Arbetslivsinstitutet.se

Postdoktor i molekylär evolution


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser 6 månader eller längre Heltid Fast lön 100 %. Tillträde: Snarast visstidsanställning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 45 000 studenter, 6 800 anställda och en omsättning på 6,3 miljarder kronor.Tvåårig anställning med tillträde snarast möjligt.

Vi studerar den molekylära evolutionen av bakteriers arvsmassor med hjälp av bioinformatiska analyser av nästa-generationens sekvensdata (NGS). Kunskapen är viktig för att förstå livets tidiga utveckling liksom även de mekanismer och selektionstryck som driver anpassningar till olika livsmiljöer. Ett viktigt område utgörs av studier av bakterier som infekterar människor. Vissa av dessa bakterier är sjukdomsalstrande, medan den stora majoriteten är harmlösa eller kanske till och med nyttiga. I vår egen tarmflora lever omkring två kg bakterier, som anses vara viktiga för kroppens ekobalans. Vår forskargrupp arbetar inom avdelningen för molekylär evolution och samverkar med forskare vid Science for Life Laboratory som är ett centrum för storskalig biovetenskap med fokus på forskning inom medicin och miljö: http://www.scilifelab.se 

Arbetsuppgifter: Tjänsten innefattar bioinformatiska studier med det övergripande målet att studera arvsmassorna hos bakterier som sprids med insekter. Arbetet innefattar bioinformatiska jämförande studier av NGS-data från bakterier isolerade från insekter. 

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i biologi med specialisering mot mikrobiologi och genomisk sekvensanalys. Sökanden måste ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare, till exempel vid ledighet på grund av t ex sjukdom eller föräldraledighet.

Erfarenhet av att arbeta i samarbetsprojekt som inkluderar forskargrupper från olika ämnesområden är önskvärt. 

Lön sätts efter kompetens. Ange löneanspråk i ansökan.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Siv Andersson, e-post: siv.andersson@icm.uu.se, tel. 018-471 64 52,-43 79, eller prefekt Staffan Svärd, staffan.svard@icm.uu.se, tel. 018-471 45 58.

Sista ansökningsdag är 4 maj 2015, välkommen med din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Ansök

Sista ansökningsdatum: 4 May 2015
Ange referens: UFV-PA 2015/876

Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Besöksadress

751 05 Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb