Projektledare

Arbetsbeskrivning

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö söker vikarierande projektledare

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation, som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Föreningen har 450 medlemmar som tillsammans verkar för ömsesidig integration genom jämställdhet, hälsa och självförsörjning. Vår verksamhet inkluderar studiecirklar, mentorskap, nätverk, opinions- och påverkansarbete samt projektverksamhet. Läs mer på www.ikf.se.

Nu söker IKF i Malmö en projektledare till Framtidsbron som finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektet är en förstudie som bedrivs under 2014 och handlar om hur anknytningen till arbetsmarknaden kan stärkas för utrikesfödda kvinnor i utanförskap. Det handlar om lika mycket om att kartlägga målgruppens behov som att analysera strukturella hinder i samverkan med olika samhällsinstanser.

Målet under förstudien är följande:
- Göra en evidensbaserad omvärldsanalys
- Förankra ägandeskap bland målgrupp och samverkansparterna som är Individ- och familjeomsorgen i stadsområde Väster Malmö stad, Försäkringskassan LFC Malmö och Arbetsförmedlingen.
- Utveckla idéer och metoder för framtida genomförandeprojekt

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av:
- Genomförande av förstudien som beskrivs ovan i samverkan med ansvarig projektkoordinator
- ESFs projektadministration och ekonomi (ej bokföring)
- Medverka i skrivning av ansökan för genomförandeprojekt

Som projektledare för Framtidsbron ska du ha:
- Relevant akademisk utbildning
- Erfarenhet av att leda ESF projekt, gärna inom programområde 2
- Erfarenhet av projektadministration i ESF projekt
- Skrivit projektansökningar tidigare

Vi ser också att du har kunskap och erfarenheter kopplade till följande områden:
- Integration
- Samverkan
- Processledning
- Mänskliga rättigheter
- Utrikesfödda kvinnor i utanförskap
- Normkritik
- Jämställdhet/intersektionalitet
- Intervjuer/fokusgrupper
- Metodutveckling

Sammanfattning

Besöksadress

SPÅNG 7
MALMÖ

Postadress

SPÅNG 7
MALMÖ, 21144

Liknande jobb


Kommunvägledare, sommarvikarie

24 February 2020

Kommunvägledare

14 February 2014

Kommunvägledare 75%

25 October 2017