Arbetslivsinstitutet.se

Projektmedarbetare


1 platser 3 - 6 månader Heltid Månadslön Heltid Allmän visstidsanställning

Strömsunds kommun erbjuder härliga boendemiljöer i storslagen natur med många möjligheter till friluftsliv och god livskvalité. Vi vill gärna att du blir en av oss.

Strömsunds kommun, Framtids- och utvecklingsförvaltningen, har beviljats medel från Europeiska återvändandefonden för att genomföra projektet Återvändande ensamkommande och från Samordningsförbundet i Jämtlands läns län för projektet MEKA (Mångfald, Egenmakt, Kunskap, Arbete). Vi söker nu en projektmedarbetare som ska arbeta i bägge projekten.

Återvändande ensamkommande syftar till skapa förutsättningar för att ensamkommande barn och ungdomar efter avslag på ansökan om uppehållstillstånd får adekvat stöd och vård. Projektet har särskilt fokus på de insatser som görs i förberedande syfte inför ett återvändande, samt motiveringsarbete med frivilligt återvändande som mål. Projektet skall beakta barnens behov utifrån barnkonventionen.

Den övergripande målsättningen i MEKA är att effektivisera och kvalitetssäkra etablering i samhället genom att en helhetssyn skapas kring målgruppen nyanlända personer. Projektet kommer bl a att utveckla och erbjuda en fördjupad kurs i samhälle och lokalsamhälle samt skapa ett kursutbud inom t ex vård och omsorg, småskalig livsmedelsproduktion, skola och barnomsorg. MEKA ska också finna former för hälsofrämjande arbete för målgruppen.

Som projektmedarbetaren blir du en del av projektteamen och du ska delta aktivt i projektens planering, genomförande och redovisning samt samverka med övriga medarbetare så att projektens mål infrias.

Projektmedarbetaren
· är en van kommunikatör, både skriftligt och muntligt, och kan tala inför större grupper
· är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga
· kan strukturera sitt arbete på ett bra sätt
· har en god förmåga att etablera och utveckla nätverk
· är innovativ med eget driv
· har en god förmåga att informera och motivera personer till utveckling och förändring

Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Det är meriterande att den sökande har erfarenhet av flykting- och integrationsfrågor.
Kunskaper i samiska och/eller samisk kultur är meriterande

Tillträde: Snarast

Körkort klass -B---.

Kontaktpersoner på detta företaget

Områdeschef Gudrun Öjbrandt
0670 - 167 01
facklig företrädare Vision Tore Torstensson
070-5720846
Rektor Fredrik Jonsson
0670-16255
Rektor Heidi Sundelin
0670-16181
Rektor Margareta Vestman Grundström
070-5916416
Rektor Håkan Olofsson
0670-16235
Rektor Bert-Ove Lundberg
0672-416726
Områdeschef Jan-Ove Jonasson
0670-16462
Vision Ann-Louise Hansson
0670-169 72
Förvaltningschef Jörgen Pettersson
0670-16416
Arbetsledare Ulrika Sjölund
0670-16150
Områdeschef IFO Birgitta Moen
0670-16148
Enhetschef Veronica Sjöberg
0670-16742
LSR Sören Andersson
0670-16705
Chef biståndsenheten Magnus Ahlstrand
0670-16737
Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyft
0670-16143
Vision Håkan Bredin
0670-16388
Bitr rektor Anna Strömstedt
0670-16172
FSA Mikael Jansson
0671-716610
Områdeschef Gunilla Schröder
0644-642012
Föreståndare Johanna Rundén
0624-512006
Områdeschef Eva Brorsson
0670-16798
Enhetschef Evy Fjellstedt
0670-16949
Förskolechef Ann-Kristin Linkvist
070-302 18 66
Förskolechef Eva-Britt Sjöberg
070-3708061
Konsult Kultur och Fritid Jan Ohlson
070-6864206
Förvaltningschef Karin Holmquist
0670-16186
Turistkonsulent Håkan Sandberg
0670-16403
Enhetschef/Distriktssköterska Ewa Asplund
0644-642022
Ombud Malin Bredin
0670-16752
Ombud Kristin Persson
0670-16461
Enhetschef Henning Karlsson Åhrén
0624-512003
Arbetsledare Marika Hopponen Westberg
070-6512855
Kostchef Jörgen Jönsson
0671-716628
fackl företrädare Bettina Ekström
0672-416717
Produktionsledare Maria Olofsson
0670-16423
fackl företrädare Irene Sundeqvist
0670-16999
Enhetschef Hans-Erik Jansson
0670-16306
Kommunchef Anders Andersson
0670-16124
Rektor Birgitta K Lindberg
0644-642026
Förskolechef Ann-Kristin Lindkvist
070-302 18 66
Förskolechef Ann-Kristin Lindkvist
0671-71 66 15
TF Barn-, kultur och fritidschef Margareta Vestman Grundström
070-5916416
Platschef Inga-Lill Gahlin
0730373330
Rektor Susanne Sjödin
072-7069324
Rektor Elisabeth Björn
0671-716626
Distriktssköterska Maria Strängby
0672-41 67 06
Avdelningschef Barbro Blom
0672-416701
Socialchef Monica Lundgren
0670-163 01
Skolchef Nils Broman
0670-162 96
IFO chef Magnus Ahlstrand
0670-16737
Miljö- och byggchef Anders Bergman
0670-16379
Bemanningschef Anette Bergqvist
0670-16780
Enhetschef Carina Engvall
0670-167 36
Chef Arbetsmarknadsenheten Catherine Reinemyr
0670-16962
Södra Lapplands intresseförening Ida Collin
070-660 26 09
Förvaltningschef Barbro Blom
0672-416701
Kulturskolechef Lars-Eric Bergman
0670-16295
Förvaltningschef Björn Wickström
0670-16296
Turistchef Håkan Sandberg
0670-16403
Förvaltningschef Irene Tängmark
0670 - 164 44
Enhetschef Johanna Rundén
0624-512006
Enhetschef Marita Jakobsson-Rosenberg
0670-169 51
Rektor Ulrika Hammar
0670-163 46
Rektor Mats Ottosson
0672-416726
Rektor Victoria Tjernlund
0671-161 26
Bibliotekschef Britt-Inger Roos
070-2903489
AnnaKarin Bergqvist
070-3772063
Leg. sjuksköterska Birgitta Karlsson
0670-163 65
Förskolechef Ewa Ottosson
0644-642038
Förskolechef Maria Sandberg
0670-161 89
Distriktschef Gudrun Öjbrandt
0670 - 167 01
Rektor Mats Hörnfeldt
0670-162 35
Näringslivschef Anders Blomberg
0670-16969
Turismföretagare Ola Sundkvist
070-6680068
Danspedagog Johanna Liljemark
070-510 30 64
Kultur- och fritidschef Lars-Eric Bergman
0670-16295
Rektor Leif-Anders Albertsson
0672-416700
Miljö- och byggchef Anders Bergman
070-3610675
Projektledare Rasmus Westerberg
0702186877
Förvaltningschef Aki Järvinen
0670-16419
Enhetschef Randhi Wiik
0624-512007
Enhetschef Matilda Nilsson
0624-512017
Destination Manager Rasmus Westerberg
0702186877
Södra Lapplands intresseförening Anders Sallnäs
070-660 26 09
Södra Lapplands intresseförening Emil Niklasson
070-212 97 77
Kostchef Jörgen Jönsson
0671-716629
Förskolechef Linda Saarinen
0670-16148
Enhetschef Birgitta Karlsson
0670-163 65
Platschef kök Karin Eriksson
0672-416717
Platschef kök Mats Gärd
0644-642013
Distriktschef Matilda Nilsson
0624-512017
Distriktschef Ewa Asplund
0644-642022
Personalstrateg Carina Esbjörnsson
0670-16293
Områdeschef Jeanette Nilsson
0670-169 39
Chef Arbetsmarknadsenheten Cathrine Sjögren
0670-16962
Chef Närvård Frostviken Morgan Olsson
0672-416711
Verksamhetsansvarig för hälso och sjukvård Åsa Engman
0670-16289

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 21 March 2014
Ange referens: 1462

Strömsunds kommun

Besöksadress

Storgatan 15
None

Postadress

Storgatan 15
Strömsund, 83324

Liknande jobb


Örnsköldsviks Kommun.. 6 March 2014 Samhällskommunikatör
Socialförvaltningen,.. 7 March 2014 Integrationshandläggare till Integrationsenheten
Lidingö stad, Introd.. 12 March 2014 Samordnare till Koordination Norrort
Samordnare till boende för ensamkommande flyktingbarn Torsby kommun, Socia.. 20 March 2014 Samordnare till boende för ensamkommande flyktingbarn