Primärvårdspsykolog Torsås

OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


Arbetsbeskrivning

Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv.

Primärvårdspsykolog Torsås
PV:2013:58

Primärvården i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv.

Inom Landstinget i Kalmar län har vi de senaste åren valt att satsa på psykologkompetens inom primärvården. Vi ser gärna att du är en av dem som väljer att tillsammans med oss fortsätta att föra fram det psykologiska perspektivet och utveckla den kompetensen. Du kommer att bli en av 24 psykologer i vårt län med stora möjligheter att tillsammans med hälsocentralerna skapa ett givande arbete.

Primärvården i Kalmar län skall erbjuda vårdinsatser för personer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Varje hälsocentral har möjlighet att utveckla en modell för samverkan kring psykisk ohälsa där psykologen ingår som en viktig del vad gäller bedömningar och kortare terapeutiska insatser. Centralt för primärvården är ett patientnära arbete samt personlig kännedom om patienterna. Lika viktigt är samverkan med övrig personal i form av handledning, undervisning och konsultation för att främja preventivt arbete. Vi tycker också att det är viktigt med metod och organisationsutveckling för att hitta vägar till att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa.

Du kommer att erbjudas möjlighet att delta i nätverksträffarna för primärvårdspsykologerna, handledning samt fortbildning.

Kvalifikationer: Leg. psykolog, gärna med KBT inriktning. Erfarenhet från liknande arbete och intresse för att utveckla primärvårdspsykologin är meriterande. Körkort erfordras.

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Ann-Charlotte Jonsson
0490-87940
Avdelningschef Martina Sporrong
0491-782195
Områdeschef Kari Lindén
0490-86862
Områdeschef Susanna Hedman
0491-782620
Basenhetschef Karin Björneld Rahm
0480-81798
Basenhetschef Johan Moberg
0480-48016
Basenhetschef Agnette Fredriksson
0480/84402
Basenhetschef Karin Andersson

Avdelningschef Marie Cervin Göransson
0480-48264
Verksamhetschef Per Sundgren
0480-81902
Avdelningschef Inga-Lill Zedig
0480-81504
Basenhetschef Karin Andersson
0480-81505
Verksamhetschef Anna Vuorijärvi
0499-48969
Personalchef Ann-Sofie Sjöstam
0492-17532
Förvaltningschef Florence Eddyson-Hägg
076-8360777
Personalchef Eva Pleijel
070-623400
Avdelningschef Elaine Walve
0480-48451
Sjukhuschef Henrik Holmberg
0490-87414
Avdelningschef Anneli Svensson
0486-41230
Verksamhetschef Anna-Karin Alvunger
0486-41242
Verksamhetschef Agneta Riberth Toll
0495-15507
Basenhetschef Birgitta Hjalmarsson
0480-84243
Basenhetschef Inger Thörn
0491-782063
Områdeschef Christina Ohlzon
0490-86273
Avdelningschef Annica Kroon
0490-86210
Avdelningschef Susanne Brunby
0480-410326
Avdelningschef Tobias Fagergård
0480-38413
Verksamhetschef Magdalena Ståhle
070-5447789
Avdelningschef Catharina Gustafsson
0491-782272
Basenhetschef Britt-Inger Svensson
0491-782329
PA-konsult Victoria Franzén
0480-84266
Basenhetschef Ann Ingemansson Hultquist
0490-86629
Expeditionschef Cecilia Holmberg
0491-782799
Områdeschef Helen Lilja
0499-48960
Verksamhetschef Örjan Johansson
0490-86006
Avdelningschef Monia Ålstam
0490-86965
Avdelningschef Eva Galliger
0480-448041
Områdeschef Helen Lilja
0499-48944
Områdeschef Louise Ström
0490-86663
Avdelningschef Christina Welander Gunnarsson
0480-81097
Enhetschef/1:a linjens chef Johanna Schelin
0480-445203
Avdelningschef Lise-Lotte Pettersson
0491-782539
Rektor Joakim Ivarsson
0480-84481
Avdelningschef Edyta Johansson
0480-84304
Verksamhetschef Lillemor Broling
0485-39114
Basenhetschef Aleksandar Maksimovic
0491-782546
Basenhetschef Jörgen Åkesson
0490-86662
Enhetschef Mats Eriksson
0480-84508
Avdelningschef Susanne Ekdahl
0480-448126
Avdelningschef Martina Andersson
0490-864 94
Avdelningschef Lisa Seger
0490-86538
Avdelningschef Annelie Hallgren
0490-86538
Avdelningschef Morgan Johansson
0490-874 96
Enhetschef Carina Löfberg
0490-864 28
Avdelningschef Åse Sundström
0480-448403
Verksamhetschef Marie Ragnarsson
0480-44780
Enhetschef Margareta Svensson-Olsson
0480-844 61
Driftchef Perry Essén
0490-86648
Avdelningschef Åsa Ek
0491-782485
Avdelningschef Anna Dahl
0491-782476
Avdelningschef Karin Öberg
0485-49110
Verksamhetschef Inger Johansson
0480-81871
Avdelningschef Lisa Arvefalk Rudestig
0480-448263
Områdeschef Ulrika Blomé
0490-87080
Avdelningschef Tobias Fagergård
0480-38413
Avdelningschef Anna-Carin Erwén
0480-84703
Avdelningschef Eva Wester
0490-86379
Basenhetschef Gunhild Nordesjö Haglund
0480-81633
Avdelningschef Gunilla Eliasson
0480-448281
Bildningschef Gull-Britt Johansson
0480-84481
Avdelningschef Linda Axelsson
0491-782598
Avdelningschef Christina Petersson D
0490-87054
Verksamhetschef Charlotte Joborn
0490-87033
Personalchef Henrik Lindblad
0480-84120
Basenhetschef Karolina Gandskog
0499-48944
Basenhetschef Anna Ståhlbrand Sundh
0480-84075
Bildningschef Gull-Britt Johansson
0480-84414
Avdelningschef Pia Landegren
0480-81796
Avdelningschef Camilla Sjöberg
0480-81118
Avdelningschef Stefan Bohm
070-2752873
Verksamhetschef Gunnel Lindell
0480-448270
Avdelningschef Monica Lindvall
0480-448403
Yrkesrepresentant Eva Barath
0490-87014
Yrkesrepresentant Maria Afrell
0490-86853
Yrkesrepresentant Eva-Lena Fungmark
0490-86384
Avdelningschef Agneta Hoffman
0490-87427
Avdelningschef Anna-Carin Erwén
0480-83770
Avdelningschef Karin Falk
0480-81112
Avdelningschef Lotta Petersson
0480-81465
Avdelningschef Irene Jakobsson
0490-86893
Förvaltningschef Lars Mattsson
0480-84290
Avdelningschef Susanne Brunby
0480-410326
Basenhetschef Marie Törnlöf
0490-86077
Enhetschef/1:a linjens chef Douglas Liljehammar
0491-782829
Avdelningschef Carina Karlsson
0725230249
Avdelningschef Birgitta Petersson
0480-448245
Basenhetschef Iréne Brodell
0480-84193
Enhetschef/1:a linjens chef Stefan Westblom
0480-48007
Avdelningschef Helen Sandberg
0490-86876
Avdelningschef Stefan Jansson
0490-86242
Avdelningschef Agneta Hoffman
0490-8427
Sjukhuschef Bente Transö
0480-448624
Områdeschef Charlotte Lindén
0491-782607
Kontaktperson Jonas Zandelin
0491-782535
Verksamhetschef Ann-Louise Elling
0480-81397
Yrkesrepresentant Henrik Nelson
0480-448562
Kontaktperson Carina Olsson
0492-17835
Avdelningschef Malin Cullberg
0490-86274
Avdelningschef Roger Svensson
0490-87496
Avdelningschef Annelie Hallgren
0490-86313
Basenhetschef Edyta Johansson
0480-84304
Basenhetschef Britt-Inger Svensson
0491-782329
Avdelningschef Marie Simonsson
0480-448113
Basenhetschef Gunhild Nordesjö Haglund
0480-81633
Avdelningschef Christina Welander Gunnarsson
0480-81097
Avdelningschef Pia Wixenius Landegren
0480-81796
Basenhetschef Petra Hinnen
0491-782549
Avdelningschef Lianne Ekstrand
0490-86553
Basenhetschef Ann- Moldenius Hermansson
0490-86621
Kontaktperson Lotta Bulow
0490-86499
Verksamhetschef Åke Åkesson
0480-700700
Basenhetschef Hjalmar Åselius
0490-86834
PA-konsult Elin Sjöblom
0490-86408
Expeditionschef Cecilia Holmberg
070-2754528
Avdelningschef Mira Sundberg
0480-817 10
Basenhetschef Lise-Lott Hinsegård Heiding
0480-84673
Verksamhetschef Anna-Karin Alvunger
0480-84729
Verksamhetschef Katarina Jervelind
0480-81988
Kontaktperson Jennifer Mikosch
0480-81937
Expeditionschef Mona Eek
0490-87442
Avdelningschef Ann Edström
0490-86420
Expeditionschef Helene Toots
0491-782180
Psykolog Jörgen Lindblom
0490-86624
Kontaktperson Åsa Johansson Rehn
0490-870 76
Avdelningschef Carina Theandersson
070-3033626
Avdelningschef Petra Hallén
0480-410323
Avdelningschef Annika Edvinsson
0491-782330
Assistent Johanna Magnusson
0480-848 56
Förvaltningschef Anders Nylander
0480-84212
Verksamhetschef Ann Arvidsson
072-5443359
Avdelningschef Lena Bohman
0480-81061
Avdelningschef Sara Delphin
0480-448831
Basenhetschef Dan Eriksson
0491-782165
Verksamhetskoordinator Monica Eriksson
0491-782951
Basenhetschef Anne Bergström
0493-14635
Planeringsdirektör Karl Landergren
0480-84176
Basenhetschef Sara Erskhans
0480-84585
Avdelningschef Tomas Kristiansson
0480-445398
Enhetschef Jessika Grimheden
070-6241412
Verksamhetschef Maria Yngvesson
0480-81853
Sjukhuschef Johan Rosenqvist
0480-448106
Ekonomichef Carl-Johan Nirbrant
0490-866 64
Verksamhetschef Maria Hilberth
0499-48939
Chef diagnostiskt centrum Annkristin Svensbergh
0480-448210
Områdeschef Irene Sjöberg
0491-782439
Avdelningschef Camilla Henriksson
0490-87260
Basenhetschef Anna Grönblad
0480-81438
Avdelningschef Abdelmajid Jelili
0490-86139
Avdelningschef Eva Grönkvist
0490-863 91
Basenhetschef Tareq Hassan
0495-15550
Basenhetschef Anna Fratczak-Sozanska
0492-17664
Basenhetschef Karolina Gandskog
0491-782359
Basenhetschef Katarzyna Machaj
0485-39600
Avdelningschef Johanna Bergqvist
0490-86794
Verksamhetschef Sofia J Welinder
0491-782571
Enhetschef/1:a linjens chef Anna Lejonqvist
0490-86908
Avdelningschef Ann-Mari Oscarsson
0480-81373
Basenhetschef Örjan Johansson
0480--84828
Avdelningschef Mikael Karlsson
0490-86478
Basenhetschef Cecilia Svedin
0471-33564
Rektor Isa Karlsson
0492-14301
Jennifer Mikosch
0480-81937
Basenhetschef Björn Löfqvist
0480-81414
Yrkesrepresentant Simon Karlström
0480-81065
Avdelningschef Carina Kvarnström
0485-15127
Kontaktperson Carina Mattsson
0490-86932
Rektor Åke Holm
0485-564405
Avdelningschef Suzanne B Nilsson
0491-782978
Avdelningschef Lillemor Gustavsson
0490-86815
Kontaktperson Kristin Karlsson
0490-86085
Avdelningschef Lena Svensson
0490-86792
Avdelningschef Anna Ternemo
0480-81200
Basenhetschef David Jervehed
0480-81417
Verksamhetschef Anette Karlsson
0493-13031
HR-chef Ann-Sofie Sjöstam
0492-17532
HR-chef Henrik Lindblad
0480-84120
Basenhetschef Håkan Westerling
0491-782378
Ämnesföreträdare Peter Syk
0490-86048
Avdelningschef Katarina Lundqvist
0480-81285
Områdeschef Charlotte Lindén
0490-86862
Yrkesrepresentant Mayvor Källgren
0490-86863
Avdelningschef Louise Jacobsson
0480-81732
Avdelningschef Tomas Lundqvist
0480-817 10
Avdelningschef Michael Franzén
0480-815 47
Verksamhetschef Per-Eric Ohlsson
0491/82485
Avdelningschef Amelie Nilsson
0480-81609
Avdelningschef Johnny Andersson
0491-78 29 18
Avdelningschef Charlotta Didriksdotter
0480-38432
Avdelningschef Anneli Svensson
0480-84604
HR-chef Magnus Johansson
070-6861317
Yrkesrepresentant Anders Rönnlund
0490- 87272
Avdelningschef Helen Svensson
0491-782440
Yrkesrepresentant Helén Lindgren
0480-84812
Verksamhetschef Rose Marie Pettersson
0491-782382
Verksamhetschef Carina Parai
0471-18523
Yrkesrepresentant Louise Aranäs Blomberg
0480-81844
Basenhetschef Sibylle Loo
0480-81124
Avdelningschef Kjell Hultgren
0481-44842
Basenhetschef Göran Öberg
0491-782077
Primärvårdens objektledare Niklas Föghner
0492-17530
Basenhetschef Björn Forsberg
0480-81338
HR-chef Hanne Danielsson
0490-86354
Avdelningschef Gun Olsson
0480-81439
Verksamhetschef Wivi-Anne Nilsson
0495-23971
Kontaktperson Charlotte Tebrell, Sjuksköterska
0480-44 89 06
Rektor Ulf Kullin
0493-13132
Enhetschef Karin Olsson
0493-13128
Avdelningschef Charlotte Ohlsen
0490-86480
HR-konsult Elin Sjöblom
0490-86408
Basenhetschef Anders Linge
0480-81325
HR-konsult Sanna Karlsson
0480-84248
Kontaktperson Carin Karlsson
0491-78 20 71
Avdelningschef Anna-Karin Nilsson
0485-15155
HR-chef Magnus Johansson
0480-84189
Kommunikationsdirektör Anna Strömblad
0480-84259
Hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg
0480-84090
Enhetschef/1:a linjens chef Peter Carlsson
0490-86105
Avdelningschef Malin Hallin
0480-84255
Områdeschef Mayvor Källgren
0491-782620
Områdeschef Carolina Brogie
0492-17546
Chefssekreterare Ann-Sofie Hägg
0480-81658
Bitr. avdelningschef Lena Karlsson
0490-87377
Verksamhetschef Carina Parai
0471-18582
Verksamhetschef Carina Olofsson
0480-81996
1:a linjens chef Jonas Lindgren
0490-86677
Verksamhetschef Ingela Fungbrant
0491-28303
Avdelningschef Eva Karlhall
0490-86282
Avdelningschef Peter Andersson
0480-816 83
Avdelningschef Regina Paalberg
0490-86248
Basenhetschef Petra Hinnen
0491-78 22 91
Bitr basenhetschef Elmar Keppel
0491-782717
Yrkesrepresentant Mayvor Källgren
0491-782620
Yrkesrepresentant Gunilla Trofast
0480-38483
Basenhetschef Ann Lindberg
0480-84578
HR-konsult Victoria Franzén
0480-84266
Avdelningschef Ann-Caroline Lönnqvist
0480-448051
Avdelningschef Annelie Gustafsson
0480-448051
1:a linjens chef Jonna Gustafsson
0480-84267
Basenhetschef Lena Stening
0480-84234
Verksamhetschef Niklas Föghner
0492-17530
Avdelningschef Anna Lindkvist
0490-86365
Avdelningschef Inger Engdahl
0480-81256
Förvaltningschef Jörgen Ohlsson
0480-84040
Yrkesrepresentant Staffan Carlson
0480-418035
Avdelningschef IngaLill Moberg
0480-81312
Avdelningschef Monica Malmqvist
0480-448773
Yrkesrepresentant Inger Larsson Lockner
0490-865 79
Avdelningschef Eivor Hultsberg
0480-448847
Verksamhetschef Monica Hultqvist
0491-782046
Avdelningschef Jeanette Qvist
0480-81465
Expeditionschef Ewa Wallen
0490-86698
Avdelningschef Monica Svensson
0490-86765
Kontaktperson Elin Carlsson
0490-86493
Avdelningschef Marie Schwartz
0490-86507
HR-konsult Ann-Margret Ottosson
0490-86674
Studierektor Johan Liliequist
0490-86253
Landstingsdirektör Krister Björkegren
070-388 60 52
Basenhetschef Anders Thåström
0490-873 54
Studierektor Annika Törngren
-
Studierektor Thomas Lavergre

Avdelningschef Anna Wiman
0490-86969
HR-konsult Jeanette Bäck
0491-782981
Studierektor Fredrik Tydén
0491-782146
HR-chef Eva Pleijel
070-623400
Basenhetschef Camilla Karlsson
0492-17654
Expeditionschef Lena Hofsten
0490-86754
HR-konsult Lina Holm
0491-782982
Avdelningschef Samuel Watanen
0480-448602
Avdelningschef Gunilla Sigurdsson
0480-448605
Avdelningschef Magnus Karlsson
0480-38428
Basenhetschef Jörgen Åkesson
0490-86662
Verksamhetschef Tina Davidsson
0480-81946
Förvaltningschef Johan Hallenborg
0480-83747
Enhetschef/1:a linjens chef Ingrid Tegnell
0490-87460
Basenhetschef Katharina Seijsing
0102121130
Enhetschef/1:a linjens chef Thomas Rehnström
0102121133
Biträdande förvaltningschef Lars Lindahl
0102121080
Basenhetschef Lennart Israelsson
049086780
Yrkesrepresentant Eva Nilsson
0490-86559
HR-konsult Jennie Anderberg
0480-84098
Avdelningschef Susanne Barthelmann
0491-782425
Verksamhetschef Jonas Falk
0485-39114
Avdelningschef Karin Öberg
0480-448847
HR-chef Eva Pleijel
070-6234200
HR-konsult Katarina Johansson
0480-38477
tf Verksamhetschef Linda Fredriksson
0480-81907
Studierektor Bertil Isaksson
070-5655717
Avdelningschef Katarina Lundqvist
0481-44808
Verksamhetschef Eva-Lotta Johansson
0486-44230
Avdelningschef Liselotte Sjöholm
0480-84171
Avdelningschef Annica Kron
0490-86210
Basenhetschef Daniel Johansson
0491-782329
Basenhetschef Bo Lennart Israelsson
0490-86780
Avdelningschef Eva Bolin-Karlsson
0480-448040
Avdelningschef Lena Ingvarsson
0480-448042
Kontaktperson Lars Jonasson
0490-866 13
Yrkesrepresentant Susanne Jennemyr, Specialpedagog
0480-84 026
Avdelningschef Mikael Karlsson
0490-86789
Studierektor Annika Lundmark
0480-81897
Studierektor Annika Lundmark
0480-81897
Landstingsdirektör Krister Björkegren
0490-86260
Kanslidirektör Ann-Sofie Dejke
0480-84177
Arkivstrateg Elin Adén
0480-84269
Medicinskt ansvarig läkare Jennifer Mikosch
0480-81939
Basenhetschef Torsten Dahlberg
0480-445260
Enhetschef/1:a linjens chef Stefan Westblom
0480-448007
HR-konsult Victoria Ericson
0480-84266
Rektor Joakim Ivarsson
0480-84481
Basenhetschef Håkan Ehlin
0480-38496
Enhetschef/1:a linjens chef Björn Svensson
0480-84548
Avdelningschef Maria Rundgren
0480-811 64
Avdelningschef Mats Reihammar
0480-847 88
HR-assistent Anne Stensson
0480-81705
Avdelningschef Eva Lindström
0480-38432
Enhetschef/1:a linjens chef Linda Holmevi
0480-84203
Enhetschef/1:a linjens chef Therese Sjöqvist
0480-448033
HR-konsult Lovisa Johansson
0480-83748
Enhetschef/1:a linjens chef Marina Lindh
0492-176 94
Enhetschef/1:a linjens chef Madeléne Andersson
0490-86335
Enhetschef/1:a linjens chef Susanne Karlsson
0480-81474
1:a linjens chef Henrik Skoog
0480-448080
Enhetschef/1:a linjens chef Katarina Kronståhl
0490-86601
HR-konsult Marie Stenbergh
0480-81406
HR-konsult Marita Andersson
0480-81217
Yrkesrepresentant Carina Vikberg
0480-44 89 06
Kontaktperson Malin Cullberg
0490-86274
Enhetschef/1:a linjens chef Marie Olander
0480-84188
HR-konsult Karolina Arvidsson
0480-81315
Avdelningschef Anne Rollborn
0490-86163
Avdelningschef Åsa Engfeldt
0480-448264
HR-assistent Maude Löfström
0480-84794
HR-konsult Christina Andersson Örnvall
0490-87392
Psykolog Martina Sundberg
0490-87917
Basenhetschef Anders Thåström
0490-87354
1:a linjens chef Maria Agestam
0480-44 83 86
Arbetsterapeut Sofi Ankréus
0490-87268
Psykolog Louise Aranäs Blomberg
0480-81844
Basenhetschef Claes Hjalmarsson
0480-83780
Sjukhuschef Johan Rosenqvist
0480-448106
Teamledare Janeth Dahl
0490 - 87077
Utvecklingsdirektör Magnus Persson
0480-84525
Sektionsledare Niels Hornstra
0480-448877 (växel)
Bemanningsassistent Carin Karlsson
0491-78 20 71
Avdelningschef Anja Karlsson
0480-81233
Basenhetschef Lena Netterström
0485-88555
HR-konsult Victoria Ericson
0480-84266
Avdelningschef Ann Björling
0480-448272
Basenhetschef Lena Netterström
0485-88555
Basenhetschef Magnus Fröstorp
0490-86000
Verksamhetschef Mayvor Källgren
0490-866 21
Yrkesrepresentant Ing-Marie Sandström
0490-866 20
Avdelningschef Helene Christensson
0480-448640
Basenhetschef Björn Flodmark
0480-81524
Avdelningschef Eva Hagelberg
0480-448289
Avdelningschef Erica Isaksson
0480-448472
Avdelningschef Cathrin Ljunggren
0480-84770
Avdelningschef Ingvor Kasselstrand
0490-86711
Avdelningschef Pernilla Strömberg
0480-815 71
Avdelningschef Henrik Engström
0480-448252
Kontaktperson Fackliga företrädare
0490-86000
Basenhetschef Claes Hjalmarsson
0480-837 80
Basenhetschef Petra Hornstra van Echtelt
0480-84629
HR-konsult Erica Lirsjö
0480-81654
Medicinskt ansvarig läkare Henrik Nelson
0480-448562
Sekreterare Pernilla Holmberg
0490-874 88
Avdelningschef Anja Karlsson
0480-84317
Basenhetschef Jonas Lundin
0490-86169
Avdelningschef Agneta Hoffmann
0490-87427
Avdelningschef Lotta Ohlsén
0490-86480
Avdelningschef Lisa Seger
0490-873 73
Yrkesrepresentant Annie Lönnblom Ekman
0490-868 85
Verksamhetschef Mayvor Källgren
0491-78 26 20
Enhetschef Magnus Boking
070-2787397
Avdelningschef Agneta Hoffman
0490-874 84
Psykolog Ulrika Ahlin
0490-865 93
Yrkesrepresentant Eva Johansson
0490-865 83
Områdeschef Susanna Hedman
0491-86931
Rektor Thomas Lavergren
-
HR-konsult Lina Milhav
0480-81302
Avdelningschef Dick Beddesand
0491-782476
HR-konsult Therese Skarin

Psykolog Stig Jonsson
0481-448 38
Psykolog Cecilia Rönnbäck
0480-847 43
Områdeschef Mats Granström
0491-782669
HR-konsult Sanna Karlsson
0480-84248
Verksamhetschef Sanna Karlsson
070-5134104
Enhetschef Tomas Kristiansson
0480-445398
Avdelningschef Eva Karlhall
0490-86282
Verksamhetschef Hans Jansson
0490-50406
Avdelningschef Kristina Malmer
0480-81338
Arbetsterapeut Josefin Gustafsson
0490-866 81
Bitr. avdelningschef Karin Liljesand
0491-82695
Bitr. avdelningschef Eva Karlsson
0490-87344
Bitr. avdelningschef Eva Karlsson
0490-87 344
Medicinskt ansvarig läkare Jennifer Mikosch
073-0692322
Avdelningschef Anna Wiman
0490-86969
Psykolog Jenny Andersson
0480-445250
Basenhetschef Magnus Andersson
0490-87255
Avdelningschef Madeleine de Jong
0480-84272
Verksamhetschef Marie Ragnarsson
0481-44780
Verksamhetschef Mattias Aldrimer
0480-81049
Yrkesrepresentant Helena Stenling
0480-81679
Enhetschef Carl Sundbring
0480-84482
Verksamhetschef Christian Jansson
0490-86553
Basenhetschef Jörgen Åkesson
0490-866 62
HR-konsult Amelie Carlstedt
0490-86147
Verksamhetschef Christian Jansson
0490-87257
Förvaltningschef Karl-Johan Bodell
010-2121100
Marknadschef Christer Olsson
010-2121070
Kommunikatör Karolina Höckerfelt
010-2121073
Expeditionschef Maria Persson
0491-782741
Avdelningschef Ing-Marie Sandsved
0490-86620
Rektor Karin Olsson
0493-13128
Enhetschef/1:a linjens chef Jan Carlsson
0493-131 30
Ämnesföreträdare Christina Viberg
0493-13100
HR-strateg Ingela Lindström
0480-84115
Basenhetschef Åsa Andersson
0480-81161
Basenhetschef Rahan Pakravan
0495-15550
Basenhetschef Arne Sjöberg
0480-81275
Rektor Karin Olsson
0493-131 02
Bitr. skolledare Jan Carlsson
0493-131 05
Rektor Karin Olsson
0493-13102
Basenhetschef Therese Silvander
0491-28303
Kontaktperson Karolina Forssén
0480-81000 (växel)
HR-chef Marie Ogenvik
0480-81453
Yrkesrepresentant Susanne Jennemyr
0480-84 026
Basenhetschef Magnus Johansson
0480-814 17
Avdelningschef Gunilla Throfast
0480-38480
Kontaktperson Agneta Kinell
0492-14304
Kontaktperson Terese Karlberg
073-081 24 14
Verksamhetschef Magdalena Ståhle
0480-81245
1:a linjens chef Dan Webster
0480-38435
Avdelningschef Helene Wendell
0480-81170
Basenhetschef Johan Alkstedt
0490-86192
Basenhetschef Magnus Lagerlund
0480-448657
Medicinskt ansvarig läkare Henrik Nelson
0480-448562
HR-konsult Amelie Carlstedt
0490-86 147
Rektor Carl Sundbring
0480-84482
HR-chef Anna Andersson
0480-81612
Avdelningschef Laila Holmertz
0480-448497
Yrkesrepresentant Simone Bargsten
0492-17866
Basenhetschef Åsa Andersson
0480/81498
Medicinskt ansvarig läkare Jennifer Mikosch
0480-81937

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Landstinget i Kalmar län
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Vi tillämpar individuell lönesättning
  • Vikariat heltid tom 140831

Besöksadress

Strömgatan 13
None

Postadress

Box 601
KALMAR, 39126

Liknande jobb


Leg. psykolog KBT/IPT

24 January 2017

livserfaren psykolog med samordnarfunktion

13 June 2014

Psykolog till ett spännande och utvecklande arbete

23 June 2013

Psykolog

24 February 2017