Professor i materialteknik

Arbetsbeskrivning

Textilhögskolan, Högskolan i Borås Högskolan i Borås har 15 000 studenter och 650 anställda.Vårt moderna campus är beläget i centrala Borås.Forskning och utbildning bedrivs inom profilområdena textil och design, biblioteks- och informationsvetenskap, vård och omsorg, pedagogiskt arbete, ekonomi/informatik samt teknik.Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Textilhögskolan vid Högskolan i Borås avser att tillsätta en professor i materialteknik med inriktning mot textila värdehöjande processer, såsom förädling av fibrer och framställning av textila material och produkter, särskilt funktionella och interaktiva textilier.Borås och Sjuhäradsområdet utgör ett centrum för design, utveckling och handel inom textilområdet.Textilhögskolan har en betydande roll, genom sin utbildning på kandidat- och magisternivå inom såväl konstnärlig mode- och textildesign som teknik, ekonomi och management, genom forskning inom dessa områden, och genom nära samarbete med branschen inom kompetenshöjning, forskning och utveckling.Projektet Smart Textiles, som fick bästa placering i 2008 års Vinnväxtfinal, är ett viktigt element i den fortsatta verksamheten och avser att skapa "en plattform för ett framtida dynamiskt internationellt ledande centrum för utveckling, design och specialiserad produktion av nästa generations högteknologiska smarta textila produkter".Projektet F:3 - Fashion Function Futures, är ett program för forskning inom den textila värdekedjan från ide och design till kundnöjdhet och hållbart kretslopp, som också innefattar materialaspekter, bl.a. i ett resurshushållnings¬perspektiv.Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår egen forskning inom i första hand Smart Textiles- och F:3-anknutna projekt, utveckling och medverkan i kurser i textil materialteknik och angränsande områden, framför allt på master- och magisternivå, samt handledning och utbildning av forskarstuderande.Dessutom ingår utveckling av högskolans kontakter och samverkan med näringslivet för kunskapsspridning, teknikutveckling och samproduktion av forskning, samt att verka tvärdisciplinärt inom högskolan för ämnets utveckling och att företräda och utveckla ämnet textil materialteknik vid högskolan.Krav Behörighetskrav är visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.Som bedömningsgrund gäller också administrativ och annan skicklighet av betydelse för ämnesområdet materialteknik med inriktning mot textila värdehöjande processer, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Ansökan I den här rekryteringen samarbetar Textilhögskolan, Högskolan i Borås med Kicki Andersson, Rekryteringskonsult på Teamwork.Upplysningar om anställningen lämnas av Kicki Andersson, tel.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast.Till ansökan bifogas följande: - styrkt merit- och tjänsteförteckning - skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet av betydelse för befattningen.- förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas, i vilken de tio viktigaste vetenskapliga bidragen markeras, och dessa bifogas ansökan - kopior av betyg och övriga handlingar, som stöder ansökan.Samtliga ansökningshandlingar och skrifter inlämnas i tre exemplar.

Sammanfattning

Liknande jobb


Vik. Utbildningsledare

Vik. Utbildningsledare

28 maj 2020

Driven handledare till LERUM

28 maj 2020

Driven handledare till Göteeborg

28 maj 2020

Utbildningsledare inom teknik sökes till Yrgo

Utbildningsledare inom teknik sökes till Yrgo

26 maj 2020