Projektchef

Arbetsbeskrivning

VI SÖKER
PROJEKTCHEF TILL VÅR VERKSAMHET

Dala Energi finns idag med verksamhet på fyra orter; Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Våra verksamheter består av Elnät, Fjärrvärme och Fibernät.

Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur för produktion och distribution av el och värme samt kommunikationslösningar. Vi omsätter drygt 240 miljoner kronor och har ca 33 000 kunder.

Vi söker en chef till projektavdelningen som ansvarar för att genomföra tekniska investeringsprojekt för hela koncernen. På avdelningen arbetar vi med projektledning av projektering, beredning och genomförande av projekten d.v.s. byggnation och driftsättning. Uppdragen till projektavdelningen lämnas av affärsenheterna.

Just nu är det många nya omvärldsfaktorer som påverkar oss varför vi lägger stort fokus på utveckling av organisation, arbetssätt, arbetsmetoder och yrkesroller.

Arbetsuppgifter
Projektchefens uppdrag innebär bl.a. att ha personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för Projektavdelningen. För att klara de stora investeringsvolymerna kommer avdelningen att behöva förstärkas med externt inhyrda projektledare och utöver det kommer hela genomföranden av projekt att läggas ut på entreprenörer. Upphandling och koordinering ligger under projektavdelnings ansvar.

Projektchefen rapporterar till VD med uppdrag att:
- genomföra beslutade projekt både kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Investeringstakten är för närvarande hög och kommer så att vara ytterligare några år framöver.
- att leda, samordna, utveckla och följa upp projektavdelningens verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
- ha personal- arbetsmiljö- och budgetansvar för projektavdelningen.
- leda, motivera och utveckla avdelningens medarbetare mot uppsatta mål.
- skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang utifrån verksamhetens behov.
- svara för omvärldsbevakning inom den egna avdelningen.
- företräda Dala Energi i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, kommuner, myndigheter och organisationer utifrån projektavdelningens ansvarsområden.
- medverka aktivt i utvecklingen av Dala Energi.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha högskoleexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att vara chef i någon form av projektverksamhet och dokumenterad ledarskapsutbildning.

Meriterande är om du har kunskaper i ESA 14, Bas-P/Bas-U och entreprenadjuridik. Meriterande är också kunskaper i nätinformationssystemet som vi använder och de olika modulerna dpPower, dPCom och dpHeat.

Att behärska Office-paketet och vara en van datoranvändare är en förutsättning för att lyckas i jobbet som Projektchef hos oss. Vidare behöver du behärska något projektverktyg, t.ex. Microsoft Project.

För att ta del av fullständig annons så hänvisar vi till vår hemsida, www.dalaenergi.se

Kontaktpersoner på detta företaget

Personalchef Camilla Ollas Hampus
0247-73801 0247-73801
Tf entreprenadchef Kenneth Huss
070-7343951
Affärschef Elnät Kjell Andersson
0247-73812
tf projektchef Lennart Olsson
076-114 61 76
Personalchef Camilla Ollas Hampus
024773801 024773801
Tf projektchef Lennart Olsson
0761146176

Sammanfattning

Besöksadress

Övermovägen 15
Leksand

Postadress

Box 254
Leksand, 79326

Liknande jobb


3 June 2019

14 February 2019