Arbetslivsinstitutet.se

Postdoktor i glaciologi


1 platser 3 - 6 månader Heltid 100% visstidsanställning mer än 6 månader eller längre

Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till ett av de 100 bästa universiteten i världen och en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 6 000 anställda och en omsättning på cirka 5,5 miljarder kronor.

Postdoktor i glaciologi vid forskningsprogrammet Luft-, vatten- och landskapslära, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, Sverige med tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 2014-04-01.

Idag finns resultat som påvisar en uppvärmning av Arktis. Ökad negativ massbalans av arktiska glaciärer leder till framtida havsytehöjningar. Distribuerade massbalansmodeller är verktyg som används inom glaciologin för att väga årliga balanser, men även att prognostisera framtida förändringar i massbalansen. Ett problem med dagens modeller är att fastställa nederbördsmängderna över glaciärernas ackumulationsområden. Ett ytterligare problem är omfördelning av snömängderna genom snödrev. Detta skapar problem med modellering av massbalansen då uppskattning av inkommande massa är en osäker term. Syftet med detta projekt är att med hjälp av en massbalansmodell samt nedskalning av regionala klimatmodeller, och genom validering med hjälp av glaciologiska och meteorologiska observationer söka kvantifiera ackumulationsmönster och volymer på ett större isfält på Svalbard. Detta är ett led i att utveckla vår förståelse för de ingående fysikaliska processerna i ackumulation av snö över ett isfält. Uppsala universitet är en del av det nordiska excellenscentret ”SVALI” (www.ncoe-svali.org), finansierat av det Nordiska ministerrådet. Detta projekt är planerat att vara en associerad del av Uppsala universitets engagemang i ”SVALI”, och följa målen i dess forskarskola.

För mer information och relevanta publikationer hänvisas till forskningsgruppen Ice, Climate and Environments hemsida: http://www.geo.uu.se/forskning/luval/is-klimat/ eller kontakta professor Veijo Pohjola via email (Veijo,[email protected])

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i meteorologi/naturgeografi med glaciologisk inriktning krävs. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Tidigare erfarenheter av massbalans- / energibalansmodellering är ett krav. Kunskap kring klimat- och isdynamiskmodellering, samt erfarenhet av fältarbete på Svalbard är meriterande. Kandidaterna ska också behärska det engelska språket i både tal och skrift, kunna arbeta självständigt, och bidra till en fortsatt utveckling av projektet.

Önskvärt/meriterande i övrig: Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdheten genom en jämnare könsfördelning. Flertalet anställda inom denna kategori är män varför vi gärna ser kvinnliga sökande till anställningen

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.

Upplysningar om anställningen lämnas av Veijo Pohjola [email protected]

Ansökan ska innehålla ett aktuellt CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Dessutom bör en beskrivning av den sökandes tidigare erfarenhet av forskning och hur detta relaterar till det beskrivna projektet lämnas in (maximalt 2 sidor).

Välkommen med din skriftliga ansökan senastden 28 februari, 2013. UFV-PA 2013/3735. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Postdoktor i glaciologi
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 28 February 2014
Ange referens: UFV-PA 2013/3735

Institutionen för geovetenskaper

Besöksadress

box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200