Arbetslivsinstitutet.se

Professor i företagsekonomi


1 platser Tillsvidare Heltid 100 % tillsvidareanställning

Uppsala universitet

Arbetsuppgifter: Ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning. Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt. Planering (inkl. ansökningar om forskningsmedel) och ledning av samt medverkan i forskningsprojekt. Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Innehavaren av denna anställning förväntas inom ramen för sin forskning och genom verksamhet i övrigt särskilt bidra till sammanhållandet av företagsekonomiämnets subdiscipliner.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Dessutom ska den som anställs ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 33) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (§ 2b).

Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Leena Avotie, tel 018-471 14 98, e-post [email protected]   

Ansökan ställs till Rektor för Uppsala universitet och inlämnas till registrator märkt dnr UFV-PA 2012/2163, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 UPPSALA, e-post: [email protected] eller fax 018-471 20 00, senast 2013-11-11. Om ansökan meddelas per e-post eller fax ska den kompletteras med originalhandling senast inom en vecka.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=92570&kategoriId=129

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning:

http://www.samfak.uu.se/digitalAssets/155/155161_ao-riktlinjerrev2013.pdf


Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till ett av de 100 bästa universiteten i världen och en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 6 000 anställda och en omsättning på cirka 5,5 miljarder kronor.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 11 November 2013
Ange referens: UFV-PA 2012/2163

Företagsekonomiska institutionen

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Professor/Universitetslektor i elkraftsteknik Högskolan Väst 30 September 2013 Professor/Universitetslektor i elkraftsteknik
Professor i hematologi Linköpings Universitet 1 October 2013 Professor i hematologi
Högskolan i Skövde 4 October 2013 Professor i informationsteknologi
Professor in Health Technology MÄLARDALENS HÖGSKOLA 3 October 2013 Professor in Health Technology