Arbetslivsinstitutet.se

processledare - Vinnväxt


1 platser 6 månader eller längre Heltid

Mid Sweden Science Park AB söker processledare till Peak Innovation Vinnväxtprojektet.

Mid Sweden Science Park (MSSP) är regionen Jämtlands plattform där kunskapsintensiva företag, Mittuniversitetet och andra aktörer kan samarbeta i ett regionalt innovationssystem. Mid Sweden Science Park är en organisatör och sammanhållande kraft av regionens befintliga och planerade innovationssatsningar. Målgruppen är kunskapsintensiva och utvecklingsbenägna företag i regionen som vill utveckla sin verksamhet med nya idéer, produkter eller tjänster. Mid Sweden Science Park driver idag det etablerade innovationssystemet Peak Innovation.

Innovationssystemet Peak Innovation är en framtidssatsning inom turism, sport och friluftsliv som skall stimulera till forskning och affärsutveckling inom och mellan dessa områden. Peak Innovation ingår i Vinnovas Vinnväxtprogram (www.vinnova.se/vinnvaxt) och drivs som ett partnerskap mellan näringsliv, universitet, offentlig sektor och idrottsrörelsen. Visionen 2020 är "Jämtlandsregionen är en världsledande miljö för forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv".

Arbetsbeskrivning
Som processledare leder du arbetet inom Peak Innovations process-ledningsfunktion och fungerar som katalysator och organisatör för innovationssystemet Peak Innovation. Processledningsfunktionen innebär nära samverkan med verksamhets- och delprojektledare vilka rapporterar direkt till dig. Du är ansvarig för övergripande planering, budget, resurs- och projektstyrning, riskanalys och projektkvalitet. Du rapporterar till styrgruppen/styrelsen samt i förekommande fall direkt mot externa partners, finansiärer eller företagsledning.
Arbetet bedrivs från tidiga faser i företag och dess konceptutveckling till detaljutveckling, industrialisering och implementation. Du säkerställer att områden som integration, jämställdhet och miljö ges utrymme i projekten. Arbetsområdet är huvudsakligen i Jämtland men nationella och internationella resor förekommer.

Kvalifikationer
Som person är du strukturerad, kommunikativ, van vid arbete i ledande befattning och har flerårig erfarenhet av processledning av komplexa processer. Du är drivande samtidigt som du är en stark och entusiasmerande ledare. Du är van att leda och driva processer i önskvärd riktning samtidigt som du skapar ett gott arbetsklimat, förtroende och en "vi"-känsla med tydligt mål- och resultatfokus.
Du har erfarenhet av innovationsarbete/innovationssystem som spänner över olika samhällsfunktioner som t ex näringsliv, forskning/utveckling och regionalt tillväxtarbete.
Du har erfarenhet av och kontaktnät inom branscherna turism, sport och friluftsliv.

Som processledare har du erfarenhet av budgetplanering, risk management, resurs- och projektstyrning, dokumentation samt resultat- och måluppfyllelse. Du har erfarenhet från att arbeta med kund- och leveransprojekt samt med innovation/utveckling och uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Då Peak Innovation befinner sig i en intensiv utvecklings- och leveransperiod söker vi en person vars erfarenheter, kvalifikationer och nätverk gör det möjligt att snabbt sätta sig in i arbetet och leda verksamheten mot målen.

Akademisk examen relevant för uppdraget.

Kontaktpersoner på detta företaget

VD Magnus Burvall
070-312 00 22

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 18 August 2013
Ange referens: Processledare - Vinnväxt/MSSP
E-post: [email protected]

MID SWEDEN SCIENCE PARK AB

Besöksadress

AKADEMIGATAN 3
ÖSTERSUND

Postadress

AKADEMIGATAN 3
ÖSTERSUND, 83140

Liknande jobb


Verksamhetsledare - sport och friluftsliv MID SWEDEN SCIENCE P.. 5 July 2013 Verksamhetsledare - sport och friluftsliv
Utvecklingschef HÖRNFELDTS NYCKELKOM.. 15 July 2013 Utvecklingschef
Utvecklingschef, 100 %, Förvaltningsomr lärande BARN O UTBILDNINGSFÖ.. 23 August 2013 Utvecklingschef, 100 %, Förvaltningsomr lärande