Produktchef

Arbetsbeskrivning

Produktchef restprodukter
ML RESURS AB


Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle samt med tre kända varumärken, Weibulls, Hammenhögs och Topstar det ledande trädgårdsföretaget i Norden. Koncernen omsätter i dag 700 MSEK och har cirka 160 anställda.

Econovas kunskap inom återvinning sträcker sig över flera olika branscher. Bland våra kunder finns skogsindustrier, energiproducenter, trädgårdsnäring och kommuner. Econovas styrka bygger på kunskap om behandling och förädling av produkter som går att återföra som resurser i kretsloppet. Vår ambition är att vara navet i affärer som genererar ömsesidig affärsnytta och miljötjänster för samhället i stort.
Econovas kunskap inom återvinning sträcker sig över flera olika branscher. Bland våra kunder finns skogsindustrier, energiproducenter, trädgårdsnäring och kommuner. Econovas styrka bygger på kunskap om behandling och förädling av produkter som går att återföra som resurser i kretsloppet. Vår ambition är att vara navet i affärer som genererar ömsesidig affärsnytta och miljötjänster för samhället i stort.

Vi söker en erfaren och marknadsinriktad produktchef som ska ansvara för Produktområdet Restprodukter (industriella och kommunala restprodukter). I rollen som produktchef blir din uppgift att förvalta och utveckla din produktgrupp med kunder och leverantörer i fokus. Du arbetar nära och tillsammans med funktionerna; Sales Recycling, Marketing och Operations, för att nå bästa kundnöjdhet och resultat. Du bidrar med ett gediget kunnande som du på ett pedagogiskt sätt delar med dig av, både externt och internt. Du blir vår expert som företräder Econova samt vår kunskap och kompetens i olika kanaler.

Arbetsuppgifter

Ansvar för utveckling av produktområdet i enlighet med vår produkt- och tjänstelivscykel. Ansvar för samordning i övriga Econova, för att på ett kostnadseffektivt sätt optimera lönsamhet, resultat och kundnöjdhet. Budget- och resultatansvarig för produktområdet. Ansvara för att söka, revidera, upphandla samt sluta avtal med leverantörer för produktområdet. Ansvar för att, med stöd av Miljö & Kvalitet, säkerställa att lagkraven för produktområdet uppfylls. Delta med specialistkompetens i försäljningsarbetet. Ansvar för att, tillsammans med Marknad & Kommunikation, ta fram marknadsföringsmaterial för produktområdet.

Kvalifikationer:

Vi tror att du har teknisk/naturvetenskaplig akademisk examen (t ex civilingenjör i processteknik) och utgår från att du har ett antal års relevant yrkeslivserfarenhet. Econova omhändertar, förädlar och avsätter avfall och restprodukter från bland annat massa- och pappersindustrin, värmeverk, byggindustri och avfallsinsamlare, avloppsreningsverk, gruv- och metallindustri och marksanering. Det är därför en fördel om du har såväl praktisk som teoretisk kunskap inom något eller några av dessa områden. Du ser möjligheter och vill omsätta dessa i praktiken. Vi ser också att du har en trygghet och kunskap gällande teori, miljölagstiftning, regelverk med mera, gällande avfall och återvinning. Erfarenhet av att använda denna kunskap i praktiken är meriterande för tjänsten.

Övrigt:

Som person är du förtroendeingivande, du arbetar självständigt men också gärna i team. Du är en duktig pedagog som kan nå ut med ditt budskap till intressenterna för produktgruppen. Du har en utforskande läggning som du använder för att hålla dig uppdaterad på produktförändringar och nyheter.

Maila din ansökan till carina@mlresurs.se

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att ringa Carina Tiderman på telefon 072-726 26 66

Kontaktpersoner på detta företaget

Carina Tiderman
0727-262666
Carina Tiderman
0727-262666

Sammanfattning

  • Arbetsplats: ML Resurs
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid

Besöksadress

Storgatan 46
None

Postadress

Storgatan 46
LINKÖPING, 58223

Liknande jobb


Produktionsledare

23 April 2015

Monteringschef

30 September 2013

19 March 2014