Psykolog tv Primärvården Borlänge

Arbetsbeskrivning

Vill Du vara med och bygga upp en ny verksamhet?

Primärvården i Borlänge består av fyra vårdcentraler. Vi bygger nu tillsammans med Borlänge kommun upp en ny verksamhet med tidiga insatser för barn och unga med lättare till medelsvår psykisk ohälsa.

Verksamheten är lokaliserad på Skomakargatan med omedelbar närhet till Ungdomsmottagningen. Samtalsterapeut och leg psykoterapeut finns på plats och nu söker vi en psykolog.ARBETSUPPGIFTER
Verksamheten ska ha ett familjeperspektiv och bygga på nära samverkan mellan primärvård, socialtjänst och skola, samt ett fördjupat samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen för att nå tidig upptäckt och säkerställa god vård för målgruppen barn och unga 0-17 år.

Du ska tillsammans med samtalsterapeut och leg psykoterapeut ha följsamhet dels till Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer för bedömning och behandling av barn, ungdomar och deras familjer, dels till SBUs slutsatser om evidensbaserad vård. Landstinget Dalarna har arbetat fram en uppdragsbeskrivning för den nya verksamheten.KVALIFIKATIONER
Leg psykolog med kunskap om och erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, unga och deras föräldrar. Du ska besitta god kunskap om barns normala utveckling, social-, grupp- och utvecklingspsykologi, diagnostik samt vetenskapsteori och forskningsmetoder. Personliga egenskaper av betydelse är förmåga till teamarbete, kreativitet, se möjlighet/utvägar samt en genuin vilja att göra gott. Erfarenhet av utvecklingsarbete är meriterande.

Registerutdrag enligt JuU8 sker.

Kontaktpersoner på detta företaget

Avdelningschef Anna Åman Berndtsson

Vårdförbundet Ann Dahlqvist
0243-49 72 27
Verksamhetschef VC Kvarnsveden Gunilla Forsling

Leg psykoterapeut Nina Germundsson
070-3851180
Psykologförbundet Mehrdad Beigi
023-490880
Områdessamordnare Lena Karlsson
0243-49 72 46
Vision Annika Westerholm
023-49 08 50
enhetschef Hans Furuhed
0225 - 49 44 32
överläkare Arvo Hänni
0225 - 49 44 34
Avd chef Anna Åman Berndtsson

Avdelningschef Marie Nordström
0243-49 77 30
Verksamhets chef Vesa Juujärvi
0243-49 77 15
Verksamhetschef Lotta Jansson
070-2292520

Sammanfattning

Besöksadress

Bergebyvägen 78127 Borlänge
None

Postadress

Borlänge
Borlänge, 78127

Liknande jobb


31 May 2016

12 December 2016

12 December 2016