Psykolog, barn- och ungdomspsykiatrin, neuropsykiatriska teamet

Arbetsbeskrivning

Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre – välkommen till Landstinget i Värmland!ARBETSUPPGIFTER
Psykolog, Barn- och ungdomspsykiatrin, Neuropsykiatriska teamet.

Barn- och ungdomspsykiatrin är landstingets specialistresurs för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barn och ungdomar i deras sammanhang för att kunna skräddarsy våra insatser.
Du kommer att arbeta i Neuropsykiska teamet som är en utredningsenhet som utför utredningar av barn och ungdomar upp till 18 år med misstanke om neuropsykiatriska funktionshinder. Teamet består av kurator, logoped, läkare, psykologer, sjukgymnast och vårdadministratör.

Som psykolog i NP-teamet ansvarar du för att genomföra och återge neuropsykologiska funktionsutredningar. Ditt arbete sker i ett tvärvetenskapligt neuropsykiatriskt utredningsteam. Du förväntas även delta i metod- och kunskapsutveckling kring neuropsykologiska bedömningar.
Tjänsten innefattar även samverkan med övrig verksamhet på BUP samt med vårdgrannar.
Vi erbjuder regelbunden handledning och fortbildning samt metod- och kunskapsutveckling.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad psykolog med specialistkompetens inom klinisk neuropsykologi, alternativt ambitioner om att genomgå specialistutbildning.
Meriterande är kunskap och erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri och neuropsykiatri. Intresse av att delta i utvecklingsarbete är önskvärt.
För att trivas hos oss behöver du ha en god samarbetsförmåga då arbetet, förutom samarbete i teamet, även innehåller många kontaktytor utanför verksamheten.
Om du är en person som är tydlig och strukturerad, har en god pedagogisk förmåga och dessutom har erfarenhet av neuropsykiatri är du förmodligen den vi söker.
Inom ramen för en kompetensutvecklingsplan erbjuds regelbunden handledning och fortbildning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Margaretha Hagberg, avdelningschef
054-61 83 78
Monica Olofsson, Vision
054-61 24 23
Christina Sand, verksamhetschef
054-61 83 29
Kontakta den lokala fackliga företrädaren för di
054-61 50 00 vx
Petter Tunlind, Psykologförbundet
054-61 71 33
Mika Tatti, avdelningschef
054-61 83 82
Anna Niss Jonsson, vårdförbundet
054-61 71 95
Ing-Marie Knutsson, avdelningschef Enheten för u
054-61 51 52
Magnus Åsehäll, avdelningschef Enheten för neuro
054-61 83 30
Helen Persson, Psykologförbundet
054-61 83 53
Jenny Belenos, SSR
054-61 43 69
Ann-Christine Ivarsson, DIK
054-61 50 00 vx
Yvonne Kisberg, Lärarförbundet
054-61 83 26
Linda Bengtsson, Vision
054-61 46 53
Ulrika Gullberg, avdelningschef Enheten för utre
054-61 42 77
Karin Lövgren, avdelningschef Enheten för neurop
054-61 83 62
Karin Haster, divisionschef
054-61 40 82, 070-214 99 92
Lena Isaksen, chefsöverläkare
054-61 83 22
Kerstin Aldefors-Persson, HR-strateg
054-61 40 84, 070-218 78 16
Kontakta den lokala företrädaren för ditt förbun
054-61 50 00
Ing-Marie Knutsson, tf verksamhetschef
054-61 51 52
Elisabeth Rimeika, Läkarföreningen via växeln
054-61 50 00
Els den Teuling, verksamhetschef / barn och ungd
054-61 83 40
Ulrika Gullberg, t.f. avdelningschef
054-61 42 77
Anna Tång, avdelningschef
054-61 71 88
Ulrika Gullberg, avdelningschef allmänpsykiatris
054-61 42 77
Åsa Karlsson, avdelningschef NP mottagning norr
054-61 71 24
Åsa Karlsson, avdelningschef
054-61 71 24
Anna Nordling, avdelningschef
054-61 83 82
Anna Tång, avdelningschef NP 1
054-61 71 88
Maria Svensson, verksamhetschef
054-61 83 30
Maria Unenge Hallerbäck, medicinskt ledningsansv
054-61 71 30
Lena Lundh, vårdadministratör
054-61 83 71
Anna Tång, avdelningschef neuropsykiatrisk motta
054-61 71 88
Patricia Henriksson, avdelningschef allmän barnp
054-61 42 77

Sammanfattning

Besöksadress

65005 Karlstad
None

Postadress

Landstinget i Värmland
Karlstad, 65005

Liknande jobb


Psykolog

13 December 2007

UTVECKLA KBT I PRIMÄRVÅRDEN

12 December 2007

Psykolog

12 December 2007

Leg psykolog

31 October 2007