Arbetslivsinstitutet.se

Postdoktor i tyska med språkvetenskaplig inriktning


1 platser 6 månader eller längre Heltid Fast lön 100%. Tillträde: 1 september 2016 Visstidsanställning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronorBeskrivning av ämnesområdet: I Uppsala bedrivs forskning i ämnet tyska med språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning.

Utmärkande för Uppsala är att det inom språkvetenskapen bedrivs språkvetenskaplig forskning inom två profilområden. Dessa är forskning inom historiska språkskeden och forskning på det samtida språket. Gemensamt för dessa två inriktningar är att de bygger på moderna språkvetenskapliga teorier och metoder. Som forskare arbetar man i en forskningsmiljö med ett brett intresse för sambanden mellan språk och kultur inom tidiga språkskeden och framåt, vilket öppnar för ett nära samarbete mellan språk- och litteraturforskare. Forskningen på historiska språkskeden sker övervägande på litteratur- och kulturhistoriskt intressanta texter från fornhögtyskan, medellågtyskan, medelhögtyskan och nyhögtyskan fram till 1800-talet. Forskningen på det samtida språket sker i huvudsak ur kognitionslingvistiskt, sociolingvistiskt, didaktiskt och kulturanalytiskt perspektiv. 

Arbetsuppgifter: Anställningen avser egen forskning och forskningsrelaterad verksamhet inom ämnet tyska med språkvetenskaplig inriktning. Viss undervisning kan komma att ingå. Den sökande förväntas aktivt planera, genomföra och delta i seminarier och andra arrangemang, både vid institutionen och i internationella sammanhang. En utförlig beskrivning av den forskningsverksamhet som planeras inom ramen för anställningen skall bifogas ansökan. Det planerade forskningsprojektet förväntas anknyta till ett av ämnets två profilområden i språkvetenskap.

Behörighet: Behörig till denna anställning är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom ämnet tyska med språkvetenskaplig inriktning. I första hand bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. kommer sökande med äldre doktorsexamen att beaktas.

Anställningen som postdoktor omfattar 2 år med max 20% undervisning.

Bedömningsgrunder: Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, mognad och kreativitet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga färdigheter såsom kommunikations- och samarbetsfärdigheter. God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska kommer också att beaktas.

Uppsala universitet avser att rekrytera den person som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden som kan vara av positiv betydelse för utvärdering av ansökan, till exempel föräldraledighet, bör nämnas i meritförteckningen (CV).

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

- Personligt brev. En kort beskrivning av dina forskningsintressen och kvalifikationer (max. 2000 tecken inkl. blanksteg).
- CV som ska innehålla all relevant information beträffande färdigheter och erfarenheter.
- En fullständig publikationslista.
- En forskningsplan på max. 10000 tecken (inkl. blanksteg).
- Examensbevis.
- Publikationer.
- Övriga dokument t.ex. rekommendationsbrev eller förteckning över två referenspersoner som vi kan kontakta vid behov. Ange hur de är yrkesmässigt kopplade till dig (t.ex. doktorandhandledare).

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet MyNetwork. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i ett exemplar till Institutionen för Moderna språk, Box 636, 751 26 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2016/1269.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 september 2016.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Professor Dessislava Stoeva-Holm, [email protected], tel 018-471 1333..

Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2016, UFV-PA 2016/1269.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 30 May 2016
Ange referens: UFV-PA 2016/1269

Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Språkrådet söker språkvårdare i meänkieli Inst För Språk och F.. 31 January 2017 Språkrådet söker språkvårdare i meänkieli
Forskare i bysantinologi Uppsala universitet,.. 14 February 2017 Forskare i bysantinologi