Arbetslivsinstitutet.se

Psykolog, allmänpsykiatriska slutenvården, Karlstad


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre – välkommen till Landstinget i Värmland!ARBETSUPPGIFTER
I det nybyggda psykiatrihuset vid Centralsjukhuset i Karlstad finns länets allmänpsykiatriska slutenvård med en psykiatrisk akutmottagning och sex vårdavdelningar där differentierad vård för olika diagnosgrupper bedrivs. Stora satsningar har gjorts för att skapa en ändamålsenlig miljö för att kunna erbjuda en god vård och bland annat har alla patienter eget rum. I psykiatrihuset finns även länsgemensam öppenvård och en forsknings- och utvecklingsenhet. Läs mer på vår webbsida.

En ny enhet är under bildande som kommer att inrymma socialpedagoger, arbetsterapeuter och vårdadministratörer. Till denna enhet söker vi nu även en psykolog. Eftersom enheten är under bildande kommer du att ha möjlighet att vara med och utveckla såväl verksamheten som din tjänst som psykolog.

Tillgång till kollegialt utbyte finns med såväl andra psykologer i huset som med psykologer på kringliggande öppenvårdsmottagningar.

Arbetsuppgifter:
• Bedömning och utredning av patienter. Utrymme kan också finnas för visst behandlingsarbete med inneliggande patienter.
• Medverkan vid behandlingskonferenser.
• Konsultativt arbete mot omvårdnadspersonal på avdelningarna.
• Bidra på alla nivåer i verksamheten med psykologiska och psykoterapeutiska perspektiv.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en legitimerad psykolog, gärna med några års erfarenhet av kliniskt arbete och gärna med erfarenhet av heldygnsvård.
Du bör kunna arbeta självständigt i ett flerprofessionellt team. Kunskaper inom bedömning och utredning är särskilt meriterande, liksom en bred behandlingsinriktning.
Tjänsten lämpar sig inte för PTP-tjänstgöring.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Karin Haster, divisionschef
070-214 99 92
Tarmo Kariis, överläkare
054-61 98 91
Kontakta den lokala fackliga företrädaren för di
054-61 50 00 vx
Avdelningscheferna för respektive avdelning
054-61 50 00 vx, för mer information
Kerstin Aldefors Persson, HR-strateg
054-61 40 84
Ann-Louise Gräsberg, Kommunal
054-61 98 43
Thomas Fröde, avdelningschef
054-61 98 94
Victoria Eriksson Gerdin, vårdförbundet
054-61 98 42
Lise-Lotte Christensen, avdelningschef
054-61 97 92
Linnea Larsson Helander, avdelningschef
054-61 98 93
Annika Arvidsson-Åsberg, avdelningschef
054-61 98 52
Anna-Karin Törnqvist, verksamhetschef
054-61 97 70, 073-077 77 19
Gunn-Lise Olsson, Läkarförbundet
054-61 50 77
Kathy Öberg-Larsson, avdelningschef avd 45
054-61 97 49
Susanne Hedlund, samordnare vårdadministratörer
054-61 97 95
Monica Olofsson, Vision
0570-71 20 65
Anna-Karin Törnqvist, verksamhetschef
054-61 97 70
Kontakta den lokala företrädaren för ditt förbun
054-61 50 00 vx
Jenny Belenos, SSR
054-61 43 69
Elin Jonsson, Psykologförbundet
054-61 46 90
Anna-Karin Törnqvist, verksamhetschef
073-077 77 19
Gunn-Lise Olsson, Läkarföreningen
054-61 50 77
Olov Falk, avdelningschef
054-61 97 29
Annika Arvidsson Åsberg, avdelningschef
054-61 98 52
Linda Bengtsson, Vision
054-61 46 53
Dijana Makitan, avdelningschef
054-619719
Kathy Öberg-Larsson, avdelningschef
054-61 97 49
Helena Norlin, avdelningschef
054-61 98 32
Dijana Makitan, avdelningschef
054-61 97 19
Thomas Fröde, avdelningschef Allmänpsykiatriska
054-61 98 94
Louise Karlsson, avdelningschef
054-61 97 94
Ulrica Boman, avdelningschef
054-61 98 52
Mika Tatti, avdelningschef
054-61 98 43
Lena Nylin Andersson, avdelningschef
054-61 97 36
Mika Tatti, avdelningschef
054-61 97 92
Lena Nylin Andersson, avdelningschef avd 44
054-61 97 36
Dijana Makitan, avdelningschef avd 42 (inriktn p
054-61 97 19
Kathy Öberg-Larsson, avdelningschef avd 45 (inri
054-61 97 49
Thomas Fröde, avdelningschef, psyk akutmott
054-61 98 94
Victoria Bruun, avdelningschef
054-61 98 52
Daniel Hall, tf avdelningschef
054-61 97 19
Marcus Bengtsson, tf avdelningschef
054-61 97 71
Mika Tatti, avdelningschef
054-61 98 93
Daniel Hall, tf avdelningschef avdelning 42 (inr
054-61 97 19
Mika Tatti, avdelningschef avdelning 43 (inriktn
054-61 98 93
Thomas Fröde, avdelningschef avdelning 40 (psyki
054-61 98 94

Ansök

Sista ansökningsdatum: 11 March 2014
Ange referens: Dnr CSK/140500
Övrigt: Inför anställning i division psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Landstinget i Värmland, Psykiatriska slutenvården

Besöksadress

65005 Karlstad
None

Postadress

Landstinget i Värmland
Karlstad, 65005

Liknande jobb


Previa AB 8 March 2017 Beteendevetare till Östersund
Region Skåne, Skånev.. 28 April 2016 Psykolog, vikariat, till Affektivt Centrum i Malmö
Göteborgs stad, SDF .. 11 April 2014 Psykolog inom Skola och SkolFam