Arbetslivsinstitutet.se

Projektanställning, miljöanp. upphandl.


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning enligt avtal. Tillsvidareanställning Tillträdesdag Enl. överenskommelse Heltid 0

Upphandlingsenheten

Jönköpings kommuns miljökrav i upphandlingar ska vara konsekventa, konkurrensfrämjande och affärsmässigt drivande gentemot marknaden. För att uppfylla denna målbild finns det sedan 2011 en miljöledartjänst på stadskontorets upphandlingsenhet. I samarbete med berörda förvaltningar verkar miljöledaren för att miljökrav i Jönköpings kommuns upphandlingar är ett verktyg för en hållbar utveckling. Miljöledaren har en förvaltningsövergripande samordnande roll för miljöfrågor vid upphandling.

För att ytterligare stärka Jönköpings kommuns arbete med miljöanpassad upphandling inrättas en 12-månader projektanställning på upphandlingsenheten, med extra fokus på energi-och transportområdet, även om hela miljöområdet är aktuellt. Projektanställningen ska bl.a. fokusera på förvaltningsövergripande uppföljningsmetoder av ställda miljökrav. Miljökravställande och utvärdering i kommande upphandlingar hör även till uppgifterna. Med anledning av att Jönköpings kommun är en stor transportköpare, är andra uppgifter att analysera hur kommunen via offentlig upphandling kan driva och stimulera olika marknader till mer miljöanpassade transportlösningar.

Eftergymnasial examen i miljövetenskap, miljöekonomi, miljöjuridik eller likn. Kunskap om miljöledningsarbete. Kunskap om miljö- och hälsoskyddsrelaterad lagstiftning. Social kompetens. Noggrann. Följande är meriterande: Kunskaper om Lagen om Offentlig upphandling. Kunskap om Miljöstyrningsrådets krav och kriterier. Kunskap om Jönköpings kommuns organisation. Vi söker dig som är ansvarsfull med en stor drivkraft.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Bodil Nordberg Grahn
036-105540
Arbetsmiljöingenjör Roland Börjesson
036-105841
LSR skyddsombud Joacim Levander
036-107907
Vision Ann-Mari Gudmundsson
036-105702
SACO Lena Rocksjö
036-107381
Kommunikationschef Daniela Hammer
036-10 57 34
VISION Raoul Webeklint
036-10 57 01
Akademikerförbundet SSR Lena Rocksjö
036-107381 81
Administrativ chef Ingalill Jokela
036- 10 26 65
Enhetschef Linda Löfgren
036- 10 57 48
Kundfordringschef Maria Fransson
036 - 10 66 81
VISION Ingrid Bertels
036 - 10 52 84
SACO Ann Ombäck
036 - 10 55 28
Miljöledare Thomas Rodén
036-102353
Upphandlingschef Hans Classon
036-105501
Tf Adm Chef Åke Carlsson
036-10 55 67
Vision Ingrid Bertels
Ingrid Bertels
Saco Lena Rockjsö
036-10 73 81
Utredningschef Andreas Zeidlit
036-10 57 30
Personalstrateg Sanja Lesic
036-10 74 28
Destination Jönköping Linda Myrendal
036-105050
Personalstrateg Sanja N. Lesic
036-10 74 28
VISION Tina Helmke-Hallberg
036-102411

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 7 January 2014
Ange referens: 13-04-0026
Övrigt: Ansökan skickas till: Stadskontoret Personalavdelningen Rådhuset1 55189 Jönköping Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Stadskontoret

Postadress

Personalavdelningen
JÖNKÖPING, 55189

Liknande jobb


Naturvårdsverket 12 December 2013 Handläggare
Miljöinspektör Miljökontoret 11 December 2013 Miljöinspektör
Projektledare 2 år, Giftfri miljö Miljökontoret 18 December 2013 Projektledare 2 år, Giftfri miljö
Länsstyrelsen Blekin.. 18 December 2013 Miljöhandläggare