Psykolog till länsövergripande OCD-team inom BUP Halland

Arbetsbeskrivning


Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri, som sedan 2003 är samlad i en egen, länsövergripande förvaltning. Här ingår barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatrisk öppenvård samt vuxenpsykiatrisk heldygnsvård. Psykiatrin Halland har ca 650 medarbetare med en omsättning på ca 500 Mkr. Psykiatrin leds av en förvaltningschef, verksamhetschefer samt avdelningschefer. Vårt valspråk är: ”Psykiatrin Halland - i ständig förbättring”.
Var med om ett spännande och utmanande arbete med att fortsätta att utveckla psykiatrin!

Barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag är att erbjuda utredning, vård och behandling för barn och ungdomar 0-17 år med psykisk ohälsa och behov av insatser på specialistnivå. Vi arbetar tvärprofessionellt utifrån psykiatrisk diagnostik och låter farmakologiska, psykologiska och psykosociala behandlingsinsatser komplettera varandra. Handledning erbjuds all personal inom verksamheten. Möjligheter till vidareutbildning ges utefter verksamhetens behov.

Vi söker en ny medarbetare med placering i vårt länsövergripande OCD-team. Övervägande arbetsuppgifter ligger i OCD-teamet men, då vi är små enheter, förekommer arbetsuppgifter i övrig länsövergripande verksamhet. OCD-teamet tar emot patienter från hela Halland varför placeringsort kan diskuteras. BUP Halland har mottagningar i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg samt Halmstad.


ARBETSUPPGIFTER
Bedömning och behandling av barn och ungdomar med OCD-problematik. Behandlingsarbetet sker utifrån KBT-inriktning och bedrivs både på mottagning och i patientens hem. Vidare ingår neuropsykologisk utredning och bedömning som en del i tvärprofessionell neuropsykiatrisk utredning. Höga krav ställs på självständigt arbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med inriktning KBT och erfarenhet av OCD-behandling samt neuropsykologisk utredning. Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet är önskvärd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Körkort erfordras.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jan Johansson, avdelningschef BUP Falkenberg
0346-56125
Kristina Öberg, avdelningschef BUP Kungsbacka
0300-565232
Maria Wedell, psykolog
vxl 035-131000
Kristian Santesson, avdelningschef
035–13 17 66
Magnus Oléni, verksamhetschef
070-346 37 57
Biträdande avdelningschef Jennie Kihlman
072-51 20 928
Förvaltningschef Goran Delic
0729-73 86 81
Biträdande Avdelningschef Jennie Kihlman
072-512 09 28

Sammanfattning

Besöksadress

30238 Halmstad
None

Postadress

Box 517
Halmstad, 30238

Liknande jobb


Legitimerad psykolog till Minnesmottagning!

Legitimerad psykolog till Minnesmottagning!

22 maj 2020

Psykolog

Psykolog

22 maj 2020

Psykolog till Habiliteringscenter Sollentuna, barnverksamhet

Psykolog till Habiliteringscenter Sollentuna, barnverksamhet

20 maj 2020

Psykolog till Barnhälsan, Förskoleförvaltningen

Psykolog till Barnhälsan, Förskoleförvaltningen

20 maj 2020