Arbetslivsinstitutet.se

Postdoktor - Trådlösa sensornätverk


1 platser 6 månader eller längre Heltid Tidsbegränsad anställning på heltid under två år med tillträde 2013-11-01 eller snarast därefter.

Postdoktor - Trådlösa sensornätverk vid Avdelningen för signaler och system, Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet.

Arbetsuppgifter: Att bedriva forskning inom trådlösa sensornätverk med inriktning mot informationsbehandling för nätverk och reglering, speciellt med tonvikt på fundamentala begränsningar inom estimering och reglering för nätverk, signalbehandling för trådlösa sensornätverk med paketförluster, kvantisering, fördröjningar och fädning, samt design och analys av stokastiska regleralgoritmer för för trådlösa sensornätverk. Relevanta områden är också distribuerade och decentraliserade estimerings- och styralgoritmer, t ex konsensusbaserad filtrering. Erfarenhet av teoretisk och experimentellt arbete inom området är viktigt liksom vana att programmera i Matlab och i LabWIEW. Arbetsuppgifterna omfattar teoretisk analys, algoritmdesign och implementering samt mjukvarubaserad simulering och dokumentation genom författande av tidskriftsartiklar och rapporter. Medverkan i undervisningen på grund och avancerad nivå högst 20% samt doktorandhandledning ingår också.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävsdoktorsexamen i signalbehandling, reglerteknik eller närliggande område med dokumenterad erfarenhet av tillämpningar inom nätverk eller närliggande ämnesområden, samt publikationer av hög kvalitet inom området signalbehandling, reglerteknik, eller trådlös kommunikation. Särskild vikt kommer att läggas vid matematiska färdigheter och dokumenterad forskningserfarenhet inom informationsbehandling, reglering för eller via trådlösa sensornätverk.

Personliga egenskaper, som förmåga att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Sökanden måste vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdheten genom en jämnare könsfördelning. Flertalet anställda inom denna kategori är män varför vi gärna ser kvinnliga sökande till anställningen.

Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, CV, publikationslista, kopior på examensbevis samt andra relevanta dokument. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Subhrakanti Dey (e-post [email protected] ) eller Professor Anders Ahlén, ([email protected]). Information om avdelningen för signaler och system, finns på www.signal.uu.se.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315
Annette Weyde, OFR/ST
018-471 00 00 (vxl)
Halina Hohethal
018-471 00 00 (vxl)
Kajsa Angerdal Skoglund

Martin Wahlén, bitr kanslichef
+46 18 4711881
Stellan Sandler, vicerektor
+46 18 4714430

Ansök

> Övrigt: Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti, 2013, UFV-PA 2013/2164. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret. http://www2.personalavd.uu.se/jobb/appform.php?lang=sv&case=UFV-PA%202013/2164

Uppsala universitet

Besöksadress

Engelska Parken, Thunbergsvägen 3 P
None

Postadress

Box 256
UPPSALA, 75105

Liknande jobb


Videoreporter/Videoproducent HÖGSKOLAN FÖR LÄRAND.. 11 July 2013 Videoreporter/Videoproducent
3 PhD students Embedded Sensor Systems MÄLARDALENS HÖGSKOLA 15 July 2013 3 PhD students Embedded Sensor Systems
SMART LÄXHJÄLP SVERI.. 20 July 2013 Extrajobba med läxhjälp, Eslöv