkeologin i samhället och kulturarvsfrågor med arkeologisk anknytning är också centrala forskningsområden. Inom institutionen sker ett nära samarbete med ämnena historia och antikens kultur och samhällsliv.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för innehavaren av anställning som postdoktor i arkeologi består främst av egen forskning. Innehavaren förväntas också medverka i ämnets och institutionens vetenskapliga, pedagogiska och strategiska utvecklingsarbeten, samt delta (max 20 %) i undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå.Behörighet

Behörig är den som har avlagt doktorsexamen i arkeologi, eller har en motsvarande utländsk examen. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år räknat från sista ansökningsdag. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten och vid tillsättningen tillämpas Göteborgs universitets policy i likabehandlingsfrågor (http://www.gu.se/omuniversitetet/varderingar/jamlikhet). Institutionen uppmuntrar sökande av underrepresenterat kön och/eller annan social, kulturell och språklig bakgrund än majoriteten av de anställda att söka. Vidare välkomnar institutionen sökanden med erfarenheter av studier, forskning och/eller undervisning från andra lärosäten.


Bedömningsgrund

Vid tillsättning läggs störst vikt vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen granskas även sökandens avsiktsförklaring som skall innehålla en projektplan samt en beskrivning av hur den sökande ämnar bidra till ämnets utveckling.

Beslut om innehavare fattas av prefekt efter extern sakkunnigprövning samt intervju av institutionens ledningsgrupp.


Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online" på
http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar/?id=19144&Dnr=554033&Type=S

Ansökan skall innehålla:
- Meritförteckning
- Kopia av bevis för doktorsexamen
- Avsiktsförklaring (max 4 sidor). Avsiktsförklaringen skall innehålla en beskrivning av det vetenskapliga arbete den sökande avser att utföra. Vidare bör ingå en kortfattad beskrivning av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska grundsyn samt en förklaring av hur den sökande i tjänsten önskar bidra till ämnets utveckling.
- Publikationslista
- Högst fem skrifter

Ev. vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till: Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier, Box 200, 405 30 GÖTEBORG

Ange diarienummer tydligt på försändelsen.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning.


Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Kontaktpersoner på detta företaget

Prefekt Ulla Sätereie
031-786 4999
Prefekt Per Sunnerhagen
+4631-786 3830
Forskarassistent Geert Cornelis
031 786 9064
Personalhandläggare Erik Johansson
031-7869007
Professor Mattias Hallquist
+4631-786 9019
Professor David Turner
031-7869054
Forskarassistent Kim Nygård
031-7869036
Lektor Mate Erdelyi
031-786 9033
Föreståndare Hans Jörgen Marker
031-786 1210
Personalhandläggare Sandra Najduszynska
031-7861149
Prefekt Per Sunnerhagen
031-7863830
Professor Marc Pilon
031 7863279

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 23 September 2013
Övrigt: Ansökningsförfarande Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online". http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar/?id=19144&Dnr=554033&Type=S

Göteborgs universitet

Besöksadress

Seminariegatan 1B
GÖTEBORG

Postadress

Box 100
GÖTEBORG, 40530

Liknande jobb


Handläggare med inriktning arkeologi Länsstyrelsen Uppsal.. 27 September 2013 Handläggare med inriktning arkeologi
Länsstyrelsen Blekin.. 19 December 2013 Arkeolog
Doktorand i Historisk arkeologi vid forskarskola Lunds universitet 3 February 2014 Doktorand i Historisk arkeologi vid forskarskola
Stift Hallands länsm.. 10 February 2014 Arkeologer