Psykolog till psykiatriska mottagningen, Hudiksvall

OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


Arbetsbeskrivning

Landstinget Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en god arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Hos oss får du utveckla dina kunskaper i en dynamisk verksamhet med generösa personalförmåner.

Hälso- och sjukvården är indelad i fyra länsövergripande divisioner som omfattar större delen av vår verksamhet. Utbildning på våra folkhögskolor, kultur och kommunikationer är andra viktiga delar, liksom folktandvården om drivs som ett landstingsägt bolag.

Vi bygger för framtiden och satsar mer än en miljard kronor i nya och bättre lokaler de kommande åren. Till exempel står Sveriges modernaste operationshus klart i Gävle under 2014, och i Hudiksvall bygger vi om för bland annat dialysverksamhet och medicinsk dagvård.

Den psykiatriska verkamheten ingår i Division Medicin-Psykiatri som har cirka 1500 medarbetare inom sex verksamhetsområden där internmedicin, kardiologi, läkarsekreterare, specialmedicin, vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri ingår.

Psykiatriska mottagningen ansvarar för att i den öppna psykiatriska vården bedriva insatser som främjar hälsa och ger ökad livskvalitet. Behandlingsmetoderna skall vara evidensbaserade och utbudet skall vara mångsidigt. Verksamheten skall präglas av gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat. Du kommer att arbeta i ett allmänpsykiatriskt team bestående av läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, skötare och medicinska sekreterare.

Arbetet sker i samarbete med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt i samverkan med andra offentliga verksamheter.

Psykiatriska mottagningsverksamheten i norra Hälsingland har en ny organisation med en gemensam mottagning i Hudiksvall. I Bergsjö och Ljusdal finns filialverksamhet som tillhandahåller specialistpsykiatriska insatser till patienter med långvarig och låg funktionsnivå, så som exempelvis psykosproblematik. Organisationsförändringen har inneburit bättre möjligheter till specialisering i multiprofessionella team.

Mottagningen har 6,5 psykologtjänster med en kompetensspridning av både PTP-psykologer och psykologer med mångårig specialistpsykiatrisk erfarenhet. Vi söker nu 2 psykologer till våra allmänpsykiatriska behandlingsteam utifrån en pensionsavgång, samt att en av våra psykologer beslutat sig för att återvända till hemort.

Med cirka 6500 anställda är Landstinget Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!


ARBETSUPPGIFTER
Bedömning, utredning, diagnostik och psykologisk/psykoterapeutisk behandling.
Du förväntas även delta i verksamhetens utvecklingsarbete.


Landstinget Gävleborg använder sig av e-rekrytering.
Uppgifterna sparas enligt personuppgiftslagen (PUL) och du behöver inte fylla i dem igen om du ska söka ett jobb hos oss vid ett senare tillfälle. Däremot kan du enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill.

Alla dina ansökningar sparas under din egen inloggning på www.offentligajobb.se där du även når ditt CV. Givetvis är det bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden


KVALIFIKATIONER
Leg psykolog gärna med KBT-inriktning. Erfarenhet av specialistpsykiatri inkluderande strukturerad diagnostik och utredning är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Kontaktpersoner på detta företaget

Linda Reit, Vårdenhetschef
0650-293 04
Bengt Öquist,Kurator
0650-924 63
Daniel Winsjansen,SSR
026-15 65 69
Roger O Nilsson, Divisionschef
026-63 70 37
Liselotte Ehn, Vision
070-287 57 37
Anna Bergström,Vårdförbundet
072-560 16 74
Irma Numelin, Kommunal
070-394 52 02
Ulrika Månsson, SACO
070-394 52 02
Ritva Jokela, GHLF
072-525 50 88
Cecilia Vennberg, Lärarförbundet

Carina Asp,vårdenhetschef
070-265 62 12
Siv Forslin, Vision
0278-388 57
Josefine Jansson, Kurator
0651-170 35
Anna Nordenfors, Psykolog
0650-924 80
Ylva Strömbom, SP
026-15 49 41
Christina Andersson,Vårdenhetchef
0278-380 40
Mette Myrberg,sektionsledare
0278-384 98
Ann-Britt Eriksson,Vårdförbundet
0278-384 98
Siv Båtman,Vårdenhetschef
026-15 30 16
Gry Tjervaag, VEC
026-15 48 57
Lena Paulsson, sektionsledare
026-15 48 08
Ritva Fridell, Vårdförbundet
026-15 65 96
Susan Persson,Vårdenhetschef
0650-925 65
Linda Dolk,Vårdförbundet
0650-920 66
Hanna Höghielm, Verksamhetschef
070-261 22 90
Susanne Andersson,Vårdförbundet

Kristina Nilsson, vårdenhetschef
070-366 07 26
Hanna Dolk, Vision
0650-923 06
Björn Augustsson, Vårdenhetschef
026-15 46 25
Lisbeth Eriksson, Medicinsk sekreterare
026-15 83 50
Anna Bodell, Medicinsk sekreterare
026-15 83 19
Annili Sundberg, Vision
026-15 35 80
Monica Hedlund, vårdenhetschef
026-15 42 69
Lotta Eriksson, Vision
026-15 51 35
Susan Persson, vårdenhetschef
0650-925 65
Linda Dolk, Vårdförbundet
0650-920 66
Anna-Karin Wilhelmsson, Vårdförbundet
0650-920 66
Marie Nordh
026154799
Kristin Ahne
026-155306
Liselotte Ehn, Vision
026-150171
Berit Nilsson, SSR
026-158073
Kerstin Bäckström, vårdenhetschef
026-15 80 96
Maria Lindström, Vårdförbundet
026-15 44 54
Liselotte Ehn,Vision
026-15 01 71
Åsa Håkansson,Psykologförbundet
026-15 75 58
Ralph Veltenaar,VEC
0297-572528
Nina Boström, FSA
0290-34055
Ingela Hammarberg,Vårdenhetschef
026-157652
Lotta Wallin,Vårdförbundet
026-158550
Anna Lindqvist,tf länsbibliotekschef
026-15 58 06
Ann Östman (även kontakt för tjänst A)
026-15 78 54
Tinne Wennerholm (kontakt för tjänst B
026-155981
Kerstin Silfverberg,Vårdenhetschef
026-15 01 31
Ann-Cathrine Larsson,Vårdenhetschef
0651-17097
Gerd Mickelsson
0730-257727
Catharina Estander,Vårdförbundet
070-6010812
Irma Numelin, Kommunal
0650-925 50
Caroline Engberg, Vårdenhetschef
026-15 47 61
Erica Mickelsson, FSA
0650-920 12
Rigmor Lönnberg,VEC Kirurg mottagningen
070/2093005
Marju Sjöberg,Vårdenhetschef
026-531033
Margareta Lemoine
026158051
Sandra Gonzalez Hedrén,Vårdenhetschef
0270-77716
Susanne Axlund Andersson ,Vårdförbudnet
070-2092586
Carlotte Riding,Vårdförbundet
072-5242294
Benny Hedlund, Vårdenhetschef
073-025 4407
Christina Ceder, Vårdenhetschef
070-650 34 08
Anna Sjöland Sundin, Läkarförbundet

Carina Rönnemark,Vårdenhetschef
0650-92652
Kerstin Mälstam Sterner,vårdenhetschef
026-154213
Susanne Axlund Andersson ,Vårdförbundet
070-209 25 86
Maria Raddum, Vårdförbundet lokalt på Hud
026-15 42 14
Ingela Englund,Vårdenhetschef
026-15 76 28
Carina Thyr Amnell, Distriktssköterska
026-157761
Eva Östlund, Vårdförbundet

Birgitta Wåhlstrand,Rektor
0290-34042
Gunilla Friberg Carstensen,SFHL
070-676 99 18
Nina Meijer, Lärare
070-458 46 18
Gunilla Jägergård, SFHL
070-563 72 76
Raul Johnson,Enhetschef
026-15 57 12
Elinor Bergström Falk,Bibliotekarie
0650-92965
Inger Bodin , Ledarna
070-686 81 00
Lisa Bäck,SACO
070-375 25 69
Johanna Borgström,VEC 109 Stroke
026-15 30 65
Maria Smedberg,vårdförbundet
026 - 150332
Ann-Kristin Lundström, Medicinsk sekreterare
0650-924 61
Ingrid Olsson, Medicinsk sekreterare
0651-170 33
Liselotte Ehn, Vision
026-15 01 71
Carina Rönnemark, Vårdenhetschef
0650-926 52
Lena Lundahl, VEC
072-240 60 66
Märtha Persson, Medicinsk sekreterare
026-15 65 67, 15 83 54
Björn Augustsson, Vårdenhetschef Södertull
026-15 46 25
Rolf Lindström, Vårdenhetschef
070-292 27 86
Catarina Hallberg, Vårdförbundet
072-565 68 69
Susanne Cliffoord Karlsson, Verksamhetschef
026-27 82 81
Lena Vesterberg, GHLF
070-635 75 59
Eva Seger, VF
0290-340 34
Anna-Lena Axelsson, Vision
0290-340 23
Nina Boström, FSA
0290-340 55
Kentove Frenell, Vårdenhetschef avd 10 B

Elin-Love Rosengren, Verksamhetschef
070-586 67 39
Ulrika Månsson, FSA
026-15 35 82
Maria Johansson, projektledare
070-659 57 16
Kerstin Sterner Mälstam, Vårdenhetschef
026-15 42 13
Maria Ruddum, VF
026-15 42 14
Marie Bergsten, Vårdenhetschef
0650-968 49
Pernilla Harrysson, FSA
0650-923 91
Divisonschef Helena Björkman
026-637030
Vision Hanna Dolk
026-154000
Vårdförbundet Gunilla Melin

Kommunal Ann-Cathrin Eriksson
026-154000
GHLF Karin Hellberg Östling
026-154000
Pia Axberg Boström, Vårdenhetschef
0650-290 26
Maria Rune, Sekreterare
026-15 47 67
Kristina Olsson, Vision
0650-924 24
Marie Nordh, Vårdenhetschef
026-15 47 99
Liselotte Ehn, Vision
026-15 01 71
Pernilla Delcomyn, SSR
0650-927 34
Avdelningschef Jörgen Dahl
026-155986
Filmkonsulent Hanna Krantz
026-155908
SACO Ann Östman
026-157854
Vision Helén Rangsmo Lundvall
026-155988
Kerstin Bäckström, Vårdenhetschef
026-15 80 96,
Maria Lindström, Vårdförbundet
026-15 44 54
Elin Hedborg, Vårdenhetschef
026-66 47 35
Maria Davik, Psykolog
026-15 01 20
Pontus Olerud, Psykologförbundet
026-66 47 29
Sofia isaksson, Sjuksköterska
070-274 87 60
Ellen Bergsten, Sjuksköterska
026-15 45 76
Robert Bosnjak, Vårdförbundet
026-15 30 74
Elsa Hansson, VEC Dagkirurgen
026-27 81 96
Oskar Bondesson, VEC Ambulansen
026-27 81 90
Carina Hedlund, Vårdförbundet
026-27 84 84
Agneta Freiman, Vårdförbundet
070-597 94 61
Lena Johansson, Vårdenhetschef
076-107 22 00
Åsa Avaki, Leg. psykolog
026-27 85 17
Benny Fröjd, Psykologförbundet
026-15 75 33 mån-ons
Caroline Engberg, Vårdenhetschef
026-15 47 61
Patrik Arvidsson, SP
026-15 58 85
Ann-Catrin Sundgren, Vårdenhetschef
026-15 50 55
Ulrica Wallin, Vision
0650-920 58
Elsmari Julin, Förvaltningschef
070-523 72 57
Maivor Unosson, SFHL/Lärarförbundet
072-535 31 35
Hans Westlund, LR
072-535 31 36
Anna Larsson, Vision
072-535 28 31
Catarina Broddesson, Kommunal
0650-367 55
Therese Martinell, Vårdenhetschef
026-15 43 54
Linda Reit, Vårdenhetschef
0650-293 04
Kjell-Ove Persson, Sjuksköterska
0651-170 40
Per Danielsson, Vårdförbundet
0650.924 64
Gunbor Persson, Verksamhetschef
026-15 49 15
Irene Strandqvist, Vårdförbundet
070-281 74 14
Ann-Christine Larsson,Kommunal

Magnus Hjelm ,GHLF

Rolf Lindström, Vårdenhetschef
070-292 27 86
Stephanie Poysti,Psykolog
0270-775 50
Ingrid Roswall,Psykolog
0270-775 44
Daniel Winsjansen,SACO
026-15 65 69
Anette Lund, Läkarchef
026-15 44 38
Timo Langesten, Studierektor

Henrik Wallander, GHLF

Joachim Lindgren, Verksamhetschef
026-15 48 49
Anders Wilkenson, Vision
026-15 48 54
Erica Kaptens, Vårdförbundet
026-15 48 70
Michiel Dooper, GHLF
026-15 48 80
Cecilia Vennberg, Lärarförbundet

Maria Åkermark, Arbetsterapeut
026-15 30 21
Susan Persson, vårdenhetschef
0650-925 65
Linda Dolk,Vårdförbundet
0650-920 66
Irene Silverlo,Vårdenhetschef
026-15 48 62
Eva Danielsson,Medicinsk selreterare
026-15 48 43
Lotta Eriksson, Vision
026-15 80 78,
Susanne Cliffoord Karlsson, Verksamhetschef
026-27 82 81
Lena Vesterberg,GHLF

Gunvor Persson, Verksamhetschef
026-15 49 15
Peter Wallström,Saco
026-15 49 05
Solveig Rönn, Kommunal
026-15 46 38
Linda Claesson, Vårdförbundet
026-15 46 38
Siv Båtman,Vårdenhetschef
026-15 30 16
Anna Bergström, Vårdförbundet
026-155329
Göran Rosén,Vårdenhetschef
072-71 35 997
Mait Axman,Chefsstöd
026-154480
Alf Sjöholm,Vårdförbundet
026-15 44 92
Monica Hofvestam,Vårdenhetschef
026-15 46 82
Kristiina Stenberg,Vårdförbundet
026-15 41 16
Märit L Mörk, Verksamhetschef
0650- 92675
Karin Nilsson,Distriktssköterska
0650-929 77
Ann-Marie Löthmyr, Undersköterska
0650-926 23
Barbro Vestin, SACO
0650-918 29
Per Kronmann, GHLF
0270-733 88
Siv Forslin, Vision
0278-388 57
Sven Strandberg, LSR
0650-366 27
Monika Ölander, Vårdenhetschef
0278- 38105
Janeth Roos, Vårdförbundet
0278-38 104
Lars Källgren, Enhetschef Bygg och Fastighetsdri
026 53 10 24
Johan Hansson,Versamhetschef
026-15 78 36
Inger Bodin , Ledarna
070-686 81 00
Eva Charlotte Eriksson, Vision
026-15 51 35
Lisa Bäck, SACO
070-375 25 69
Irma Numelin, Kommunal
0650-925 50
Anna Bergström, Vårdförbundet
072-560 16 74
John Mälstam, Verksamhetschef
026-15 40 82
Lisa Bäck, SACO
070-375 25 69
Linda Reit, Vårdenhetschef
0650-293 04, 070-6740860
Bengt Öquist,Kurator
0650-924 63
Eva Eriksson, Kurator
0650-924 82
Daniel Winsjansen,SSR
026-15 65 69
Maud Ramsby, Tf. Vårdenhetschef
076-105 57 34
Karin Tomassone, Sjuksköterska
0651-186 55
Charlotte Ridling, Vårdförbundet
072-524 22 94
Marie Eriksson,Förvaltningsledare
026-15 49 90
Håkan Lund,Vårdenhetschef
026-1530 28
Linda Claesson, Vårdförbundet
026-15 46 38
Solveig Rönn, Kommunal
026-15 46 42
Carina Rönnemark, Vårdenhetschef
0650-926 52, 070-517 35 70
Eva Charlotte Eriksson, Vision
026-15 51 35, 070-2177253
Kjell Karlsson,Verksamhetschef
070-611 00 27
Einar Mägi, GHLF

Malin Grohp,Vårdförbundet

Yvonne Öström ,SACO

Ann-Christin Larsson, Vårdenhetschef
0650-92347, 076-146 26 75
Agneta Danielsen,Vårdenhetschef
0650-925 22, 070-633 53 08
Gunilla Larsson,Vårdförbundet
0650-923 19
Therese Brunzell, Vårdförbundet
0650-923 19
Per Lindberg,Vårdenhetschef
0650-29071, 070-2923989
Anna-Lena Edorsdotter, Psykolog
0650-92452
Sara Ternsjö, psykolog
0650-92455
Viola Norrbin, SACO
0278-38789
Anna Gustavson, Vårdenhetschef
026-15 49 29, 070-6960209
Kristina Davidsson,LSR
0650-29011
Liselotte Hedin, LSR
026-15 49 34
Pia Axberg Boström, Vårdenhetschef
0650-290 26, 070-256 64 66
Barbro Nordin, Vårdenhetschef
0650-924 03, 070-277 58 38
Roger O Nilsson, Divisionschef
026-63 70 37
Marie Öberg, SACO
026-15 58 72
Ritva Jokela, GHLF
073-028 43 18
Marianne Undvall, Vårdenhetschef
0270-733 93, 070-347 25 91
Ulrika Hägerlind, FSA
070-6022861
Marie Bergsten, Vårdenhetschef
0650-968 49, 070-579 28 40
Anette Tjernberg-Nordlund, FSA
026-154994
Ulrika Månsson, FSA
026-15 35 82, 072-5255088
Sara Dahlin, Naturvetarna
0650-92870
Eva Risén,Vårdenhetschef
0650-929 09
Elisabeth Hellstrand-Hörnfeldt,Vårdförbundet
0650-920 61, 070-228 64 96
Johanna Borgström,Vec109 Stroke
026 - 15 30 65
Walentin Lindholm,Tf VEC 109 stroke
070- 600 85 15
Maria Smedberg,vårdförbundet
026 - 15 03 32
Janne Kling,Vårdförbundet
026-27 82 50
Jörgen Edsvik,Utvecklingsstrateg miljö/handlägga
070-167 57 88
Susan Persson, vårdenhetschef
0650-925 65, 070-619 25 65
Kerstin Silfverberg,Vårdenhetschef
026-15 01 31, 073-069 77 39
Ritva Fridell, Vårdförbundet
026-15 65 96
Inger Björklin Hallgren,Vårdenhetchef
0278-380 40 , 072-2008647
ÅsaLinnea Davidsson,Verksamhetschef
070-313 87 48
Terese Sjödin,Vårdförbundet
026-158501
Lena Jansson Sving, SRAT
0278-83 80 70
Ann-Kristin Högberg,Vårdenhetschef
0290-297 24, 072-513 15 05
Nina Boström, FSA
0290-34055
Maud Ramsby, Vårdenhetschef
076-105 57 34
Birgitta Landgren,Barnmorska
0651-17165
Charlotte Ridling, Vårdförbundet

Anna Isberg, HR-konsult
070-516 59 84
Irene Strandqvist, Vårdförbundet
070-281 74 14
Ulrika Nilsson, Vårdförbundet
070-524 46 55
Irma Numelin, Kommunal
070-394 52 02
Lotta Eriksson, Vision
026-15 51 35, 070 - 217 72 53
Ulrika Nilsson, Vårdflrbundet
070-524 46 55
Monica Hofvestam,Vårdenhetschef
026-15 46 82, 070-325 20 85
Benny Fröjd, Psykologförbundet
026-15 75 33, 070-225 24 16
Ursula Vilhlmsson,Vårdenhetschef
026-155285, 070-3136186
Britt-Marie Eriksson, Kommunal

Ingrid Olson,Vårdenhetschef
026-15 47 11, 072-214 74 17
sabina Wixener, Logoped
0650-924 35
Madeleine Holmqvist, DIK
026-15 53 50
Nina Fältman,Logoped
026-15 78 38
Margareta Gonzalez,Logoped
026-15 51 95
Björn Wändel,Medicinteknisk chef
070-233 01 89
Karl-Åke Bergkvist,Medicinteknisk ingenjör
0650 -918 50
Tereza Pohjonen,Vision
026-15 58 93
Peter Wallström,Sveriges Ingenjörer
026- 15 49 05
Elin-Love Rosengren, Verksamhetschef
070-586 67 39
Anders Forsell, GHLF
026-15 45 25, 026 15 45 84
Daniel Winsjansen,SACO
026-15 40 00
Ralph Veltenaar,VEC
0297-572528, 076-778 52 57
Ylva Brodin,Vårdförbundet
0297-57 52 04
Ingela Karlsson,Vårdenhetschef
0650-92100, 073-0824100
Helena Björkman,Division/Förvaltn chef
070-268 00 90
Hanna Dolk, Vision
0650-923 06
Gunilla Melin,Vårdförbundet
026-15 40 00
Ann-Cathrin Eriksson, Kommunal
026-15 40 00
Patrik Alm, GHLF
026-15 40 00
Kristina Nilsson, Vec
026-531086, 070-3660726
Åsa Celander, tf Vårdenehetschef
0650-921 14, 070-260 23 95
Karin Hellberg Östling,GHLF
0650-923 00
Linda Lundström Frisk,Vårdförbundet
0650-923 00
Ingela Emilsson, Kommunal
0650-92300
Magnus Vagfalvi, Enhetschef
026-15 85 65
Egil Hjertlöv, Telefonisamordnare
026-15 51 92
Liselotte Ehn, Vision
026-150171
Marju Sjöberg,Vårdenhetschef
026-531033, 072-572 11 89
Berit Nilsson, Akademikerförbundet SSR
026-158073
Kristina Granevåg,Verksamhetschef
070-357 05 57
Stefan Bergström,ÖL Onkologi
026/15 50 25
Ann-Sofie Fransson,GHLF
026 -15 44 11
Åsa Bonnevier Svärdström,Vårdförbundet
026-15 44 19
Marinette Proksch, VISION
026-15 44 06
Cecilia Halin,Arbetsterapeut
026 - 15 80 55
Christin Nilsson, FSA
0650-926 04
Katja Westerback, Socionom
026-15 78 85
Hans Molberg,Vårdenhetschef
0650-927 58
Marie Nordin,Enhetschef
026-15 76 07, 070-651 76 07
Irma Numelin, Kommunal
0650-925 50, 070 394 52 02
Lisa Bäck, SACO
070-375 25 69
Birgitta Mårtensson,Audionom
070-276 78 83
Camilla Hising,Leg sjukgymnast
026-15 80 60
Anna Persson, Leg sjukgymnast
026-27 86 10
Rolf Sandblom,LSR
0650-918 79, 070-207 19 79
John Mälstam, Verksamhetschef
026-15 40 82
Inga-Lill Bergsman, Vårdenhetschef
0650-92039
Susanne Cliffoord Karlsson, Verksamhetschef
026-27 82 81, 0730-56 36 36
Lena Vesterberg, GHLF
070-635 75 59
Carina Halvars,Vårdförbundet
0290-297 11
Els-Marie Larsson,Kommunal
0290-297 11
Nina Boström, SACO
0290-34055
Anna Lena Axelsson, Vision
0290-340 23
Siw Lindberg,Vårdenhetschef
026-15 58 96, 070-262 99 28
Helen Persson Kastberg,Läkarförening
026-15 53 46
Magnus Hjelm,Läkarförening
026-15 46 54
Benny Hedlund, Vårdenhetschef
0650-921 86, 073-025 4407
Lars Malm, Vårdenhetschef
0650-923-57, 073-054 28 59
Karin Hall, Leg.Sjuksköterska
0650-924 51
Ann-Kristin Lundström, Medicinsk sekreterare
0650-924 61
Len Olsson, Medicinsk sekreterare
0651-170 33
Gry Tjervaag, VEC
026-15 48 57
Lena Paulsson, sektionsledare
026-15 48 08
Ann-Catrine Borg Karlsson, Vision
026-15 85 29
Jessica Rosén, Tf. Vårdenhetschef
026-150209, 072-231 4023
Carina Asp,vårdenhetschef
070-265 62 12
Eva-Marie Berg, Utbildningssamordnare
073-9366613
Christina Norling,Vårdförbundet
070-645 05 62
026-15 01 02 Jane Linnér,Sjuksköterska

Ingela Hammarberg,Vårdenhetschef
026-157652
Ulrika Hägerlind, SACO
0270-771 84, 070-6022861
Ulrika Månsson,Vårdenhetschef
026-27 82 18
Gunilla Winqvist Lindström,Vårdenhetschef
0278-38779
Laila Strömberg,Medicinsk sekreterare
0278-38771
Liselotte Ehn, Vision
026-15 01 71, 070-287 57 37
Liselott Jonsson,Medicinsk sekreterare
0278-38771
Christina Ceder, Vårdenhetschef
070-650 34 08
Eva Matton, LSR
026-15 86 89
Gunnar Mohlén, Enhetschef
0650-924 93
Ingrid Durhem, Systemadministratör
0650-918 66
Gunilla Sjölin, IT-tekniker

Daniel Grahn,Sveriges Ingenjörer

Johan Hagsjö,Vårdenhetschef
026- 27-85-87
Nina Boström, SACO
0290-340 55
Mikael Wall,Vårdenhetschef
026-27 92 53, 070 694 24 62
Magnus Edvinsson,Kurator
026-155571
Angelica Jyttner,Psykologförbundet
0278-385 52,072-745 72 28
Carin Andersson,Kurator/Socionom
0278-38774
Kerstin Teljing,Vårdenhetschef
026-154290
Maria Tegelberg, Vårdförbundet
026-15 43 10
Lena Jansson,Kommunal

Karin Ingare Dahlstrand,Vårdenhetschef
070-306 35 08
Elisabet Enmyren,socionom
0270-773 66
Angelica Jyttner,Svenska Psykologförbundet
072-745 72 28
Britt-Maria Brändström,Vårdenhetschef
0650-92603,
Hans Göthlund,Vårdenhetschef
0650-923 54
Rose-Marie Englund,Vårdförbundet

Karin Anteskog,psykolog
0278-38791
Viola Norrbin, Psykologförbundet
0278-38789
Lena Lundahl, VEC
072-240 60 66
Rebecca Giardina,Socionom
076/7784113
Carin Andersson,SACO
0278-38774
Bertil Thelin,Kommunal
0730-678327
Maud Darmell,Vårdenhetschef
070-217 7 300
Ann-Margret Josefsson,Vårdenhetschef
0651-17006
Kerstin Hallonqvist,Verksamhetschef
0651-170 90
Marit Hedström, Hälsocoordinator
0651-172 08
Anna Valsberg, LSR
0651-170 20
Rigmor Lönnberg,VEC Kirurg mottagningen
070-2093005
Catarina Westrin, Väntelistkoordinator

Gunilla Melin,Vårdförbondet

Charlotte Erlandsson,Vårdenhetschef
026-15 474 2
Sandra Johansson, Vårdförbundet

Marieann Högman, FoU-chef
55464
Maria Öst-Backa, Vårdenhetschef
0278-388 60, 070-366 88 60
Tommy Lundmark,Chefläkare
0278- 38094, 070 -269 74 09
Jennie Jonsson, Vårdförbundet
070 -209 25 86
Maria Schenell,Specialistsjuksköterska
0650-924 60
Per Danielsson, Vårdförbundet
0650-924 64
Anna-Märta Tinnerfelt Åkerlind, Vårdenhetsch
0650-92162
Helen Borg, Vårdförbundet
0650-921 67
Magnus Moberg, LSR
072 -209 60 61
Agneta Lennefeldt, Vårdenhetschef

Magnus Lövgren, Vårdförbundet
026-154642
Marju Sjöberg,Vårdenhetschef
072-572 11 89
Jessica Vilhelmsson,sjukgymnast
0650-92735
Simon Sandin, sjukgymnast
072-5414235
Elisabeth Sundström,Vårdenhetschef
026-27 82 50
Staffan Johnson, Avdelningschef
026-15 57 58, 070-352 40 99
Inger Bodin, Ledarna
070-686 81 00
Marie Nordh, Vårdenhetschef
026-15 47 99, 072-531 51 61
Liselotte Ehn, Vision
026-15 01 71, 070-287 57 37
Anna Wetterberg, Vårdenhetschef
070-2803438
Elenor Jennehag, Sjuksköterska
026-154323
Anna Sjöland Sundin, Läkarförbundet

Maria Rosén,Avdelningschef
026- 156573, 072-521 63 88
Margareta Rolfhamre,Vårdenhetschef
0270-770 56, 070-367 056
Maria Spansk Mc Grail, Kurator
070-6411509
Pirjo Pettersson,Vårdförbundet
0270-77007
Rehabassistent Carin Bellander
026-158068
Reidunn Wettermark, Verksamhetschef
0650-36797, 070-6311842
Lena Jansson Sving, SRAT
0278-83 80 70
Gunnar Almgren,GHLF

Camilla Fröjdman, Vårdförbunde
026-154172
Annelie Moström, Vårdenhetschef
026-154177, 072-246 02 19
Kristiina Stenberg, Vårdförbundet
026-154116, 070-1032957
Inga-Lis Wahrenby, Kommunal
026-154097
Seija Hjärpsgård,Vårdenhetschef
0650-92610
Åsa Blomqvist,Vårdenhetschef
026-154501, 070-2512573
Marianne Undvall, Vårdenhetschef
0270-733 93, 070-347 25 91
Ulrika Hägerlind, FSA
0270-771 84, 070-6022861
Eva Grönvall,Vårdförbundet
026-15 76 48
Pernilla Edlund,Specialistsjuksköterska
026-664718
Bertil Thelin, Kommunal
0730-678327
Karin Hedberg, GDLF
026-154613, 070-6886611
Kristina Nilsson, vårdenhetschef
070-366 07 26
Christina Dahlin,Lärarförbundet

Ingrid Olson,Vårdenhetschef
026-15 47 11
Monica Bergström, Vision
026-15 51 47
Linda Dolk, Vårdförbundet
0650-920 66
Eva Risén, Vårdenhetschef
0650-929 09
Rigmor Lönnberg, Vårdenhetschef
070-2093005
Lina Danielsson, Sjuksköterska
0650-920 68
Gunilla Melin, Vårdförbundet

Lars Källgren, Enhetschef Bygg och Fastighetsdri
026 53 10 24, 072- 703 16 20
Johan Malmström,Avdelningschef
026-156589, 070-572 36 56
Hans Vestling, Uroterapeut
0650-92075
Anette Lund, Vårdenhetschef
070-259 48 16
Gösta Ullmark, Överläkare
026-15 44 45
Henrik Wallander, GHLF
026-15 44 42
Ann-Marie Broqvist, vårdenhetschef
070-5910639
Oscar Nises, Tf. Vårdenhetschef
026-664788
Monica Arkenström, Vårdenhetschef
026-629117, 070-6685450
Karin Tibblin, Vårdenhetschef
070-2063188
Charlotte Ridling, Vårdförbundet
026-15 55 77, 072-524 22 94
Maud Darmell,Vårdenhetschef
070-217 7 300
Charlotte Ridling, Vårdförbundet
026-155431, 072-524 22 94
Anne Collin-Törnblom, Vårdförbundet
026-154816
Ashraf Dadgar, Vårdförbundet
026-154829
Elisabeth Wicklèn,Vårdenhetschef
026-15 40 47
Margareta Gabrielsson, Vårdförbundet
026-27 84 05, 070-677 16 36
Karin Hans Ers, Linjeansvarig
0278-38911, 070-226 45 46
Annica Wallenborg, Rektor
0278-38905, 070-332 99 11
Lars Jernberg, SFHL
0278-38915
Ewa Berglund,Vårdenhetschef
026-27 8348, 070-5333780
Sofia Kvarnlöf,Vårdförbundet
026- 278145
Karin Marcusson, Vårdenhetschef
0270-77198, 070-26 77 196
Seija Hjärpsgård,Vårdenhetschef
0650-92610, 070-2791846
Margareta Rolfhamre,Vårdenhetschef
070-367 056
Ewa Onelius,Distriktsköterska
0270-772 02
Ulrika Månsson, T f Vårdenhetschef, 072-200 91 4
026-27 82 18
Jan-Erik Kling, Vårdförbundet, 026-27 85 20

Maria Norlin, Rådgivningssköterska, 026-27 81 64

Carin Bending, HR-Strateg
070-266 79 75
Göran Rosin, HR-Konsult
072–742 78 89
Mikael Ressem, Vårdenhetschef

Lotta Forsblom, Vårdförbundet

Lotta Vestlin, Vårdledare Hjärtavdelningen, 026-

Sara Nordenhjälm, Vårdförbundet

Ann-Cathrine Larsson,Vårdenhetschef
0651-17097, 070-6999997
Gerd Mickelsson
0730-257727
Catharina Estander,Vårdförbundet
070-6010812
Jörgen Tranevik, Verksamhetschef
070-600 31 56
Jan Norell, Kommunal

Irene Silverlo,Vårdenhetschef
026-15 48 62, 070-283 45 97
Eva Danielsson,Medicinsk sekreterare
026-15 48 43
Eva Charlotte Eriksson, Vision
026-15 80 78, 070-2177253
Margot Kling, Psykolog
072-5618393
Lars Hayden, Vårdenhetschef
0650 92 651, 0730 20 35 63
Anna Frick Lundgren, Vårdenhetschef
0650 92 632
Monica Blom, Medicinsk sekreterare
0650-924 58
Helena Bikoff, Vec.
0650-92709
Carina Wåhlander, vårdförbundet
0650-92148
Anki Borgström, vårdförbundet
0650-92148
Christer Melander, Vårdenhetschef, 076-53 65 349

Åsa Bonnevier Svärdström, Vårdförbundet
026-15 44 19
Lotta Eriksson, Vision
070-217 72 53
Lisa Bäck,SACO
070-375 25 69
Inger Bodin, Ledarna
070-686 81 00
Mathias Ericson, Experis
0650-356 93, 072-715 05 91
Lena Strandman, Specialistsjuksköterska
0270-77000
Gunilla Olsson, Specialistsjuksköterska
0270-77000
Catharina Hallberg, Vårdförbundet
072-565 68 69
Margaretha Smedje, Vårdenhetschef
070-6154397
Lena Jonsson, Vårdenhetschef
026-157525, 070-3958868
Ursula Håkansson, Sjukgymnast
026-155352
AnnBritt Vestlund, Vårdenhetschef
0653-714008, 070-3480802
Victoria Hagnehag , Experis
026-66 30 27.
Britta Rehn,Vårdenhetschef
026-154428
Johan Hansson,Versamhetschef
070-2311496
Anna Wielbass, Vårdenhetschef
026-664796, 072-2239543
Inger Persson, Vårdledare
026-15 42 32
Tord Andersson, Kommunal
0278-385 32
Monica Hedlund, Vårdenhetschef
026-15 42 69
Oskar Bondesson, VEC Ambulansen
026-27 81 90, 070-201 02 33
Vårdförbundet

Sjuksköterska Dagvårdsmottagningen
0650-92123
Oskar Vandell, Vårdenhetschef
072-5252600
Ann Andersson ,Vårdförbundet
026-154296
Sigbritt Lindstedt, leg barnmorska
0651-17165
Lena Andersson, Vårdförbundet
0650-59 30 83
Cecilia Vennberg, Specialpedagog
026-15 30 23
Gry Tjervaag, vårdenhetschef
026-15 48 57, 070-611 19 79
Helena Björkman,Division/Förvaltn chef
026-63 70 30, 070-268 00 90
Sandra Johansson, Vårdförbundet
072- 215 28 99
Johan Rasmusson, GHLF
070 8759911
Elin Ahtinen, Vårdenhetschef
0290-34066, 072-2160815
Eva Seger, Vårdförbundet
0290-340 34
Mikael Wall, Vårdenhetschef
026-27 92 53, 070 694 24 62
Magnus Edvinsson, Kurator
026-15 55 71
Erik Wilander, Överläkare
026-155877
Michiel Dooper, GHLF
026-15 48 80
Petra Lindstedt, Divisionschef
070-271 50 33
Birgitta Drake, Hr- Konsult
026-15 76 05, 070-582 27 69
Eva Bild, Tf. vårdenhetschef
0278-380 40 ,070 531 80 26
Maria Öhagen, Vårdenhetschef
076-1388395
Helena Westerlund - Backhouse,Vårdförbundet
026 - 278009
Adam Helles, leg psykolog
026-15 80 39, 076-103 29 58
Marina Hägg, Enhetschef
0270-77 160
Lotta Eriksson, Vision
026-15 80 78
Lena Lundahl, Vårdenhetschef
072-240 69 66
Jessica Rosén, Tf. Vårdenhetschef
026-154032, 072-231 4023
Rafael Saers,Vårdförbundet
012-154033
Anna Bergström, Vårdförbundet
070-438 76 43
Lena Lundgren, HR-Strateg
026-15 30-69
Karin Fogelberg,Enhetschef
026-15 03 88
Monika Ölander, Vårdenhetschef
0278- 38105, 070 -261 13 27
Kerstin Mälstam Sterner,vårdenhetschef
026-154213
Susanne Axlund Andersson ,Vårdförbudnet
070-2092586
Maria Raddum, Vårdförbundet lokalt på Hud
026-15 42 14
Bo Claesson,Verksamhetschef
076-141 77 19
Hans Göthlund,Vårdenheschef BB
0650-923 54
Ingela Högerås,Vårdenhetschef Läkare
0650-921 57
Hanna Höghielm,Verksamhetschef
070-261 22 90
Per-Lennart Bergvik,Vårdförbundet
0650-92024
Carin Palmqvist Isaksson, Avdelningschef
026-531170, 072-2150971
Filmkonsulent Hanna Krantz
026-15 59 08
Ann Östman, SACO
026-15 78 54
Vision Helén Rangsmo Lundvall
026-15 59 88
Kentove Frenell, Vårdenhetschef
0650-59 30 28, 072-575 13-16
Elisabeth Goude,Vårdförbundet
0650-927 70
Ann-Helene Svedberg, Vårdförbundet
0278 13 87 81
Marianne Pesonen, Vårdförbundet
026-155431
Carin Lundgren, Vårdenhetschef
026-15 30 94
Åsa Bonnevier Svärdström,Vårdförbundet
026-1 544 19
Eva Matton, LSR
026-15 86 89,070-200 33 59
Johan Hansson,Verksamhetschef
070-2311496
Ulf Haglund,Vårdenhetschef Läkarna Hudiksvall
070-6015061
Erik Howie,GHLF
026-154312
Therese Nilsson,Avdelningschef Marknad och Försä
0270-741 22, 070-340 35 57
Ann Andersson , Vårdförbundet
026-15 42 96
Linda Ackerot,Vårdenhetschef
026-15 43 28
Ulrika.Åkerblom,Leg. Psykoterapeut PDT. Kurator
0270-775 46
Camilla Persson,Kurator
0278 383 93
Elisabeth Weinert, Vision
026-158365
Birgitta Wåhlstrand, Rektor
0290-340 42
Tony Wretling, Lärare
0290-340 44
Fredrik Alm, Lärarnas riksförbund

Helena Svenskas, Lärarförbundet/SFHL

Robert Bosnjak, Vårdförbundet
026-15 30 74, 072-745 08 53
Carina Otterclou,HR-strateg
072-5713590
Anna Modée,HR-partner
026-531040
Tereza Pohjonen,Vision
026-55 58 39
Anna Bergström, Vårdförbundet
026-155333, 070-438 76 43
Anita Silén, arbetsterapeut
0650-92872
Emma Wikström, Leg. logoped
026/157858
Lisa Gemmel, DIK akademikerfacket för kultur och
08-466 24 10
Eva Lassander, Vårdenhetschef
026-15 57 41
Lynn Lomfalk,Vårdförbundet

Susanne Falk, Vårdförbundet

Ulrika Månsson, Vårdenhetschef, 072-200 91 40
026-27 82 18
Maria Norlin, Rådgivningssköterska, 026-27 81 64

Eva Grönvall,Vårdförbundet
026-15 76 48,073-048 57 05
Per Lindberg, Vårdenhetschef
0650-29071, 070-2923989
Carin Andersson, SACO
0278-38774
Kari Littmarck-sahlin,Saco

Carin Andersson,SSR
0278-38774
Ann Catrin Lindblom, Leg Psykolog
023-15 58 98
Patrik Arvidsson, SP
026-15 58 85, 070-374 22 24
Roger O Nilsson, Divisionschef
026-637037
Agnetha Modéen, Kommunal
026-155006
Ylva Björklund, GHLF
026-15 01 89
Ulrika Nordlund, Undersköterska

Kerstin Mälstam Sterner, Vårdenhetschef
026-15 42 13
Irma Numelin, Kommunal

Märtha Persson, Medicinsk sekreterare
026-15 65 67, 15 83 54
Björn Augustsson, Vårdenhetschef
026-15 46 25
Annili Sundberg, Vision
026-15 35 80, 072-227 24 68
Per Lindberg, Vårdenhetschef
0650-29071, 070-2923989
Henrik Forsgren, studierektor GHLF
0650-920 00
Caroline Engberg, Vårdenhetschef
026-15 47 61, 072-711 02 38
Inga Söderkvist, Leg sjukgymnast
072-233 52 56
Helena Persson, Vårdenhetschef
026-150141, 070-2677141
Ann Charlotte Forsblom,Vårdförbundet
026-154373
Raul Johnson, Enhetschef
026-15 57 12
Simon Gunnarsson, Apotekare
026-158530
Elisabeth Mickelsson, Leg sjuksköterska
076/77169582
Ann Helene Svedberg,Vårdförbundet
0278 138781
Erica Blomberg, Klinisk apotekare
026-15 51 83
Eva Johansson, Klinisk apotekare
026-15 01 52
Yvonne Wall ,Vårdenhetschef
026-155278, 072-2071081
Kajsa Flink, Leg. Sjukgymnast
026-157572
Ulrika Månsson, Vårdenhetschef
026-27 82 18, 072-200 91 40
Carin Palmqvist Isaksson, Avdelningschef
026-53 11 70, 072-215 09 71
Elenor Noble, Konsthandläggare
026-15 56 55, 072-725 39 80
Ann Östman, SACO
026-15 78 54, 070-607 01 06
Helén Rangsmo Lundvall, Vision
026-15 59 88
Birgitta Molinder Kjerstensson, Vårdenhetschef
026-155410
Annika Hemlin, Vårdförbundet

Lisa Eklöv, Vårdförbundet

Helena Bikoff, Vårdenhetschef
0650-92709
Lynn Lomfalk, Vårdförbundet

Irma Numelin, Kommunal
010-4428211
Henrik Wallander, GHLF
026-154442
Marianne Holm, Enhetschef
0270-770 21
Irma Numelin, Kommunal
010-442 82 11
Lena Jonsson, Vårdenhetschef
026-15 47 11, 070-395 88 68
Torbjörn Eriksson, Vårdenhetschef
026-15 86 78, 070-204 29 67
Christina Norling,Vårdförbundet
070-645 05 62
Kerstin Teljing,Vårdenhetschef
026-15 42 90
Janet Kling, Verksamhetschef
0278-380 29, 070-611 64 63
Maria Roeger, Vårdenhetschef
026-15 42 84
Lennart Kinnvall, Tf Enhetschef
026-155715
Irma Numelin, Kommunal
0650-925 50, 070-394 52 02
Helene Rådberg, Lärare på skrivarkurs
0290-340 62
Tore Qvarfordt, Lärare
0290-34054
Kristina Billmark Elfstrand, Vårdenhetschef
0271-27 271
Marju Sjöberg,Vårdenhetschef
026-53 10 33, 072-572 11 89
Lisa Mossnelid, Leg. Arbetsterapeut
0650-92 798
caroline Ardanius, Leg. Arbetsterapeut
0650-92 418
Nina Boström, FSA
070-349 19 87
Christina Jonasson,Leg. Biomedicinsk analytiker
026-15 48 70
Ingela Enström, Tf Rektor
0650-36759 , 072-5352711
Therése Eriksson, Vårdenhetschef
0650-92565
Viktoria Hagnehag.Experis
026-66 30 27
Marie-Louise Olofsson, Vårdenhetschef
0278-38260
Ewa Berglund, Vårdenhetschef Sandviken Norra Din
026-27 83 48, 070-533 37 80
Johan Hagsjö, Vårdenhetschef Sandviken Södra Din
026- 27 85 87, 070-271 98 33
Oscar Nises, tf Vårdenhetschef
026-66 47 88
Anna-Lena Olsson, leg. Audionom
026-15 47 67
Marie Öberg, SSR
026-15 58 72, 070-356 31 11
Desiree Lindgren, Psykologförbundet
026-153593 eller via rec( 026-154604)
Kristina Stenberg, Vårdförbundet
026-54116
Pia Johansson, Avdelningschef
026- 15 57 04, 070-515 65 34
Carina Otterclou, HR-strateg
072-571 35 90
Ann-Christine Larsson, Kommunal

Marie Parenmark, GHLF
026-15 46 68
Anders Forsell, GHLF
026-15 45 25, 026-15 45 84
Åsa Backhaus Lötman, Leg. Sjukgymnast
076-1033006
Anneli Samuelsson, Vårdenhetschef
0650-928 17, 070-517 35 05
Andreas Eriksson , Avdelningschef Trafikutveckli
0270-741 35, 070-698 15 66
Carlotte Riding,Vårdförbundet
072-5242294
Maria Roeger,Tf Vårdenhetschef
026-15 42 84
Kristina Nilsson, Verksamhetschef
026-53 10 86, 070-366 07 26
Carina Asp, Vårdenhetschef
070-265 62 12
Anna Guldbrand, Vårdenhetschef
0650-92244, 072-2029365
Eva Bild, Vårdenhetschef
0278-380 40 ,070 531 80 26
Viktoria Hagnehag, Experis
026-66 30 27
Ingela Vikström, vårdenhetschef
070-233 87 47
Peter Hautzinger, Avdelningschef
026-15 57 10
Håkan Jonsson, Vårdenhetschef
0278-38296, 070-2138016
Lena Jonsson, Vårdenhetschef
070-395 88 68
Veronika Larsson, Vårdenhetschef Söderhamn Din H
072-209 68 07
Maria Wall
0290-34051
Maria Rosén, Avdelningschef
026- 15 65 73, 072-521 63 88
Inger Bodin, Ledarna
026-158078
Lena Grudén, Enhetschef Systemförvaltning Vårdsy
026-15 58 26, 070-515 58 26
Niklas Ljungström, Enhetschef Systemförvaltning
026-66 47 54, 072-508 77 70
Linda Reit, Vårdenhetschef
0650-293 04, 070-674 08 60
Bengt Öquist, Kurator
0650-924 63
Eva Eriksson, Kurator
0650-924 82
Lars-Åke Ledesma, Enhetschef
026-150365 , 070-6450508
Staffan Johnson, Avdelningschef
026-15 51 58, 070-352 40 99
Ingela Karlsson, Vårdenhetschef
0650-921 00, 073-082 41 00
Marie Moberg, Sjuksköterska
0650-92120

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Landstinget Gävleborg
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2014-10-01.

Besöksadress

Borgmästarplan 1 80170 Gävle
None

Postadress

None
Gävle, 80170

Liknande jobb


Psykolog alt PTP-psykolog 100% vik, Ätstörningsenheten Tornet Falun

7 October 2013

Utredare Människa-Teknik-Organisation

5 April 2019

Psykolog till LS JOBBET AB

27 August 2014