Produktionstekniker

Arbetsbeskrivning

Produktionstekniker

Som produktionstekniker ansvarar du för att utveckla och förbättra produktionen inom ett geografiskt begränsat område. Du gör detta i ett tätt samarbete med produktionsledaren för området och har ett ?leantänk? som grund för ditt arbete med målet inställt på att möta fabrikens KPI:er. Du har lätt för att hitta förbättringar och lösningar som ser till att helheten förbättras vilket är en viktig del i vårt mål att bli en världsledande lastbilstillverkare.

Jobbet kräver god kommunikationsförmåga för att etablera bra relationer med interna leverantörer och kunder inom fabriken men också med kollegor i övriga Europa fabriker.

Som ansvarig för att förbereda produktion inför produkt- och processförändringar är dina främsta huvuduppgifter balansering, ta fram instruktioner, verktyg och utrustning, fasadlayouter och ergonomiska förutsättningar för operatörerna. Du skapar nätverk med andra organisationer så som logistik, teknisk beredning, kvalitet och tekniker från våra andra fabriker och trivs med att ha flera olika uppgifter på gång samtidigt.
Du medverkar även i olika projekt samt är med och implementerar verktyg och arbetssätt inom VPS (Volvo Production System).

Idag har vi en mix av mångfald inom teknik vilket vi vill fortsätta att jobba med och bibehålla.

Vad söker vi?

Vi söker en person som har ett starkt intresse för att jobba med produktionsutveckling. Du är driftig och kan jobba självständigt och ta egna initiativ likväl som du kan jobba tillsammans med andra i team oavsett om det är med andra tekniker i gruppen eller tvärfunktionellt med produktion, logistik, kvalitet eller underhåll. Du trivs med att hantera flera olika uppgifter samtidigt.
Du genomsyras av att alltid ha med ett ?leantänk?.

Andra krav:

-Behärskar Microsoft Office program( Excel, Power Point osv.)

-Kompetens inom system såsom SPRINT,KAP,COS, KOLA är meriterande.

-Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.

-Bra på att samarbeta och kommunicera..

-Högskole examen är meriterande.(Tex Högskole/Civilingenjör i Maskinteknik)

-Arbetserfarenhet inom produktionsteknik 5-10 år är meriterande.

Startdatum är omgående.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Johansson, verksamhetschef
033-616 3459
Anders Elmgren, medicinsk ansvarig, SU
0700-823349
Kent Olofsson, verksamhetschef, NU-sjukvården
0722-321869
Eva Johansson, verksamhetschef, SÄS
033-6163459
Enhetschef Peter Dorbell
033-616 11 97
Vårdförbundet Veronica Blomgren 033-616 45 78

Enhetsschef Maria Skogby 033- 616 19 23
Enhetsschef Peter Dorbell 033-61
Vårdförbundet Veronica Blomgren 033-616 45 78

Enhetschef Maria Skogby 033-616 19 23
Enhetschef Peter Dorbell 033-616 11
Vårdförbundet, Vivianne Johansson
033-616 18 95
Vårdförbundet, Monica Wahlbeck
033-616 18 64
Enhetschef, Helena Riise
033-616 23 76
Enhetschef, Helen Nyman
033-616 29 81
Enhetschef, Berit Rimsell
033-616 18 69
Kommunal, Lena Bergh 033-616 45 78t

Vårdförbundet, Veronica Blomgren 033-616 45 78

Verksamhetschef Eva Johansson 033-616 34 59

Angeta Pettersson, tf vårdenhetschef
0322-22 6321
Andréa Björk, Personalansvarig
+46462227207
Malou Engberg de Carvalho, Kanslichef
+46462227210
Karin Jönsson
Mobil: 0727-152211 Tel: 046 222 0992
Helena Falk, utbildningskoordinator
046 222 31 30, helena.falk@sam.lu.se
Mikael Sundström, studierektor
046 222 49 93, mikael.sundstrom@svet.lu.se
Jan-Olof Nilsson, Studierektor för grundutbildning
Jan-Olof.Nilsson@soc.lu.se
Britt-Marie Johansson, Prefekt
Britt-Marie.Johansson@soc.lu.se
Sofie Magnusson
+46462228884
Sofie Magnusson, administrativ chef
+46 46 222 8884, sofie.magnusson@sam.lu.se
Emma Ohlsson, personalsamordnare
+46 46 222 4806, emma.ohlsson@sam.lu.se
Ellinor Weise / Personalsamordnare
+46462229668
Liselotte Englund, prefekt,
liselotte.englund@kau.se, 054-700 19 88
Niklas Gericke, professor,
niklas.gericke@kau.se, 054-700 15 16
Verksamhetschef Carina Fahlström
0225-343 87
Enhetschef Oksana Lukina
0225-341 94
Enhetschef Lena Abrahamsson
0225-340 37
Ekonom Eva Back
0225-340 75
Ekonomichef Anna-Lotta Sjöstrand
0225-340 04
Enhetschef Elisabeth Helgé
0225-344 66
Systemförvaltare Marica Gävert
0225-340 90
Systemförvaltare Mats Svensson
0225-340 48
Kvalitetshandläggare John Steen
0225-341 79
Tf. Utbildningsledare Jon Danielsson
0225-346 60
TF. Förvaltningschef Christina Kaloinen
0225-340 44
Rektor Christer Öjdeby
0225-347 01
Verkställighetschef Lena Wilstrand
0225-343 62
Förskolechef Linda Hases
0225-343 10
Kökschef Ewa Waller Kaustinen
0225-346 33
Myndighetschef Carina Lundgren
0225-344 07
Rektor Jonsboskolan och Smedby skola Eva Larsson
0225 – 344 25
Kurator Helena Matsegård
0225-342 42
Skolkurator Michaela Grönvalls
0225-340 79
Skolkurator Nicholina Dahlström
0225-340 74
Skolsköterska Lena Matsson
0225-344 30
Skolsköterska Ann-Kristin Sandström
0225-342 41
Enhetschef Bemmaningsenheten Johanna Sjöholm
Kontakt via mail
Rektor Niklas Nordahl
0225-342 98
Kontakt Kostenheten Lena Romlin
0225-342 71
Kontakt Kostenheten Ewa Waller Kaustinen
0225-346 33
Kontakt Skolan Ewa Classon
0225-345 81
Kontakt Skolan Susanne Ekeberg
0225-342 96
Enhetschef Gunilla Eriksson
0225-342 03
Förvaltningschef Stefan Grybb
0225-341 78
Biträdande Bildningschef Eva Winarve Westerholm
0225-342 04
Kommunsekreterare Jennifer Berglund
0225-341 69
Teknisk chef Niklas Arfs
Maila för kontakt
Överförmyndarchef Ann-Christine Östlund Bäckehag
0225-34 172
Teknisk chef Niklas Arfs
0225-347 63
0225-340 87 Anna-Maria Muselli
Enhetschef
Enhetschef Johanna Sjöholm
0225 - 344 59
Enhetschef Indira Dimac
0225-340 77
Familjebehandlare Eva Perssson
0225-344 61
Förvaltningschef Kenneth Berggren
0225-340 64
Specialpedagog Yvonne Nygård
0225-345 68
Specialpedagog Lena Staberg
0225-340 93
Sektionschef, Ekonomisektionen Mammad Maleki
0225-340 38
Förvaltningschef Stefan Grybb
0225-340 00
Verkställighetschef Eva Björsland
0225-341 94
Enhetschef Åsa Olsson
0225-340 45
Verksamhetschef AME Lena Borgs
0225-343 87
Personalchef Ulf Sinner
0225-341 51
Tf. Sektionschef Rolf Rönnberg
0225-346 96
Chef Intergrationsenheten Anette Rönnberg
0225-341 96
Kostsamordnare Elisabeth Lindholm
Vxl 0225-340 00
Kostchef Petra Andersson
Vxl 0225-340 00
Förvaltningschef Stefan Grybb. Från och med vecka 32
0225-340 00
Förvaltningschef Anders Jacobson (fr.o.m. 160718)
0225-340 44
Enhetschef, Socialpsykiatrin Åsa Olsson
0225-340 45
Sektionschef Linda Eriksson
0225-340 47
Rektor Marith Göransson
0225-346 30
Rekryteringskonsult, MAhlnander AB Maria Ahlnander

Rektor Niklas Nordahl
0225-342 98
Träblåslärare Jesper Götlind
073-182 43 39
Kulturenhetschef Harry Lehto
0225-342 75
Vik. Förskolechef Linda Hases
0225-343 10
Mångfaldsstrateg Maria Lundgren
0225-341 55
TF. Förvaltningschef Christina Kaloinen
0225-340 10
Skolkurator Elisabeth Hällbo
0225-345 67
Skolsköterska Karin Blommé
0225-343 08
Skolsköterska Maria Andersson
0225-344 30
Verksamhetschef Gunilla Håkansson
0225-340 92
Sektionschef ekonomisektionen Mammad Maleki
0225-340 38
Tf. Förvaltningschef Karin Torsell
0225-340 65
Bitr. Rektor Ann Eriksson
0225-347 00
Bemanningschef Mikael Morélius
0225-344 59
Förskolechef Camilla Norberg
0225-347 99
Biträdande Förvaltningschef Eva Rosén
0225-341 94
Rektor Marith Göransson
0225-346 30
Verksamhetschef Lena Borgs
0225-343 87
Förvaltningsekonom Eva Back
0225-340 75
Ekonomichef Bengt Hansson
0225-346 87
Rektor Curt-Åke Larsson (vecka 26, 27 och 32)
0225-342 37
Bitr. Rektor Anette Rönnberg
0225-341 96
Kajsa Erlandsson
0225-302 25
Förskolechef Susanne Rosing
0225-347 47
Skolledarförbundet Britt Lindberg
vxl. 0225-340 00
Biträdande Bildningschef Eva Winarve Westerholm
0225-342 98
Bildningschef Torgny Karlsson
0225-341 78
Byggnadsinspektör Stefan Kvarnström
0225-340 86
Tf. Förvaltningschef Karin Lidholm
0225-340 65
Rektor Per Inge
0225-342 04
Rektor Britt Lindberg
0225-345 80
Rektor Gunilla Håkansson
0225-346 30
Integrationsstrateg Kjell Rosén
0225-341 52
Jämställdhetsstrateg Ylva Aguilar
0225-341 62
Sektionschef Linda Eriksson
0225-340 56
Enhetschef HSR-enheten Ann-Kristin Källström
0225-345 07
Bitr. Förvaltningschef Eva Rosén
0225-341 94
Förvaltningschef Anna Tosteby
0225-340 96
Projektledare Erik O. Sjödin

Rektor Eva Larsson
0225 – 344 25
Rektor Eva Winarve Westerholm
0225-342 98
Skolpsykolog Berth Tåquist
0225-345 48
Bitr. bildningschef Karin Lundgren
0225-345 93
Akademikerförbundet SSR Mari de Deugd
0225-340 56
Akademikerförbundet SSR Mari de Deugd
0225-341 13
Lärarförbundet Kerstin Bergman
0225-340 00 vxl
Kommunal exp, mån-ons 8-16
0225-340 71
Specialpedagog Agneta Masimov
0225-345 99
Verksamhetschef Kjell Lidholm
0225-340 92
Rektor Håkan Frenell

Vårdförbundet Kristina Nilsson
0225-344 02
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marianne Henriksson
0225-340 05
LR Elisabeth Fryxell
0225-340 00 vxl
Lärarförbundet Gary Berglund
0225-340 00 vxl
Rektor Bo Nordqvist
0225-343 47
Akademikerförbundet SSR Birgitta Baldestig
0225-340 56
Förvaltningschef Anders Jacobson
0225-340 56
Sektionschef Martin Williams
0225-340 56
Akademikerförbundet SSR Mattias Sundin
0225-340 56
Sektionschef Mohammad Maleki
0225-340 38
Ledarna Hanna Morelius
0225-344 50
Förvaltningschef Mona Forsberg
0225-340 10
Kommunarkivarie Anja Hedqvist
0225-341 65
Vision Anna-Karin Larsson
0225-344 55
Förvaltningsassistent Jennifer Berglund

Informatör Agneta Widert

Kommunchef Annika Strand
0225-341 60
Rektor Anette Rönnberg
0225-341 96
Anläggningsansvarig Sonny Fredriksson
070-356 63 14
Akademikerförbundet SSR Pernilla Svensson
0225-340 56
1:e Socialsekreterare Lena Abrahamsson
0225-340 37
Sektionschef Lars Wahlberg
0225-341 10
Kostchef Petra Andersson
0225-341 93
LR Lena Karlsson
0225-340 00 vxl
Rektor Curt-Åke Larsson
0225-342 37
LR Elisabeth Fryxell
0225-340 00 vxl
Lärarförbundet Camilla Norberg
0225-340 00 vxl
Rektor Bo Nordqvist
0225-343 47
Annelie Myrsell
0225 – 341 77
Akademikerförbundet SSR Mattias Sundin
0225-340 43
Förvaltningschef Socialförvaltningen Anders Jacobson
0225-340 56
Verksamhetsledare Mini-Maxi Krister Willborg
0225-346 23
Vision Elisabeth Helgé
0225-344 66
Tf. Förvaltningschef Eva Rosén
0225-341 94
AME Verksamhetschef Erika Barreby
0225-347 52
HR-chef Peter Jonsson
0225-341 51
Rektor Ninni Broström
0225-345 62
Vårdförbundet Kristina Nilsson
0225-342 95
Enhetschef HSR-enheten Lena Forsberg
0225-345 07
Akademikerförbundet SSR Urban Sten
0225-343 23
Förvaltningschef Anders Jacobson
0225-340 44
Enhetschef Bonvena Rolf Rönnberg
0225-346 96
Projektledare Håkan Frenell

Lärarförbundet Camilla Norberg
0225-342 81
Förskolechef Eva Byhlin
0225-344 68
Förskolechef Gun Eriksson
0225-342 99
Förskolechef Viola Grönqvist
0225-344 27
Lokalstrateg Anders Berg
0225-341 09
Vision Anki Jäderström
0225-340 56
Kommunal Ann-ci Steneryd
0225-340 71
Enhetschef Marianne Källberg
0225-340 45
Verksamhetsledare Berit Jansson
0225-340 70
Rektor Eva Larsson
0225-344 25
Vision Ewa Björk
0225-345 42
DIK Eva Karlsson
0225-341 90
Bibliotekschef Tommy Larsson
0225-341 88
Facklig företrädare Kommunal
0225-340 00
Peter Jonsson
0225-341 51
Annika Strand
0225-341 60
Kristina Nilsson
0225-342 95
Marianne Henriksson
0225-340 05
Lena Forsberg
0225-345 07
Fackliga företrädare Kommunal
0225-340 00
Petra Andersson
0225-341 93
Fackliga organisationer nås genom kommunens växe
0225-340 00
Bo Nordqvist
0225-343 47
Eva Larsson
0225-344 25
Fackliga organisationer förmedlas genom kommunen
0225-340 00
Anette Rönnberg
0225-341 96
Curt-Åke Larsson
0225-342 37
Elisabeth Helgé
0225-344 66
Ann-Catrin Tenn
0225-340 99
Erika Barreby, t.o.m. 2013-07-12
0225-340 10
Vice President Mattias Hektor
0733-131775
President Bertil Nordenberg
013-25 87 10
Timmy Rustan

Branch Manager Christer Hoberg
+46 - 15 98 10 0709 - 13 19 19
Administratör Niklas Rustan
0730501522 0730501522
Administratör Niklas Rustan
0730501522
Administratör Niklas Rustan

Administratör Niklas Rustan

Recruitment Manager Jerry Broman
0733107330
Recruitment Manager Jerry Broman
0733107330
Recruitment Manager Jerry Broman
0733 - 107 330
Recruitment Manager Jerry Broman
0733107330
Jerry Broman

Therese Nilsson
0709 13 19 19
Peter Hedberg
031-50 59 06
Rolf Andersson
+46 733-121150
Tilda Heimersson
0703107673
Malin Pajnert
0705086864
Malin Pajnert
-
Malin Pajnert
malin.pajnert@devport.se
Martina Dehlin, HR-partner
0705-616100
Martina Dehlin
0705-616100
.
.
Martina Dehlin, HR- Partner
0705-616100
HR Partner Martina Dehlin
0703 -07 14 05
Kiara Bergqvist
0730-94 37 38

Sammanfattning

  • Arbetsplats: DEVPORT AB LUND
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid

Besöksadress

GRUVSTUGUTORGET
KOPPARBERG

Postadress

Box 201
Hedemora, 77628

Liknande jobb


Driven Produktionstekniker

28 December 2007

12 March 2015

10 January 2017

Produktionstekniker

11 December 2013