Psykoterapeuter

Arbetsbeskrivning

2 st.psykoterapeuter heltid (långtidsvikariat).

Trollängen är beläget i Almunge, 80 km norr om Stockholm och 25 km öster om Uppsala.

Verksamheten startade 1973 och vänder sig till personer med missbruksproblem, dubbeldiagnoser, psykoser, självskadebeteende m.m.Skador som uppkommit och förvärrats under livets gång - ofta tidigt grundlagda.Upptagningsområde är hela landet.

Psykoterapin är dynamisk och grundar sig på objektrelationsteorin (D. W. Winnicott m.fl.).Sökanden skall således vara väl förtrogen med att arbeta utifrån dessa förutsättningar.Behandlingen kompletteras med miljöterapi som utförs av behandlingsassistenter.

Till arbetsuppgifterna hör, förutom att bedriva psykoterapi, att utföra bedömningssamtal, ansvara för kundkontakter, medverka i metodutveckling m.m.Det är i grunden ett spännande och utvecklande arbete.

)

Sammanfattning

Liknande jobb


Försäljare

25 januari 2010

Försäljare

25 januari 2010

Omsorgsassistent

29 januari 2010

Biståndshandläggare

25 januari 2010