Projektör/beredare

Arbetsbeskrivning

Ljungby Energi AB med dotterbolag Ljungby Energinät AB ingår i en kommunägd energikoncern. Koncernen svarar för produktion och distribution av el, fjärrvärme och elektronisk informationsöverföring. Årsomsättningen uppgår till ca 160 Mkr och vi är f.n. 41 anställda.

Projektör/beredare

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av planering, beredning och projektering av anläggningsarbeten i samband med utbyggnaden av fibernätet. Uppföljning och kontroll av pågående projekt i fält kommer att utgöra en del av dina arbetsuppgifter samt dokumentation och underhåll av fibernätet i GIS. Inköp, beställning, förrådshantering och leveranskontroll av material. Projektledning för enskilda utbyggnadsprojekt samt beredskapstjänstgöring kan bli aktuellt.

Arbetet innebär många kontakter, interna såväl som externa, vilket ställer krav på att Du är pedagogisk och att du har lätt för att samarbeta med olika människor. Du har som grund en gymnasieutbildning med teknisk inriktning samt kunskap och erfarenhet av anläggningsarbete i samband med ledningsförläggning. Körkort klass B erfordras.


Ange löneanspråk i ansökan

Ansökan skriftligt till:
Ljungby Energi AB
Box 262
34125 Ljungby

Kontakt:
Elchef Bengt Holmquist
bengt.holmquist@ljungby-energi.se

0372-789582
0372-83443

Sammanfattning

Besöksadress

Vislandavägen 1
None

Postadress

BOX 262
LJUNGBY, 34125

Liknande jobb


21 February 2020

25 August 2017

29 May 2017