Arbetslivsinstitutet.se

Postdoktor i hydrologi


1 platser 6 månader eller längre Heltid Fast lön 100 %. Tillträde: 2015-07-01 Visstidsanställning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 45 000 studenter, 6 800 anställda och en omsättning på 6,3 miljarder kronor.Programmet för luft-, vatten- och landskapslära.

Tillträde: 1 juli 2015 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning under 2 år.

Projektbeskrivning: Samhällen är beroende av vattenresurser för sin försörjning och som grund för en hållbar samhällsutveckling. Genom att samhällen såväl drar nytta av vatten som brottas med vattenrelaterade katastrofer (översvämningar och torka) så påverkar man den hydrologiska regimen genom dammar, kanaler, skyddsvallar m.m. Syftet med detta projekt är att förstå det dynamiska förhållandet mellan hydrologisk regim och samhällsutveckling genom att studera hur samhällen påverkar den hydrologiska regimen samtidigt som hydrologiska förändringar formar samhällen. Arbetet syftar till att öka vår förståelse av samspelet mellan människa och vattensystem, och dynamiken som uppkommer genom återkoppling mellan hydrologiska och sociala processer. Postdoktorsarbetet kommer att kopplas till IAHS (International Association of Hydrological Sciences) internationella dekad Panta Rhei 2013–2022. Arbetet kommer också att genomföras inom ramen för tre strategiska områden vid institutionen: naturkatastrofer, klimat och hållbar utveckling.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. För denna anställning krävs doktorsexamen i hydrologi, geografi, vattenteknik eller annan motsvarande examen med hydrologisk inriktning. Erfarenhet av arbete med modellering och programmeringskunskaper värderas högt. Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Sökanden skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Beskrivningen av forskningsintressen skall innefatta en sida med den sökandes vision av hur man kan studera det dynamiska förhållandet mellan hydrologisk regim och samhälle. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandlingen, publikationer och övriga dokument (t.ex. förteckning över referenspersoner).

Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdheten genom en jämnare könsfördelning och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Giuliano Di Baldassarre ([email protected]).Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2015, UFV-PA 2015/662. Klicka på länken för att komma till ansökningsformuläret.

Postdoktor i hydrologi

 

 
 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 15 May 2015
Ange referens: 2015/662

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Besöksadress

75200 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Handläggare inom vattenförvaltning Länsstyrelsen i Väst.. 2 June 2015 Handläggare inom vattenförvaltning
Handläggare inom vattenverksamhet Länsstyrelsen i Väst.. 3 June 2015 Handläggare inom vattenverksamhet