Arbetslivsinstitutet.se

Projektledare Vägledning Västmanland


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att Tillväxtverket beviljar medel för projektet., upphör: Visstidsanställning under högst två år.

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden. Vår vision är "I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland"

Länsstyrelsen söker en kvalificerad medarbetare som projektledare för ”Vägledning Västmanland”.
Länsstyrelsen stimulerar länets näringsliv på flera sätt för att öka sysselsättningen och skapa en utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Vi samverkar med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att nå de nationella målen för den regionala tillväxtpolitiken.

En prioriterad insats är regeringsuppdraget Kompetensplattformen, med syftet öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Inom ramen för det uppdraget planeras projektet ”Vägledning Västmanland”, med syfte att utveckla arbetet och samverkan kring vägledningsfrågor i länet, för att kunna ge ett bättre stöd till unga att göra medvetna karriärs- och utbildningsval. Projektet genomförs i nära samverkan med länets aktörer.
ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att, i samverkan med berörda aktörer,
• Leda och driva projektet ”Vägledning Västmanland”
• Ansvara för uppföljning och redovisning till projektägare och styrgrupp
• Ansvara för att projektet når uppsatta mål
• Ansvara för ekonomisk redovisning till Tillväxtverket
• Arbetsledning av projektgrupp
• Ansvara för genomförande och organisation av projektets aktiviteter
• Ansvara för information och kommunikation kring projektet till berörda intressenter


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som
• har en lämplig akademisk examen, t ex inom samhällsplanering/regional utveckling, utbildning
• har god erfarenhet och vana från projektledning
• har god kunskap och erfarenhet av vägledningsfrågor
• har god kunskap om utbildningsväsendet
• har en kommunikativ förmåga och kan etablera ett förtroendefullt samarbete med för länet aktörer
• erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och organisationer
• god samarbets- och samverkansförmåga

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, där flexibilitet och samarbetsförmåga är av särskilt stor betydelse.

Kontaktpersoner på detta företaget

Gunnel Ek-Lundqvist
010-2249000
Niclas Bergius
010-2249000
Magnus J Johansson
010-2249000
Länsråd Lisbeth Schulze

Utvecklingsdirektör Tommy Hansen

Personalchef Gunnel Ek-Lundqvist

Enhetschef Åsa Halldorf
010 - 224 90 00
SACO-S Tobias Hjortstråle
010 - 224 90 00
ST Niclas Bergius
010 - 224 90 00
enhetschef Mats Wallin
010 - 224 90 00
Tf chef Regional Utveckling Eva-Karin Wedin
010- 224 90 00
ANDT-samordnare Lena Nyman
010 - 224 90 00
Enhetschef Karin Tilly
010 - 224 90 00
Enhetschef Mikael Bergquist
010 - 224 90 00
Länsveterinär Magdalena Bostedt
010 - 224 90 00

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 12 December 2013
Ange referens: 112-5349-13

Länsstyrelsen Västmanlands län

Postadress

Västar Ringvägen 1
Västerås, 72186

Liknande jobb


Projektledare Förstudie Europeiska Socialfonden Länsstyrelsen Västma.. 21 November 2013 Projektledare Förstudie Europeiska Socialfonden
Samhällsplanerare, Länsstyrelsen Dalarna Sprint Personal AB 30 November 2013 Samhällsplanerare, Länsstyrelsen Dalarna
Kvalificerad Planadministratör, Samhällsbyggnad Kungälvs kommun, Pla.. 19 December 2013 Kvalificerad Planadministratör, Samhällsbyggnad