Postdoktor i funktionell genetik

Arbetsbeskrivning

Postdoktor i funktionell genetik med tonvikt på pankreatiska öar

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Malmö
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Diarienummer: MPA 2010/273

Arbetsuppgifter
Elektrofysiologi (patch-clampteknik inklusive kapacitansmätning, Ca2+ mätning)
Perforerad patchkonfiguration
Immunohistokemi
Hormonsekretionanalys
Cellkultur
PCR
Djurförsök

Önskvärda kvalifikationer
Doktorsexamen vid tjänstens tillträde.Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.Vid tillsättning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom det aktuella området.Vidare värdesätts särskilt erfarenhet inom molekylärgenetik, fysiologiska studier av öcellsfunktion inkl.patch-clamp, immuncytokemi m.m.Den sökande bör ha god erfarenhet och förmåga till teoretisk och praktisk handledning av medarbetare, innefattande doktorandhandledning samt självständigt forskningsarbete.Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbets- och initiativförmåga, noggrannhet och flexibilitet.


Ansökningsförfarande
Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online".Om du inte kan söka elektroniskt skicka din ansökan till: Registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund.Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post.

Ansökan skall innehålla:
Curriculum vitae där metodologisk erfarenhet skall anges under speciell rubrik.
Publikationslista.

Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.Vi välkomnar alla sökande.

Sammanfattning

Liknande jobb


11 maj 2020

Projektledare, Core Facilities

Projektledare, Core Facilities

4 maj 2020

Forskningsassistent

Forskningsassistent

27 april 2020