Arbetslivsinstitutet.se

Postdoktortjänster inom teoretisk datavetenskap


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Förväntat augusti-september 2014, men till viss del förhandlingsbart. Antal platser: 2

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 14000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1700 forskarstuderande. KTH har nästan 4600 anställda.

Skolan för Datavetenskap och kommunikation är en av Sveriges mest framstående forsknings- och undervisningsmiljöer inom informationsteknologi med verksamhet på KTH och delvis även på Stockholms universitet. Vi bedriver utbildning och forskning inom både teoretisk och tillämpad datalogi. Den teoretiska datalogin sträcker sig från teoribildning och analys av matematiska modeller via algoritmutveckling till implementation och simulering.
Den tillämpade datalogiska forskningen och utbildningen omfattar datorseende, robotik, maskininlärning, högprestandaberäkningar, visualisering, beräkningsbiologi, neuroinformatik och neurala nätverk, samt tal- och musikkommunikation. Dessutom bedrivs tillämpad forskning och utbildning inom medieteknik, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign och hållbar utveckling.
Mer information om CSC finns på www.kth.se/csc

ARBETSUPPGIFTER
Inom ramen för (den ganska allmänna) beskrivningen ovan förväntas och uppmuntras postdok-forskarna bidra till och påverka projektets utveckling. Undervisning i kurser på doktorandnivå uppmuntras men utgör inte något krav. Finansiering för resor ingår i tjänsten, och gruppen har också korttids- och långtidsbesökare utifrån på regelbunden basis.

Forskningsprojektet finansieras av ett anslag för genombrottsforskning från Vetenskapsrådet och ett Starting Independent Researcher Grant från European Research Council. En mer detaljerad beskrivning av projektet (på engelska) finns på webbsidan www.csc.kth.se/~jakobn/project-proofcplx. Forskargruppen består för närvarande (förutom projektledaren) av en postdoktoral forskare och två doktorander.

Detta är en heltidstjänst på ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Förväntat startdatum är senast augusti-september 2014, även om detta till viss del är förhandlingsbart.

Teorigruppen på KTH CSC (www.csc.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vår forskning publiceras regelbundet i världsledande tidskrifter och konferenser, och gruppens medlemmar har fått ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år. Nu behöver vi växa ännu mer, och denna tjänst är bara en av flera nyrekryteringar inom gruppen.


KVALIFIKATIONER
Sökanden ska ha eller stå i begrepp att få en doktorsexamen inom ett ämne som är relevant för forskningsområdet och behöver vara passionerat intresserad av forskning. Exceptionella kandidater är alltid av intresse oavsett formella förkunskaper. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste.

De blivande postdok-forskarna förväntas ha en stark bakgrund inom teoretisk datavetenskap (beräkningskomplexitet och/eller algoritmer) och matematik (t.ex. inom kombinatorik, algebra och/eller geometri), vilken bör framgå genom publikationer i konferenser som STOC, FOCS, CCC, ICALP, SODA, SAT, CP, IJCAI eller liknande, eller i tidskrifter av motsvarande kvalitet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jan Gulliksen, frågor om projektet
08-790 95 38
Erwin Laure,
08-790 65 14
Annica Fröberg, frågor om anställning på KTH
08-790 70 77
Katinka Pålsson
08-790 70 55
David Spangenberg
08-790 94 37
Niclas Carlsson
08-790 84 16
Per-Ove Öster

Anders Askenfelt
08-790 78 77
Maria Widlund, frågor om anställning på KTH

Kerstin Lagerstedt, frågor om ansökningsförfaran
08-790 7879
Ann Lantz, frågor om forskning på avdelningen
08-790 6817
Johan Hoffman, frågor om forskning på avdelninge
08-790 77 83
Maria Widlund

Danica Kragic
08-790 67 29
Florian Pokorny
08-790 61 38
Lars Abrahamsson
08-790 70 58
John Folkesson
08- 790 62 01
Mattias Höjer, frågor om projektet
08-790 6451
Personalansvarig Maria Widlund, frågor om anställning på KTH

Professor och avdelningsföreståndare Erwin Laure, frågor om tjänsten
08-790 65 14
Biträdande föreståndare PDC-HPC Gert Svensson
08-790 7884
SACO David Spangenberg
08-790 94 37
ordf. ST Niclas Carlsson
08-790 84 16
LO/SEKO Per-Ove Öster

Bitr Universitetslektor Jakob Nordström, frågor om projektet
08-790 69 19
SACO Lars Abrahamsson
08-790 70 58
Professor Danica Kragic, frågor om projektet
08-790 67 29
Associate Professor Petter Ögren
08-790 6724
Per Austrin
08 790 62 86
Lektor, frågor om projektet Douglas Wikström
08-790 8138
Professor, frågor om projektet Johan Håstad
08-790 6289
HR-Chef Maria Widlund, frågor om anställning på KTH

Professor Joakim Gustafsson
08-790 89 65
HR-Chef Maria Widlund,

Professor Krisitna Höök, Frågor om projektet

Professor Karl Meinke
08-790 63 37
HR-Chef, frågor om anställning på KTH Maria Widlund,

Docent, frågor om projektet Sonja Buchegger
08-790 68 84
Professor Kristina Höök
070-5617035
SACO David Spangenberg
08-790 9432
ST Niclas Carlsson
08-790 8416
Kommunikationsansvarig Maria Malmqvist, frågor om tjänsten
08-790 92 74
Professor, avdelningschef Danica Kragic, frågor om avdelningen.
08-790 67 29
Professor Viggo Kann, frågor om projektet
08-7906292
Professor Mads Dam, frågor om forskning på avdelningen och
08-790 62 29

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 15 December 2013
Ange referens: D-2013-0712
E-post: [email protected]
Övrigt: KTH tillämpar provtjänstgöring. Vid ansökan via e-post, ange referensnummer i ärenderaden. Vid ansökan via post, skriv refrensnumret på kuvertet. Vid frågor kan du kontakta oss på: [email protected] Ansökan inklusive bilagor ska skickas i opackade PDF-format. Vi ser helst ansökan per e-post. För att garantera att din ansökan behandlas behöver vi få den senast 15 december 2013. Ansökningar kommer att tas emot tills tjänsten är tillsatt. Referenspersoner ska skicka in sina rekommendationsbrev direkt till [email protected] med kopia till [email protected] före sista ansökningsdatum. Ansökan skall omfatta följande dokument: 1.Curriculum vitae. 2.Publikationslista. 3.Kort research statement med en beskrivning av professionella intressen och forskningsmål. 4.Kopia av doktorsexamen (i förekommande fall). 5.Namn och adress till tre eller fler referenspersoner som kommer att skriva rekommendationsbrev. (Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska.)

Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Datavetenskap och kommunikation

Besöksadress

10044 Stockholm
None

Postadress

Valhallavägen 79
Stockholm, 10044

Liknande jobb


Institutionen för in.. 31 October 2013 Postdoktor i Programspråk i projektet UpScale
FRA 4 November 2013 Kryptolog
The Svedberg-laborat.. 15 November 2013 Forskningsingenjör
Doktorand Linköpings Universitet 21 November 2013 Doktorand