Psykolog till Vuxenhabiliteringen Södra Skåne, Trelleborg

Arbetsbeskrivning

Region Skåne ska främja god hälsa och vi ansvarar för att det finns bra sjukvård och kollektivtrafik för alla invånare i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne. Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000 medarbetare och en total budget på 38 miljarder kronor (2013). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne.

Habilitering och Hjälpmedel i Region Skåne har ett viktigt och utmanande uppdrag; att göra livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Vi har 800 medarbetare inom en rad olika kompetensområden, som tillsammans arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv utifrån egna val. Vi erbjuder stöd, behandling, träning och hjälpmedel för att underlätta aktivitet och delaktighet. Våra verksamhetsområden är barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, hjälpmedelsverksamhet och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

Vuxenhabiliteringen vänder sig till personer över 18 år som har beslut om insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS. Verksamheten bedrivs enligt Hälso och sjukvårdslagen, HSL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vi vänder oss också till närstående samt personal och assistenter. Verksamheten bedrivs i ett tvärfackligt teamarbete tillsammans med kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut.


ARBETSUPPGIFTER
I arbetet ingår att göra psykologiska bedömningar, ge psykologiskt stöd, rådgivning och behandling till den vuxne och dess nätverk utifrån funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för personens utveckling och vardagssituation. Insatserna kan ges individuellt och/eller i grupp. Samverkan sker med andra aktörer såsom kommunens personal och psykiatrins personal. Vi arbetar efter arbetssättet habiliteringsplanering och i tvärvetenskapliga team.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med språkkunskaper i svenska lägst nivå C enligt Europarådets nivåskala för språkkunskaper.

Meriterande är erfarenhet av arbete som psykolog och av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, gärna från Habilitering och Hjälpmedel eller Psykiatri Skåne. Vidare ser vi även kunskap om utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd och rörelsehinder som meriterande.

Du är trygg i din yrkesroll och vi förväntar oss att du är bekväm med att arbeta självständigt och att du har förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Eftersom vi arbetar i tvärvetenskapliga team lägger vi stor vikt vid att du har intresse för att arbeta i team samt har god samarbetsförmåga.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas Eriksson, Enhetschef
046- 17 41 81
Sven Scharnell, Områdeschef
046- 177 819
Marie Mellerup, Sjuksköterska
046- 17 43 47
Ingela Gjomakaj
046- 172 377
Mia Domefalk, teamledare
042- 406 50 36
Stina Eldh, Vision
040-33 40 55
Annika Magnusson, enhetschef
040-33 51 51
Kommunal
För lokal avdelning läs mer på www.kommunal.se
Fredrik Asserlöv, enhetschef
0411-89 73 30
Cecilia Nilsson, enhetschef
046- 77 09 77

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Skåne, Psykiatri Skåne LUND
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Utdrag ut belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

S:t Larsområdet, MC-huset
LUND, 22185

Liknande jobb


29 maj 2020

Psykolog som kan bidra till livsviktig förändring

Psykolog som kan bidra till livsviktig förändring

29 maj 2020

29 maj 2020