Arbetslivsinstitutet.se

Psykolog, legitimerad och/eller PTP-psykolog


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Vi tillämpar individuell lönesättning Heltid/Tillsvidareanställning

Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skol- och kulturkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter – en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Vi gör detta på både lärande och närande sätt. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna – för- och grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, elevhälsa, resursavdelning, kultur – bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet.

För att arbeta inom skol-och kulturkontorets verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från Belastningsregistret § 22. Utdraget begär du själv hos Rikspolisstyrelsen i Kiruna. Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.


Referensnummer 625

Tillsvidareanställning eller PTP-tjänstgöring

Skol- och kulturkontoret i Skellefteå kommun är ansvarig för att verksamheter inom för-och grundskola ges bästa förutsättningar för att kunna utveckla och leverera hög kvalitet i utbildningen så att barn/elever kan nå såväl sociala mål som kunskapsmål. Barn- och elevhälsan är ett komplement och en stödfunktion till föräldrar, barn/elever, personal och chefer inom förskola och grundskola. Barn- och elevhälsan sysselsätter cirka 40 medarbetare som är representerade av yrkesgrupper som läkare, skolsköterskor, psykologer, studie- och yrkesvägledare och kuratorer.

***** Arbetsuppgifter *****
Du bidrar konsultativt med psykologiska perspektiv i barn- och elevhälsaarbetet där barn och elevers bästa är i centrum. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande, för goda relationer mellan hem och skola samt ger stöd till föräldrar, pedagoger och rektorer. Du utför psykologiska utredningar samt ger handledning och konsultation till personal i för- och grundskola. Du samarbetar med andra myndigheter. Övriga uppgifter är utbildningsinsatser och utvecklingsarbete.

Du ingår i en grupp psykologer där kollegial handledning, yrkesträffar och samarbete är förutsättningar för likvärdighet och professionalitet i barn- och elevhälsaarbetet.

***** Kvalifikationer *****
Legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av arbete i för- och grundskola eller PTP-psykolog. Du är van att uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift. Du kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Som person är du positiv, engagerad och har framåtanda. Erfarenhet av kvalificerade psykologutredningar samt utvecklingsarbete är meriterande. Du är intresserad av att ingå i ett professionellt sammanhang där ditt deltagande och dina bidrag respekteras och efterfrågas. Körkort och tillgång till bil är ett krav.

Välkommen med ansökan som du gör via länken i den här annonsen

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbeds då vi sköter rekryteringen själva.

Kontaktpersoner på detta företaget

Gunilla Andersson, avdelningschef
0910-73 50 00
Sanna Richardsson, boendechef
0910-73 50 00
Maine Gustafsson, Kommunal
0910-73 50 00
Nina Gustafsson, SSR
0910-73 50 00
Stefan Persson, lärarförbundet
0910-73 50 00
Ulla-Maj Kågström, Vision
0910-73 50 00
Ann-Charlotte Lindgren, rektor
0910-73 50 00
Eva Maj Edin, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Mai-Ellen Andersson, rektor/förskolechef
0910-73 50 00, 070-268 37 92
Urban Lindmark, rektor
0910-73 50 00
Jenny Jonsson, förskolechef
0910-73 50 00
Susanne Olofsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Sofia Isaksson, rektor
0910-73 50 00
Göran Lööv, LR
0910-73 50 00
Marie Karlsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Inger Brännström-Johansson, rektor
0910-73 50 00, 070-397 90 95
Inger Lundström, rektor/förskolechef
0910-73 50 00
Carina Bergqvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Lars Hjalmarsson, rektor
0910-73 50 00, 072-579 38 21
Maria Bernsson, LR
0910-73 50 00
Mikael Johansson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Anna-Carin Östman, rektor
0910-73 50 00
Carina Bjurman, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Klas Nilsson, LR
0910-73 50 00
Göran Lundmark, rektor
0910-73 50 00
Annika Brännström, förskolechef
0910-73 50 00
Viktoria Israelsson Öhlund, rektor
0910-73 50 00
Malin Nyström, LR
0910- 73 50 00
Rickard Johansson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Gunnel Tegenfeldt, rektor
0910-73 50 00
Veronica Dahlberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Johanna Norlund, förskolechef
0910-73 50 00
Elisabeth Öhlund, rektor
0910-73 50 00
Johanna Lundqvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Annelie Hellgren, rektor
0910-73 50 00
Inger Gustafsson Lärarförbundet
0910-73 50 00
Roger Marklund, rektor
0910-73 50 00
Magnus Holmlund, Lärarnas Riksförbund
0910-73 50 00
Viktoria Nilsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Jan Söderström, för- och grundskolechef
0910-73 50 00
Monika Johansson, stabschef
0910-73 50 00
Anita Ericsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ann-Christine Wikström, Vision
0910-73 50 00
Cathrine Pålsson, vårdförbundet
0910-73 50 00
Lars-Gunnar Lindgren, SSR
0910-73 50 00
Per Moen, Skolledarförbundet
0910-73 50 00
Kerstin Steinwall, förskolechef
0910-73 50 00
Carina Lundqvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ulrika Johansson, rektor
0910-73 50 00
Helena Hanseklint, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Marie Lindfors, LR
0910-73 50 00
Lena Löfstedt, förskolechef
0910-73 50 00
Linda Leppiaho, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Viktoria Israelsson Ölund, rektor
0910-73 50 00
Linda Djärv, LR
0910-73 50 00
Åsa Lundman, förskolechef
0910-73 50 00
Katarina Granqvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Pia Martin, rektor
0910-73 50 00
Anneli Eriksson, Lärarförbundet
0910-73-50-00
Cathrine Lundmark, chef barn- och elevhälsa
0910-73 50 00
Karin Edeljung, chef familjehemsgruppen
0910-73 50 00
Kristin Jamai, rektor
0910-73 50 00
Charlotta Dahlqvist, rektor
0910-73 50 00
Therese Marklund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Susanne Marklund, rektor
0910-73 50 00
Anders Svedin, LR
0910-73 50 00
Jan Sehlstedt, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Per Nilsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Jenny Forsell, rektor
0910-73 50 00
Pia Liljemark-Mattsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ann Sofi Mattjus, förskolechef
0910-73 50 00
Camilla Norling, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Kåre Frimodig, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Malin Gustavsson. lärarförbundet
0910-73 50 00
Elisabeth Westerlund, förskolechef
0910-73 50 00
Lena Cederlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Tommy Tjärnkvist, förskolechef
0910-73 50 00
Lisa Wahlberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Louise Holmgren, HR-specialist
0910-73 50 00
Ann-Christine Wikström, bemanningsadministratör
0910-73 50 00
Hans Johansson, bemanningsadministratör
0910-73 50 00
Jan Söderström, för- och grundskolechef
0910-73 50 00
Britta Wiklund, Lärarnas Riksförbund
0910-73 50 00
Elisabeth Öhlund, facklig repr
0910-73 50 00
Per Moen, Skolledarna
0910-73 50 00
Magnus Olsson, LR
0910-73 50 00
Jenny Stenberg Enefjäll, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Åsa Åström, förskolechef
0910-73 50 00
Doris Hjelm, rektor
0910-73 50 00
Liliane Mannestål. Lärarförbundet
0910-73 50 00
Lina Almqvist, LR
0910-73 50 00
Malin Andersson Lundberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Marie Brodin, förskolechef
0910-73 50 00
Britt-Marie Wikberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Birgitta Ulfhielm, Lärarförbundet
0910-58 90 94
Per Moen, rektor
0910-73 50 00
Anette Holmgren, Lärarnas riksförbund
0910-73 50 00
Monica Hägglund, förskolechef
0910-73 50 00
Stefan Lindqvist, lärarförbundet
0910-73 50 00
Yvonne Frank, förskolechef
0910-73 50 00
Anita Gavelin, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Cathrine Lundmark, chef barn- och elevhälsa
0910-73 50 00
Thomas Hahr, SACO
0910-73 50 00
Helen Fältskytt, förskolechef
0910-73 50 00
Ann-Christine Johansson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Lena Norde, förskolechef
0910-73 50 00
Marie Stenqvist-Östlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Jeanette Nygren, rektor
0910-73 50 00
Elin Wiklund Lärarförbundet
0910-735000
Carina Strand, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Kerstin Steinwall, områdeschef
0910-73 50 00
Monica Karlsson, Vision
0910-73 50 00
Urban Lindmark, rektor
0910-73 50 00
Ilona Boström Lärarförbundet
0910-73 50 00
Charlotta Långsvens, rektor
0910-73 50 00
Inge Nilsson, LR
0910-73 50 00
Ulla Furberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Jenny Jonsson, förskolechef
0910-73 50 00
Linda Holmqvist, rektor/ förskolechef
0910-73 50 00
Carin Viklund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Stefan Eriksson, rektor
0910-73 50 00
Boel Lundholm, lärarförbundet
0910-73 50 00
Elisabeth Westerlund, förskolechef
0910-73 50 00
Eva Gustafsson, förskolechef
0910-73 50 00
Jeanett Westin Lärarförbundet
0910-735000
Jenny Eriksson, rektor
0910-73 50 00
Per Nilsson. Lärarförbundet
0910-73 50 00
Gudrun Nilsson, förskolechef
0910-73 50 00
Anna Lena Johansson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Inger Lundqvist Björnberg, rektor
0910-73 50 00
Cathrine Lundmark, utvecklingschef
0910-73 50 00
Anita Gunnarsson, SSR
0910-73 50 00
Per Nordh, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Nina Thunebro, rektor
0910-73 50 00
Ann-Christin Östlund, lärarförbundet
0910-73 50 00
Ann Lundgren, Lärarnas Riksförbund
0910-73 50 00
Nina Thunebro, rektor
0910-73 50 00
Ann-Christine Östlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Kerstin Steinvall, områdeschef
0910-73 50 00
Anita Ericsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Britta Wiklund, LR
0910-73 61 79
Gun Israelsson, Skolledarförbundet
0910-73 50 00
Per Moen, Skolledarförbundet
0910-73 50 00
Annelie Hellgren, chef
0910-73 50 00
Maria Hedström
070-296 27 26
Yvonne Backlin, medicinskt ledningsansvarig
0910-73 50 00
Ann Lundgren, LR
0910-73 50 00
Helena Lindmark, Lärarnas riksförbund
0910-73 50 00
Jan-Olov Lindvall, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Anna-Carin Östman, områdeschef Syd
0910-73 50 00
Eva Gustafsson, Skolledarföreningen
0910-73 50 00
Malin Gustafsson, Vision
0910-73 50 00
Thomas Hahr, Psykologförbundet
0910-73 50 00
Gun Israelsson, rektor
0910-73 50 00
Idha Karlsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Åsa Olsson, LR
0910-73 50 00
Cecilia Einarsdotter Larsson, boendechef
0910-73 50 00
Linda Nyberg, boendechef
0910-73 50 00
Stephan Sandberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ann-Christine Wikström, bemanningsadministratör
0910-73 50 00
Helén Steinwall, bemanningsadministratör
0910-73 50 00
Therese Wiklund, HR-specialist
0910-73 50 00
Ann-Christin Johansson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Helén Fältskytt, förskolechef
0910-73 50 00
Monika Johansson, stabschef
0910-73 50 00
Inger Brännström Johansson, rektor/förskolechef
0910-73 50 00
Annika Burstrand, förskolechef
0910-73 50 00
Helena Holmlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ann-Charlotte Lindgren, rektor
0910-73 50 00
Åsa Lundman, förskolechef
0910-73 50 00
Lena Löfstedt, områdeschef
0910-73 50 00
Jenny Jonsson, Lärarförbundets skolledarförening
0910-73 50 00
Asta Berg, förskolechef
0910-73 50 00
Gunnel Andersson Bergh, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Jenny Jonsson, förskolechef Byske
0910-73 50 00
Malin Gustavsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Nicklas Brorsson, rektor
0910-73 50 00
Doris Hjelm, rektor
0910-73 50 00
Liliane Mannestål, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Elisabeth Öhlund, rektor/förskolechef
0910-73 50 00
Per Moen, Skolledarförbundet
0910-73 50 00
Monika Johansson, stabschef
0910-73 50 00
Karin Wikman, SSR
0910-73 50 00
Annika Brännström, förskolechef
0910-73 50 00
Karin Bergström, förskolechef
0910-73 50 00
Liselotte Hultmar, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Lina Boman, Kommunal
0910-73 50 00
Kristin Jamai, rektor
0910-73 50 00
Anna Hedqvist, LR
0910-73 50 00
Eva Andersson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Maria Hedström, skolläkare
0910-73 50 00
Helene Lindberg Stenmark, rektor
0910-73 50 00
Susanne Stridsman, Lärarnas Riksförbund
0910-73 50 00
Nicklas Brorsson, rektor
0910-73 50 00
Göran Lundmark, rektor
0910-73 50 00
Mai-Ellen Andersson, rektor/förskolechef
0910-73 50 00
David Nilsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Inger Brännström Johansson, rektor
0910-73 50 00
Malin Andersson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Robert Djärv, LR
0910-73 50 00
Tommy Tjärnkvist, förskolechef
0910-73 50 00
Ulla Hägglund, förskolechef
0910-73 50 00
Magdalena Hedberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Kerstin Steinvall, områdeschef
0910-73 50 00
Hanna Birath, Skolledarföreningen
0910-73 50 00
Annica Granlund, Skolledarförbundet
0910-73 50 00
Stefan Eriksson, rektor
0910-73 50 00
Charlotta Dahlqvist, rektor
0910-73 50 00
Pia Liljemark-Mattson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Annica Granlund, rektor
0910-73 50 00
Elisabeth Marklund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Per Moen, rektor
0910-73 50 00
Astrid Holm, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Krister Gille, Lärarnas riksförbund
0910-73 50 00
Mari Lundborg-Sjöstedt, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Yvonne Frank, förskolechef
0910-73 50 00
Monica Hägglund, förskolechef
0910-73 50 00
Stefan Lindkvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Charlotta Lindström, vik rektor/förskolechef
0910-73 50 00
Pernilla Granström, rektor/förskolechef
0910-73 50 00
Elin Wiklund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Linda Holmqvist, förskolechef
0910-73 50 00
Åsa Lundman, förskolechef
0910-73 50 00
Katarina Grankvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Hanna Birath, rektor
0910-73 50 00
Ann-Christine Larsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Adam Larsson, barn- och elevhälsochef
0910-73 50 00
Anette Holmgren, LR
0910-73 50 00
Anna-Carin Larsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Viktoria Israelsson Ölund, rektor
0910-73 50 00
Malin Nyström, LR
0910-73 50 00
Lars Hjalmarsson, rektor
0910-73 50 00
Anders Bergström, förvaltningschef
0910-73 50 00
Carin Lundberg, ordförande kulturnämnden
0910-73 50 00
Helena Lundqvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ulrika Widerlund, rektor
0910-73 50 00
Gull Norberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Staffan Larsson, rektor
0910-73 50 00
Anders Danielsson, LR
0910-73 50 00
Anna Stenlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Gun Israelsson, rektor
0910-73 50 00
Jenny Eriksson, rektor
0910-73 50 00
Isabella Alenius, förskolechef
0910-73 50 00
Jenny Sundström, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Anna Burstedt, rektor
0910-73 50 00
Christina Persson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Nina Thunebro, rektor
0910-73 50 00
Michael Fahlesson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Annelie Hellgren, barn- och elevhälsochef
0910-73 50 00
Åsa Åström, förskolechef
0910-73 50 00
Louise Holmgren, HR-specialist
0910-73 50 00
Jeanette Nygren, rektor
0910-73 50 00
Ann Degerman, SSR
0910-73 50 00
Elisabeth Westerlund, förskolechef
0910-73 50 00
Ulrika Widerlund, rektor
0910-73 50 00
Torbjörn Jonsson, rektor
0910-73 50 00
Gunvor Andersson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Madelene Anefur - Marklund, avdelningschef
0910-73 50 00
Ingrid Boström, Vision
0910-73 61 69
Lisa Högdahl, Vårdförbundet
0910-73 50 00
Petra Sahlin, förskolechef
0910-73 50 00
Lena Holmgren, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Victoria Nilsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ola Junkka, chef Nykomsten och modersmålssamordnare
0910-73 50 00
Karin Rhenberg-Reedy, LR
0910-73 50 00
Mahnaz Fili, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Elisabeth Öhlund, rektor 3-5
0910-73 50 00
Doris Hjelm, rektor 6-9
0910-73 50 00
Therese Karlsson, LR
0910-73 50 00
Lisa Skoogh Jansén, chef personlig assistans
0910-73 50 00
Madelene Anefur Marklund, avdelningschef
0910-73 50 00
Gunnel Tegenfeldt, rektor
0910-73 50 00
Richard Johansson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Christer Olofsson, Kulturskolechef
0910-73 50 00
Boel Nilsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Karolina Fällman, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Sofia Isaksson, rektor
0910-73 50 00
Claes Grenholm, LR
0910-73 50 00
Lars Åberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Magdalena Holmkvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Helena Lundqvist, Lärarförbundet (vikariatet på Tallbacken)
0910-73 50 00
Malin Johansson, Lärarförbundet (vikariatet på Skogsbrynet)
0910-73 50 00
Eva Marie Strömberg, förskolechef
0910-73 50 00
Tommy Tjärnkvist, förskolechef/rektor
0910-73 50 00
Mari Granlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Susanne Stridsman, LR
0910-73 50 00
Cecilia Einarsdotter-Larsson, boendechef
0910-73 50 00
Ingrid Boström, Vision
0910-73 50 00
Lena Löfstedt, områdeschef
0910-73 50 00
Susanne Marklund, områdeschef
0910-73 50 00
Birgitta Zakrisson, Vision
0910-73 50 00
Inger Brännström Johansson, förskolechef/rektor
0910-73 50 00
Jeanette Hedlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Elisabeth Öhlund, rektor
0910-73 50 00

Ansök

Sista ansökningsdatum: 14 March 2014

Skellefteå kommun Skol- och kulturkontoret

Besöksadress

Trädgårdsgatan 6
None

Postadress

None
Skellefteå, 93185

Liknande jobb


Skaraborgs Sjukhus, .. 12 May 2016 Vi söker legitimerad psykolog till BUP i Falköping
Habilitering & Hälsa.. 5 December 2016 Psykolog
Landstinget Dalarna 11 October 2016 Psykolog/Samtalsterapeut VC Britsarvet/Grycksbo