Psykolog, Landstingshälsan, Landstinget i Värmland

Arbetsbeskrivning

Landstingshälsan är landstingets interna företagshälsovård organisatoriskt placerad under chefen för lednings- och verksamhetsstöd.
Landstingshälsan ska vara ett aktivt stöd till chefer och medarbetare i arbetet med att behålla och utveckla god arbetsmiljö och hälsa.

Landstingshälsan är en kostnadsfri resurs i frågor om arbetsmiljö och rehabilitering.
Landstingshälsan består av drygt 20 medarbetare och har kompetenser inom hälsa/friskvård medicin, beteendevetenskap, teknik och ergonomi samt självskydd.

ARBETSUPPGIFTER
Som psykolog hos oss arbetar du stöttande och förebyggande med arbetsmiljöfrågor i nära samverkan med våra uppdragsgivare och i samarbete med övriga kompetenser på Landstingshälsan och i Landstinget. Ditt arbetssätt är konsultativt på såväl individ, grupp och organisationsnivå. Uppdragen innebär handledning, individuella samtal, utbildningar, utredningar, arbetsförmågebedömningar, rådgivning till chefer och medarbetare, arbetsmiljöinsatser av mera akut karaktär som kris- och konflikthantering.

KVALIFIKATIONER
Vi ställer som krav att du är legitimerad psykolog gärna med god erfarenhet av KBT. Du har erfarenhet av arbetspsykologisk utredning och arbetsförmågebedömning samt arbete på individ, grupp och organisationsnivå.
Du har ett genuint intresse för arbetslivsfrågor, organisation och människor i arbetslivet. Du har en helhetssyn och kan arbeta integrerat i team med andra kompetenser. Du arbetar gärna med såväl förebyggande som efterhjälpande. Vi ser även att du har ett konsultativt förhållningssätt samt en god social kompetens. Arbetet fordrar körkort och goda IT-kunskaper.

Kontaktpersoner på detta företaget

Pia Augustsson, verksamhetschef
054-61 94 00, 61 94 10
Birigtta Mossberg, SACO
054-61 54 47
Pia Augustsson, verksamhetschef
054-61 94 10
Gunnlise Olsson, fackl informatör för läkarfören
054-61 50 77
Birgitta Mossberg, SACO
054-61 54 47
Marianne Hjort, Vision
076 - 827 72 42
Ann Lindberg, skyddsombud Landtingshälsan
054-61 94 24
Ingrid Magnusson, stabschef
054-61 40 32, 070-201 97 10
Lars Högblom, verksamhetschef
054-61 42 37

Sammanfattning

Besöksadress

65182 Karlstad
None

Postadress

Landstinget i Värmland
Karlstad, 65182

Liknande jobb


31 May 2016

12 December 2016

12 December 2016