Psykolog till Burlövs centrala elevhälsa

Arbetsbeskrivning

Burlövs kommun
Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.

I Burlövs kommun arbetar vi alla utifrån en värdegrund där vi ger ett gott bemötande till varandra och de personer som vi möter i vårt arbete. Vi möter varandra på ett likvärdigt sätt som präglas av respekt, vänlighet och förståelse för varandras olikheter. Vi ger en god service till våra medborgare på ett professionellt sätt, där dialogen lägger grunden till förbättringar i våra verksamheter och vårt arbete.

Vårt uppdrag är att ge service till kommunens invånare och göra det med hög kvalitet.

Nu utökar vi vår centrala elevhälsa med en psykologtjänst för att verksamheterna ska kunna fortsätta utveckla goda tillgängliga lärmiljöer. Det centrala teamet består idag av två psykologer och tre specialpedagoger samt fem skolsköterskor. Fokus i arbetet ligger på förebyggande och hälsofrämjande insatser vilket främjar barns och elevers lärande, utveckling och hälsa, från det lilla barnet och uppåt genom förskole- och skolåren.

Som psykolog i vår centrala elevhälsa har du en central anställning men kommer att ha ett nära samarbete med och arbeta på uppdrag av skolledarna på våra förskole- och skolenheter.


ARBETSUPPGIFTER
Som psykolog i Burlövs centrala elevhälsa får du stor frihet att tillsammans med dina kollegor lägga upp dina uppdrag där du förväntas arbeta både självständigt och i samarbete med andra professioner i ärenden från förskola till gymnasiet IM programmet.

Du planerar och genomför kompetenshöjande insatser på olika organisatoriska nivåer utifrån organisationens och verksamheternas behov
Du arbetar konsultativt och handleder olika personalgrupper med syfte att utveckla arbetssätt som ger våra barn och elever en optimal inlärningsmiljö. Du genomför kartläggningar och utredningar utifrån behov och bidrar till goda planeringar och anpassningar för barnets och elevens behov och lärande. Du bistår verksamhetschef för central elevhälsa i arbetet med underlag och förslag till beslut om tilläggsbeloppsansökningar.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar genom tvärprofessionellt elevhälsoarbete.

Du har erfarenhet att handleda kring olika förhållningssätt så som till exempel CPS och lågaffektivt bemötande. Bred erfarenhet av konsultativa insatser och handledning av personalgrupper kring barn och elever med komplicerade inlärningsbehov är meriterande.
Du har erfarenhet av att utifrån elevens behov genomföra utredningar.

Burlövs medvetna satsning på att utveckla goda tillgängliga lärmiljöer kräver att du är en person med stort engagemang för och vilja att profilera elevhälsofrågorna. Friheten att i samråd med kollegor och skolledare utveckla goda arbetsformer kräver att du är flexibel och samtidigt har förmåga att göra professionella prioriteringar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Burlövs kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Burlövs kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Anna Mauléon
040-625 66 06
Rektor Pia Bang
040-625 66 07
Rektor Inger Ljungbro
040-439261
Rektor Inger Ljungbro
040-6256261
Rektor Ninda Menkus
0709-639338
skolsekreterare Belma Resic
040 -6256222
Samordnare Marie-Louise Hasselgren
040-43 91 51
Rektor Dalslundskolan Cecilia Wickenberg Rosengren
040-625 66 04
Rektor Inger Ljungbro
040-625 62 61
Utvecklingsledare Sandra Tauberman
040-62 56 292
Förskolechef Virvelhuset Ami Cronqvist
0709-639367
Utvecklingsledare Sandra Tauberman
040-62 5 62 92
Skolsekreterare Nada Todorovic
040-625 66 02
Skolassistent Kristina Möller
040-625 66 01
Chef Centrala elevhälsan Marie Mårtensson
040-625 61 51
Chef för kvalitetsteamet Sandra Tauberman
040-625 62 92
Specialpedagog Britta kaleta
040-625 62 62

Sammanfattning

Besöksadress

Kärleksg 6, Medborgarhuset Arlöv
None

Postadress

Box 53
Arlöv, 23221

Liknande jobb


31 May 2016

12 December 2016

12 December 2016