Projektledare för återtagande av Särskilt boende i kommunal regi

Projektledare för återtagande av Särskilt boende i kommunal regi

Arbetsbeskrivning

Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och har ca 24 000 invånare. Närheten till havet, den höga kvaliteten på skola och barnomsorg samt mycket goda boendemiljöer präglar kommunen. Allt arbete bedrivs med Lommaborna i fokus. Vår värdegrund utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar. Genom att leva värdegrunden har vi goda förutsättningar att känna glädje och engagemang för vårt arbete och kommunens invånare.

Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och har ca 24 000 invånare. Närheten till havet, den höga kvaliteten på skola och barnomsorg samt mycket goda boendemiljöer präglar kommunen. Allt arbete bedrivs med Lommaborna i fokus. Vår värdegrund utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar. Genom att leva värdegrunden har vi goda förutsättningar att känna glädje och engagemang för vårt arbete och kommunens invånare.

För att nå kommunens vision 2040 "Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet" bidrar kommunens verksamheter på olika sätt, bland annat genom att ge våra äldre omvårdnad, trygghet och stöd.

Här kommer du in i bilden. Vi behöver din hjälp att, tillsammans med andra, utveckla verksamheten. Vi erbjuder ett utmanande och omväxlande uppdrag i en roll som har stor betydelse för våra äldre medborgare. Särskilda boende har under knappt 15 år drivits av privata entreprenörer men kommer att från och med 1/3 2021 övergå i kommunal regi. Tiden innan övertaget kommer att präglas av praktiskt förberedelsearbete men kommer också att präglas av att förmedla Lomma kommuns värdegrund till de medarbetare som följer med över. Det betyder arbete med både struktur och kultur.

Drygt 150 invånare bor på något av kommunen fyra särskilda boende och får där sitt dagliga stöd. Där ska erbjudas god omvårdnad med hög kvalitet och meningsfull vardag för våra vårdtagare med hjälp av engagerade och lyhörda medarbetare. Samverkan ska ske med andra delar av kommunens verksamheter såsom arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor men också andra som har betydelse för att kunna skapa en bra verksamhet, såsom ideella organisationer och intresseföreningar.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en projektledare för övertagandet. Som projektledare förväntas du att med hjälp av Lomma kommuns fastställda projektmetodik planera inför övertagandet, leda övertagandet men också ansvara för det ytterligare några månader efter driftstart, allt för att säkra kvaliteten för invånaren.

I arbetet kommer det att ingå att planera för utbildningsinsatser för befintliga medarbetare som följer med över till kommunen, rekrytera nya medarbetare, skapa rutiner för verksamheten men också stimulera till stolthet och arbetsglädje.

Du har också ett ansvar för att bidra i samverkan inom och utom Socialförvaltningen.

Du är direkt underställd Socialchefen. Ditt uppdrag ändras över tid från att vara en stabsfunktion fram till driftstart för att sedan gå över i att ha ett övergripande personal-, budget- och verksamhetsansvar för hela verksamheten. Du leder detta arbete genom den organisation du bygger upp. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att verksamhetens resurser används effektivt och präglas av vårdtagarfokus, kvalitet och professionalism. Vi arbetar gemensamt för att utveckla verksamhetens kvalitet.

KVALIFIKATIONER
Du har lämplig examen från universitet eller högskola, gärna med social inriktning. Att ha lett en verksamhetsövergång är meriterande.

För att bli framgångsrik i rollen behöver du ha några års chefserfarenhet samt ha arbetat med utveckling av såväl strukturer, riktlinjer och organisation som mjuka värden såsom attityd, bemötande och arbetsglädje. Du har erfarenhet av att leda chefer och du har dokumenterad ledarutbildning.

Du har vidare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har goda kunskaper inom ekonomi och budgetarbete samt en vana att skriva beslutsunderlag som sedan hanteras i bland annat politiska forum.

Du har erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete och kunskaper om den lagstiftning som rör verksamheten.

Att driva utvecklings- och förändringsarbete är något du brinner för. Du är självstartande, målfokuserad, nyfiken och har ett kommunikativt och positivt förhållningssätt. Du har också förmågan att skapa struktur och inger som ledare trygghet för dina medarbetare genom att vara tydlig i din kommunikation och ditt beslutsfattande.

Tidsbegränsad anställning tom 31/12 2022

ÖVRIGT
Lomma kommun arbetar för lika rättigheter och möjligheter som motverkar diskriminering. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. I Lomma kommun är alla lika unika!

I Lomma kommun har vi valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693.

Kontaktpersoner på detta företaget

Li Djurfeldt
040-641 1223
Britt-Marie Pettersson
040-641 1240
Felicia Mellgren
040-641 1231
Britt-Marie Pettersson

Nås via Kontaktcenter
040-641 1000
Enhetschef Felicia Mellgren
040-641 1231
Områdeschef Marie-Louise Erlandsson
040-641 1673
Kristina Premberg
040-641 1674
Områdeschef Pontus Liljenberg
040-641 1852
LSR Jenny Renglin
040-641 1299

Sammanfattning

Besöksadress

Hamngatan 3 Lomma
None

Postadress

Lomma Kommun
Lomma, 23481

Liknande jobb


Biträdande områdeschefer/enhetschef

6 december 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016