Arbetslivsinstitutet.se

Psykolog till Mödra- och Barnhälsovården, Barn och Ungdomspsykiatrin


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Barn och Ungdomspsykiatrin i Blekinge arbetar tvärvetenskapligt, vilket innebär ett familjeterapeutiskt, kognitivt, psykodynamiskt, interpersonellt samt neuropsykologiskt förståelseperspektiv. Nu söker vi dig som tycker att det verkar spännande och utmanande att arbeta i en verksamhet med olika professioner där vi alla har ett engagemang för barn/ungdomar och dess familjer samt sätter dessa i fokus. Vår klinik består av öppenvårdsmottagningar i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby samt mellanvård i Karlskrona och Karlshamn. På kliniken har vi utöver vanligt mottagningsarbete med familjesamtal och individuella samtal också mellanvård med intensivt familjearbete, föräldrautbildningar samt spädbarnsverksamhet. Vi har DBT-team och NP-team.

Vår Spädbarnsverksamhet som finns inom BUP jobbar med framför allt med anknytningsarbete med späda barn och deras föräldrar. Detta sker i nära samarbete med våra Mödra-Barnhälsovårdspsykologer. Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna tillhör organisatoriskt BUP, vilket ger bra förutsättningar för samarbete mellan dessa och spädbarnsverksamheten och en stimulerande arbetsmiljö genom kontakten med psykologkolleger inom BUP.

Verksamheten har en heldygnsvård belägen i Karlskrona. Vi bedriver ett nära samarbete med vuxenpsykiatrin och habiliteringen vilka ingår i samma förvaltning som oss. Samverkan sker också med andra inrättningar utanför vår egen verksamhet såsom skola, socialvård, primärvård och barnklinik.

Vi är måna om att ha en verksamhet som är flexibel och anpassad för att sätta barnet/ungdomen och familjens behov i fokus. Det är viktigt för oss att våra medarbetare är intresserade av att vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterad vad gäller nya rön och aktuell forskning inom området specialistpsykiatri för barn och ungdomar. Som medarbetare hos oss kommer du att få möjlighet till kontinuerligt lärande och utveckling. Handledning i ditt arbete är för oss en självklarhet.

Vi behöver rekrytera en ny psykolog till oss då en på väg att flytta. Vi vill i detta läge hålla öppet för dej som är intresserad att komma och jobba hos oss att beskriva vilket område du är mest intresserad att jobba inom, då vi behöver psykologinsatser både inom det vanliga BUP-mottagningsarbetet, MHV/BHV-psykologområdet samt psykologarbete inom vår spädbarnsverksamhet. Vi tänker oss sedan att vi kan erbjuda psykologarbete inom en kombination av dessa områden delvis utifrån ditt eget intresse, erfarenhet och/eller kompetens.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter BUP-mott: Du får inom ramen för ett öppenvårdsteam arbeta med psykologiska uppgifter såsom utredning, diagnostik, behandling och konsultation gentemot barn, ungdomar och deras familjer. Du får även delta i olika samverkansformer med ovan nämnda andra inrättningar. Klinikens mål är att erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande och utveckling som psykolog och medarbetare genom t.ex. utbildning och handledning.

Arbetsuppgifter MHV/BHV-psykolog: Förebyggande arbete inom Mödra-och Barnhälsovården genom
stöd/rådgivning samt behandlingsinsatser till föräldrar och blivande föräldrar.
Konsultation/handledning och fortbildning till barnmorskor/MVC och distriktssköterskor/BVC. Utvecklingsbedömning samt medverkan i metodutvecklingsarbete.

Arbetsuppgifter Spädbarnsverksamheten: Samtalsstöd till föräldrar, deltagande i anknytningsarbete och stöd till de två medarbetarna som arbetar mer praktiskt i spädbarnsarbetet.

Du kommer att få jobba i en kombination av två av ovanstående områden.


KVALIFIKATIONER
Legitimerad Psykolog. Leg psykoterapeut, specialistkompetens och/eller erfarenhet av psykoterapeutiskt och barnpsykiatriskt arbete, samt psykologutredningar med barn, ungdomar och familjer är önskvärt Erfarenhet av psykologarbete vid Mödra-och barnhälsovård och angränsande verksamheter är även det önskvärt. Utbildning i Spädbarnspsykolog är ett plus liksom utbildning i Havandeskapspsykologi.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort erfordras

Kontaktpersoner på detta företaget

Jimmy Ridell
0455-734392
Viveka Söderdahl
0454-732165
Maj-lis Olsson
0454-732174
Bodil Ohlsson
0455-736686
Karin Magnusson
0454 - 73 12 27
Petra Nordberg

Gunilla Persson
0455 - 73 16 72
Björn Davidsson
0454 - 73 34 66
Christina Wieslander
0455-73 59 83
Niklas Ankarberg
0455-736020
Rune Olsson
0456 - 73 12 24
Heléne Wadenborg - Elbaz
0456 - 73 12 22
Verksamhetschef Jens Boäng

Vision Klas Gustavsson
0457-736082
Psykologförbundet Gunilla Kvarnström
0455-735836
Akademikerförbundet SSR Anette Smiding
0455-735850
Vårdförbundet Gunilla Månsson
0455-302981
Avdelningschef Karlskrona Jimmy Ridell
0455 - 73 43 92
Verksamhetschef Maj-Lis Olsson
0454 - 73 21 74
Avdelningschef Heidie Svensson
0454 - 73 28 67
Verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin västra Blekinge Karin Magnusson
0454 - 73 28 20
Vårdförbundet Linda Olausson
0454 - 73 28 66
Verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin västra Blekinge Karin Magnusson
0454 - 73 28 20
Avd.chef Petra Nordberg

leg. arbetsterapeut Margareta Müller Winter
0454 - 73 34 36
Avdelningschef - Karlshamn Viveka Söderdahl
0454 - 73 21 65
Sjukgymnast (SACO) Marie Edvardsson
0454-73 21 67
Verksamhetschef, BUP Jens Boäng
0734-47 16 76
Psykolog, Psykologförbundet Eva Persson
0457 - 73 15 62
Avdelningschef Rune Olsson
0456 - 73 12 24
Vårdförbundet Emma Viksten
0454-732837
Vision Ann-christine Johansson
0455-736685
Verksamhetschef, Habiliteringen Maj-lis Olsson
0454-732174
Avdelningschef, Habiliteringen Karlshamn Viveka Söderdahl
0454-732165
SACO Karin Rasmussen
0455-734371
Verksamhetschef, Habiliteringen Maj-lis Olsson
0454 - 73 21 74
Verksamhetschef, VUP Väst Karin Magnusson
0454-731227
Vision Anna-Lena Håkansson
0454-73 28 72
FSA Martin Gustafson
0455-73 63 22
SSR Marita Jerserup
0455 - 734680
Avdelningschef, mottagningen Karlshamn Kerstin Ung Westergaard
0454 - 73 28 22
Leg. psykolog Jennie Eriksson
0454 - 73 28 23
Avdelningschef BUP Väst Lars Persson
0454-73 28 87
Verksamhetschef, BUP Jens Boäng

Avdelningschef Katharina Granroth

Verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin västra Blekinge Karin Magnusson
0454 - 731227
Verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin västra Blekinge Karin Magnusson
0734-38 69 76
Verksamhetschef Vuxenpsykiatrin östra Blekinge Carina Söderholm
0734-47 16 11
Verksamhetschef Mari Söderström
0734-47 16 15
Psykolog Magnus Thern
0455-73 59 28
Personalkonsult Bodil Gustafsson
0455-73 61 17
Personalkonsult Frida Franksson
0455-73 40 98
Verksamhetschef Vuxenpsykiatrin västra Blekinge Karin Magnusson
0454 - 73 12 27
Verksamhetschef Länsgemensam psykiatri Mari Söderström
0734-47 16 15
Verksamhetschef Vuxenpsykiatrin västra Blekinge Karin Magnusson
0454 - 73 12 27
Avdelningschef Christer Andersson
0455-73 59 60

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 16 March 2014
Ange referens: A379208
Övrigt: Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Detta underlättar hanteringen av inkomna ansökningar. Var noggrann när du fyller i ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du har sökt första gången, kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Landstinget Blekinge, Psykiatri och habilitering

Besöksadress

37181 Karlskrona
None

Postadress

Bättringsvägen Wämö Center
Karlskrona, 37181

Liknande jobb


Psykolog Landstinget Sörmland 20 February 2014 Psykolog
Psykolog alternativt kurator med KBT-kompetens CAPIO CITYKLINIKEN M.. 20 February 2014 Psykolog alternativt kurator med KBT-kompetens
Psykolog till Skolfam, Angered Göteborgs stad, SDF .. 20 February 2014 Psykolog till Skolfam, Angered
Psykolog Barn-och ungdomspsyk.. 20 February 2014 Psykolog